Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


3. Анестезіологія

15. "Місцева та регіонарна анестезія"


1555. Основою генерування та передачi iмпульсу нервововим провiдником є:
1556. Виберiть правильнi положення, що стосуються передачi нервового збудження:
1557. Блокада iмпульсу через нервове волокно пояснюється:
1558. Для характеристики мiсцевого анестетика використовують поняття:
1559. До властивостей мiсцевих анестетикiв належать:
1560. Мiсцевi анестетики дiють на:
1561. Мiсцевий анестетик у лiкарськiй формi, готовiй для iн'єкцiї, є:
1562. Активнiсть мiсцевих анестетикiв знижують:
1563. Природним мiсцевим анестетиком є:
1564. Якi з мiсцевих анестетикiв не є амiдоефiрами?
1565. Вiдносна сила дiї мiсцевого анестетика:
1566. МАК вiдносно до мiсцевих анестетикiв:
1567. Лiдокаїну гiдрохлорид:
1568. Лiдокаїну гiдрохлорид у виглядi 1% розчину:
1569. Додавання адреналiну гiдрохлориду до мiсцевого анестетика:
1570. Бупiвакаїну гiдрохлорид (маркаїн):
1571. Додавання гiалуронiдази до мiсцевих анестетикiв:
1572. Виберiть оптимальну концентрацiю адреналiну гiдрохлориду з мiсцевим анестетиком:
1573. Вазоконстриктор додають до розчину мiсцевого анестетика з метою:
1574. Показанням до мiсцевої анестезiї в офтальмонологiчнiй практицi є:
1575. Практично горизонтально розташованi остистi вiдростки хребцiв:
1576. Спинний мозок досягає:
1577. Епiдуральний простiр розташований:
1578. Розмiри епiдурального простору на рiвнi:
1579. Точкою прикладання дiї мiсцевих анестетикiв при епiдуральнiй анестезiї є все перераховане нижче, за винятком:
1580. При спиномозковiй пункцiї латеральним доступом проколюють:
1581. Поперекова епiдуральна блокада:
1582. Тест-доза мiсцевого анестетика при проведеннi епiдуральної анестезiї має бути:
1583. Концентрацiя розчину новокаїну, що використовується для спинномозкової анестезiї:
1584. Гемодинамiчнi ефекти, що виникають при епiдуральнiй анестезiї, зумовленi:
1585. Спiнальна анестезiя:
1586. Спiнальна анестезiя:
1587. Причинами артерiальної гiпотензiї в разi спінальної анестезiї є:
1588. Опiоiди у випадку спінального введення:
1589. Каудальна анестезiя:
1590. Орiєнтирами для розпiзнавання плечового сплетення в паховiй ямцi є:
1591. До термiнальної анестезiї належить:
1592. До провiдникової анестезiї належать усi перерахованi нижче види анестезiї, за винятком:
1593. Виберiть оптимальну концентрацiю мiсцевих анестетикiв для стовбурової (провiдникової) анестезiї:
1594. Регiонарна анестезiя у хворих з надлишковою масою тiла:
1595. До побiчних системних реакцiй при застосуваннi мiсцевих анестетикiв належать:
1596. Виберiть правильнi положення, що стосуються лiкування у разi ускладнень мiсцевої анестезiї:
1597. Токсична реакцiя на введення лiдокаїну гiдрохлориду:
1598. Токсичнiсть мiсцевого анестетика залежить:
1599. У випадках токсичної реакцiї на мiсцевi анестетики першими заходами є:
1600. Регiонарна анестезiя у випадку кесаревого розтину:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів