Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


29. Дитяча отоларингологія

31. "Імунологія"


1483. Мінімальний рівень Іg G встановлюється:
1484. Нижня межа нормальних величин ІgА (сироватковий) у дітей старше 2-х років -:
1485. Які клітини периферичної крові здатні до бластної трансформації і ділення під впливом антигенного стимулу?
1486. Які властивості мають макрофаги?
1487. Які властивості має лізоцим?
1488. Яка ознака характерна для імунодефіциту?
1489. Дози Т-активіну у дітей і шляхи його введення
1490. Доза тималіну з метою імуномодуляції і кратність його введення
1491. Дози тимогену у дітей віком 1-3 років -:
1492. Дози антистафілококового гамма-глобуліну при лікування тяжких стафілококових хвороб -:
1493. Які клітини крові здатні до бластної трансформації і поділу під впливом антигенного стимулу?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів