Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


29. Дитяча отоларингологія

7. "Вестибулометрія"


379. Назва внутрішнього вуха згідно Міжнародної анатомічної номенклатури
380. Нейроепітеліальні клітини півколових каналів та мішечків переддвер'я поділяють на:
381. Нейроепітеліальні клітини півколових каналів та мішечків переддвер'я першого типу мають вигляд:
382. Нейроепітеліальні клітини півколових каналів та мішечків переддвер'я другого типу мають вигляд:
383. Нейроепітеліальні клітини півколових каналів та мішечків переддвер'я першого типу реагують на:
384. Нейроепітеліальні клітини півколових каналів та мішечків переддвер'я другого типу реагують на:
385. Нейроепітеліальні клітини півколових каналів сприймають:
386. Апарат статоконій сприймає:
387. Кількість груп вестибулярних реакцій при подразненні рецепторів півколових каналів:
388. Площина спонтанного ністагму (SрNу) лабіринтного походження:
389. Вестибулярний спонтанний ністагм (SрNу), який спостерігається в здоровий бік, свідчить про:
390. Вестибулярний спонтанний ністагм (SрNу), який спостерігається у хворий бік після випадіння лабіринта, має походження:
391. Вестибулярний спонтанний ністагм (SрNу) І ст. з'являється при погляді (за Рутином):
392. Вестибулярний спонтанний ністагм (SрNу) ІІ ст. з'являється при погляді (за Рутином):
393. Вестибулярний спонтанний ністагм (SрNу) ІІІ ст. з'являється при погляді (за Рутином):
394. Повільний компонент вестибулярного спонтанного ністагма (SрNу) обумовлений подразненням:
395. Швидкий компонент вестибулярного спонтанного ністагма (SрNу) обумовлений подразненням:
396. Швидкий компонент вестибулярного спонтанного ністагма (SрNу) направлений в бік:
397. Повільний компонент вестибулярного спонтанного ністагма (SрNу) направлений в бік:
398. Постобертальний ністагм (РNу) при обертанні хворого вправо направлений:
399. Після обертання в кріслі Барані вправо хворий в позі Ромберга буде відхилятись:
400. У пацієнта в позі Ромберга при лабіринтиті направлення падіння тіла:
401. У пацієнта в позі Ромберга при ураженні мозочка направлення падіння тіла:
402. Пацієнт з ураженням лабіринта пальце-носову пробу виконує:
403. Вказівну пробу пацієнт з ураженням мозочка виконує:
404. Флангову ходу пацієнт з лабіринтними розладами виконує:
405. Флангову ходу пацієнт з ураженням мозочка виконує
406. При обертанні здорової дитини в кріслі Барані ліворуч повільний компонент Nу буде направлений:
407. І ступінь захисних рухів при дослідженні отолітової реакції (ОР) за Воячеком проявляється відхиленням тулуба на:
408. ІІ ступінь захисних рухів при дослідженні отолітової реакції (ОР) за Воячеком проявляється відхиленням тулуба на:
409. ІІІ ступінь вегетативних реакцій при дослідженні отолітової реакції (ОР) за Воячеком проявляється:
410. При проведенні калоричної проби з холодною водою Nу направлений в бік:
411. Неадекватний подразник рецепторів вестибулярного апарату -:
412. Неадекватний подразник рецепторів вестибулярного апарату -:
413. Спонтанні вестибулярні симптоми:
414. Спонтанні вестибулярні симптоми:
415. Види вестибулярних реакцій:
416. Види вестибулярних реакцій:
417. Види вестибулярних реакцій:
418. Характерні властивості периферичного вестибулярного запаморочення:
419. SрNу вестибулярного походження буває:
420. SрNу вестибулярного походження має:
421. Вестибулярний SрNу не розрізняють по:
422. І ступінь вегетативних реакцій при дослідженні отолітової реакції (ОР) за Воячеком проявляється:
423. І ступінь вегетативних реакцій при дослідженні отолітової реакції (ОР) за Воячеком проявляється:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів