Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


3. Анестезіологія

22. "Алергологія"


2015. Збудження Н2-рецепторiв викликає такi ефекти, за винятком:
2016. Приймання iнгiбiторiв ангiотензинконвертуючого гормону per os часто викликає кашель, апное, бронхоспазм внаслiдок:
2017. При аллергiї 1-го типу медiатори запалення, що вивiльнилися пiсля дегрануляцiї тканинних базофiлiв, впливають насамперед на такi органи-мiшенi,за винятком:
2018. Клiнiчна картина гiперчутливостi негайного типу найменшою мiрою зумовлена таким медiатором запалення, що вивiльнився при дегрануляцiї мастоцитiв та базофiлiв:
2019. Пiд час анафiлактичної реакцiї вивiльняються такi речовини, за винятком:
2020. Вкажiть на правильнi вiдповiдi. Анафiлактичний шок належить до:
2021. Абсолютно протипоказаними для хворих на бронхiальну астму є:
2022. До реакцiй гiперчутливостi негайного типу належать перерахованi нижче, за винятком:
2023. У хворої пiсля внутрiшньошкiрної проби на пенiцiллiн виникла бiль у грудях, знепритомнення, судоми, артерiальна гiпотензiя. Ваш дiагноз:
2024. Iнфузiйна терапiя пiд час анафiлактичного шоку починається внутрiшньовенним введенням:
2025. При розвитку анафiлактичного шоку найефективнiшим препаратом для невiдкладної терапiї є:
2026. Анафiлактоїднi реакцiї розвиваються внаслiдок:
2027. На початку внутрiшньовенного введення антибiотика у хворого раптово з'явилась тахiкардiя, артерiальна гiпотензiя, брохоспазм. Показанними є такi заходи:
2028. Антигiстамiннi засоби є найменш ефективними у випадках:
2029. У хворих на алергiю 1-го типу є ефективнi такi лiкарськi засоби, за винятком:
2030. До iнфекцiйно-алергiчних захворювань нервової системи вiдносять такi синдроми:
2031. Епiдермальним некролiзом проявляються такi синдроми:
2032. Виберiть правильнi вiдповiдi:
2033. Для ураження шкiри при синдромi Стiвенса-Джонсона властивi такi ознаки:
2034. Виберiть правильнi положення стосовно синдрому Лайелла:
2035. Виберiть неправильну вiдповiдь. При укусах бджiл:
2036. Виберiть неправильну вiдповiдь. Алергiчна реакцiя при укусах бджiл чи ос:
2037. Токсична реакцiя на укуси бджiл та ос:
2038. Негативнi реакцiї на введення лiкарських засобiв пiд час наркозу:
2039. У випадках анафiлактичної/анафiлактоїдної реакцiї пiд час наркозу слiд:
2040. Негативнi реакцiї на введення лiкарських засобiв пiд час наркозу:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів