Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


29. Дитяча отоларингологія

6. "Аудіологія"


281. Збільшення поверхні вушньої раковони шляхом прикладання до неї вгнутої долоні супроводжується:
282. Вушна раковина:
283. Звукова хвиля, переходячи із повітряного середовища (середнє вухо) у рідке середовище (внутрішнє вухо):
284. Акустичний імпеданс органа слуху складається з:
285. При перфорації барабанної перетинки в ненатягнутій частині слух:
286. Найбільше пониження слуху виникає при перфорації барабанної перетинки в:
287. При помірній інтенсивності звуку підніжна пластинка стременця:
288. Інтенсивне звукове подразнення визиває:
289. Акустичний рефлекс (АР) - це:
290. Поріг акустичного рефлексу на стременцевий м'яз при нормальному слуху -:
291. Тимпанометрія - це метод дослідження:
292. "Скалярна" приглухуватість - це ураження:
293. У завитці є:
294. Мікрофонний потенціал завитки є потенціалом:
295. Потенціали спокою (ПС) та рецептора (ПР) - це потенціали:
296. Де відбувається вищий аналіз звукових подразнень?
297. Електрокохлеографія - це методика реєстрації:
298. Кількість компонентів коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП)
299. Наявність потенціалу 1 (№1) в коротколатентних слухових викликаних потенціалах (КСВП) вказує на:
300. Довголатентні слухові викликані потенціали (ДСВП) - це потенціали:
301. Згідно теорії слуху Гельмгольця:
302. Згідно слухової теорії Бекеші:
303. Стимуляція внутрішніх волосинкових клітин (ВВК) забезпечується:
304. Найбільші за розміром мікрофонні потенціали реєструються:
305. При помірній інтенсивності звуку в першу чергу скорочується:
306. При інтенсивному звуку в першу чергу скорочується:
307. Пацієнт з нейросенсорною приглухуватістю краще сприймає:
308. При проведенні досліду Вебера (W), як правило, використовують камертон:
309. У досліді Вебера (W) латералізація звуку в здорове вухо свідчить:
310. У досліді Вебера (W) латералізація звуку в хворе вухо свідчить:
311. У пацієнта з двостороннім середнім отитом при проведенні досліду Вебера (W) "латералізація" в ліву сторону. Це зумовлене:
312. Чи можна, закривши здорове вухо ватою в досліді Швабаха, при повній однобічній глухоті, звільнитись від переслуховування?
313. Метод співставлення тривалості сприйняття звуку камертона по повітрю і по кістці називають дослідом:
314. Якщо хворий по повітрю чує довше, ніж по кістці, результат досліду Рінне в слуховому паспорті відмічають:
315. Використання надпорогових звуків при аудіометрії дозволяє визначити функцію:
316. Метод камертонального дослідження, який дозволяє підозрювати кохлеїт, називається:
317. Чи може погіршитись кісткова провідність при нормальному звукосприймаючому апараті?
318. Чи можна звільнитись від переслуховування при дослідженні повітряної провідності, щільно закривши недосліджуване вухо (ватою, пальцем)?
319. Яка буде різниця сили звуку (в дБ) поданого по повітрю звуку в хворе вухо при переслуховуванні?
320. Відносна кісткова провідність - це:
321. Абсолютна кісткова провідність - це:
322. Інтенсивність звуку - це:
323. Гучність звуку - це:
324. При ураженні звукопровідного апарата гучність наростає:
325. При ураженні завитки гучність наростає:
326. У хворих з порушенням функції гучності слуховий аппарат:
327. Чи змінюється феномен прискореного зростання гучності (ФПЗГ) при початковому ураженні стовбура слухового нерва?
328. При ураженні центрального (кіркового) відділу органа слуху хворий:
329. Нормальний поріг розпізнавання перепадів інтенсивності звуку (ПД) у досліді Люшера у здорових школярів:
330. У здорових людей зовнішній шум:
331. При порушенні звукопроведення зовнішній маскуючий шум:
332. При порушенні звукосприйняття порогові тони пацієнт чує:
333. Тимчасове погіршення слуху, яке настає під час дії звуковим подразником, називається:
334. Поріг сприйняття тону висотою в 2000 Гц після 3 хв. безперервної дії цим же тоном середньої надпорогової інтенсивності у нормально чуючої людини погіршується:
335. Адаптація у хворих з явищами феномена прискореного зростання гучності (ФПЗГ):
336. При кірковому порушенні пороги адаптації змінюються:
337. Межа коливань інтенсивності розмовної мови сурдолога під час обстеження пацієнта:
338. Більш постійної інтенсивності мови сурдолога при дослідженні слуху пацієнта шепотом можна досягти:
339. Хворий сприймає шепітну мову басової зони на відстані 4 м, а дискантової - на відстані 8 м. Це свідчить про порушення сприйняття:
340. Хворий сприймає шепітну мову на відстані 5 м, а розмовну - на відстані 25 м. Можна припускати
341. Крива розбірливості слів при ураженні звукопровідного апарата:
342. Крива розбірливості слів при ураженні кіркового відділу органа слуху:
343. Частоти звуку, що сприймаються дитиною до її народження:
344. Найбільш достовірні методи дослідження слуху у дітей раннього віку:
345. Для орієнтування людини у просторі найбільше значення мають звуки:
346. При початковому сальп?нгоотиті погіршується чутність:
347. При наявності ексудата у барабанній порожнині знижується чутність звуків
348. При наявності ексудата у барабанній порожнині знижується чутність звуків:
349. Здорова людина шепітну мову сриймає на відстані:
350. Хворий чує правим вухом шепітну мову на відстані 0,5 м, лівим - розмовну мову на відстані 0,25 м. Сумарна втрата слуху (за Бистшановською):
351. Суб'єктивний шум у вухах при визначенні гостроти слуху (за Портманом):
352. Який нульовий рівень сприяняття тону відповідає нульовому рівню сприйняття звуків мови (крива Вегеля)?
353. Повна розбірливість слів нормально чуючою людиною досягається при інтенсивності мови:
354. Зіставлення порогів сприйняття чистих тонів та рівнів порогів сприйняття мови дозволяє:
355. Функції барабанної перетинки:
356. Функції барабанної перетинки:
357. Як називається властивість спірального органа перетворювати звукові коливання в електричні, які точно відповідають (по частоті) звуковим?
358. Потенціал, відмічений римською цифрою (V) при дослідженні коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП), відображає:
359. Потенціал, відмічений римською цифрою (V) при дослідженні коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП), відображає:
360. Тонотопічне розподілення звуків в органі слуху продовжується:
361. Тонотопічне розподілення звуків в органі слуху продовжується:
362. Тонотопічне розподілення звуків в органі слуху продовжується:
363. Компресійну кісткову провідність, в основному, викликають:
364. Інерційну кісткову провідність, в основному, викликають:
365. Інерційну кісткову провідність, в основному, викликають:
366. При нормальному звукосприймаючому апараті кісткова провідність погіршується:
367. При нормальному звукосприймаючому апараті кісткова провідність погіршується при:
368. Наявність феномена прискореного зростання гучності (ФПЗГ) можна визначити за допомогою:
369. Наявність феномена прискореного зростання гучності (ФПЗГ) не можна визначити за допомогою:
370. Види адаптації органа слуху:
371. Види адаптації органа слуху:
372. На аудіограмі крива розбірливості слів при ураженні звукосприймаючого апарата (спірального органа):
373. На аудіограмі крива розбірливості слів при ураженні волокон переддверно-завиткового нерва:
374. Які з перелічених ознак свідчать про кохлеїт?
375. При дослідженні гостроти шепітної мови здоровій людині на великій відстані краще чути:
376. При дослідженні гостроти шепітної мови здоровій людині на великій відстані краще чути:
377. Ступінь розбірливості мови НЕ визначається:
378. Ступінь розбірливості мови визначається:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів