Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


29. Дитяча отоларингологія

3. "Анатомія вуха"


55. Трикутник Шипо знаходиться на:
56. Вискова кістка новонародженої дитини складається з:
57. Кам'янистолуската щілина звичайно заростає:
58. Зовнішній слуховий хід новонародженого має форму:
59. Задня стінка кісткового відділу зовнішнього слухового ходу межує з:
60. Верхньою стінкою барабанної порожнини є:
61. Нижня стінка барабанної порожнини (дно) межує з:
62. Тимпанальна діафрагма - це:
63. Кількість кишень у барабанній порожнині
64. Зовнішній слуховий хід у новонароджених складається з частин:
65. Барабанна перетинка у дітей першого року життя в порівнянні з дорослими розташована:
66. Потовщення барабанної перетинки у новонароджених дітей зумовлене:
67. Поблизу устя слухової труби барабанної порожнини знаходиться:
68. Пневматизація кам'янистої частини вискової кістки починається:
69. Шкіра вушної раковини щільно з'єднана з охрястям:
70. Формування стінок барабанної порожнини завершується до:
71. Найбільш виступаюча частина медіальної стінки барабанної порожнини по відношенню до барабанної перетинки - це:
72. Кількість слухових кісточок у барабанній порожнині новонародженої дитини
73. Найменша із слухових кісточок - це:
74. Наявність міксоїдної тканини у барабанній порожнині новонароджених:
75. Місце розташування війчастого кубічного епітелію у барабанній порожнині
76. М'яз, що напружує барабанну перетинку, інервується нервом:
77. Стременцевий м'яз інервується нервом:
78. Цибулина яремної вени межує з стінкою барабанної порожнини:
79. Внутрішня сонна артерія прилягає до стінки барабанної порожнини:
80. Кістковий канал лицевого нерва на медіальній стінці барабанної порожнини по відношенню до овального вікна розташований:
81. Лабіринтну стінку барабанної порожнини утворює ділянка каналу лицевого нерва
82. Соскоподібна частина лицевого нерва у дітей на відміну від дорослих розташована:
83. Слизова оболонка барабанної порожнини, антрума та слухової труби:
84. Завитковий каналець відкривається у:
85. У дітей пневматизація вискової кістки починається з:
86. Пневматизація соскоподібного відростка звичайно закінчується до:
87. Які із повітряносних комірок соскоподібного відростка ближче всього розташовані до антрума?
88. При маніпулюванні на дні входу до антрума під час антротомії може бути пошкоджено:
89. Характерні особливості слухової труби у дітей першого року життя:
90. За рахунок якої частини слухової труби у дітей зменшена її довжина?
91. Перилімфа знаходитья в:
92. Ендолімфа знаходиться в:
93. Кортіїв (спіральний) орган обмивається:
94. Функція рідин внутрішнього вуха - :
95. Перилімфа за своїм складом:
96. Ендолімфа за своїм складом:
97. В ендолімфі у порівнянні з перилімфою:
98. Перилімфа та кортілімфа:
99. Кортіїв (спіральний) орган розташований в:
100. Звукосприймаючі клітини Кортіїва (спірального) органа - :
101. Яких нейроепітеліальних клітин більше?
102. Сітчаста (ретикулярна) пластинка:
103. Функція сітчастої пластинки внутрішнього вуха - :
104. Форма внутрішніх волосинкових клітин(ВВК):
105. Форма зовніших волосинкових клітин (ЗВК):
106. Сигмоподібний синус розташований:
107. В процесі формування органа слуху найбільші зміни спостерігаються в :
108. В сигмоподібний синус не впадають:
109. Синус зовнішнього слухового ходу - це ділянка:
110. Найбільш вузьке місце зовнішнього слухового ходу - це:
111. Молоточкова смужка (полоска) - це:
112. Епідерміс кісткового відділу слухового ходу прилягає до:
113. Пірамідальний відросток розташований на:
114. У пірамідальному відростку проходить сухожилок:
115. Тимпанальний синус - це заглиблення на стінці барабанної порожнини:
116. Овальне вікно барабанної порожнини закрите:
117. Перетинчастий лабіринт заповнений:
118. Мішечки переддвер'я та перетинчаста завитка сполучаються між собою за допомогою:
119. Відросток Фоліана - це:
120. Барабанний нерв - це гілка нерва:
121. Малий кам'янистий нерв - це гілка нерва:
122. Великий кам'янистий нерв - це гілка нерва:
123. Ендолімфатичний мішечок розташований:
124. Перилімфа лабіринта сполучається з субарахноїдальним простором головного мозку за допомогою:
125. Ендолімфатичний простір завитки:
126. Кругле вікно відкривається в:
127. У новонародженої дитини вушна раковина прикріплюється в межах:
128. Санторінієва щілина розташована на:
129. Відмітьте правильні твердження
130. Барабанний отвір слухової труби у новонароджених дітей відкривається в:
131. До частин каналу лицевого нерва новонароджених дітей не відноситься:
132. У новонароджених дітей кісткове ложе сигмоподібного синуса:
133. По мірі заглиблення сигмоподібного синуса у соскоподібний відросток, товщина кісткового шару, яка відділяє борозну сигмоподібного синуса від антрума:
134. Піраміда вискової кістки має такі поверхні:
135. Піраміда вискової кістки має такі поверхні:
136. На задній поверхні піраміди вискової кістки є такі структури:
137. На задній поверхні піраміди вискової кістки розташовані:
138. На задній поверхні піраміди вискової кістки розташовані:
139. У ранньому періоді життя у дитини антрум знаходиться:
140. Особливості будови шкіри кісткової частини зовнішнього слухового ходу
141. Особливості будови шкіри кісткового відділу зовнішнього слухового ходу
142. Лімфатичні судини внутрішньої поверхні вушної раковини та заднього відділу зовнішнього слухового ходу ідуть до:
143. Лімфатичні судини внутрішньої поверхні вушної раковини та заднього відділу зовнішнього слухового ходу ідуть до:
144. В інервації зовнішнього вуха приймають участь:
145. В інервації задньої поверхні вушної раковини участі не приймають:
146. В інервації передньої поверхні вушної раковини приймають участь:
147. В інервації передньої поверхні вушної раковини приймають участь:
148. Барабанну порожнину поділяють на відділи (частини):
149. На медіальній (лабіринтній) стінці барабанної порожнини виділяють такі утворення:
150. Задньою стінкою барабанної порожнини є:
151. Задньою стінкою барабанної порожнини є:
152. Латеральна стінка барабанної порожнини складається з:
153. У новонародженного в порожнинах середнього вуха знаходиться:
154. У новонародженного в порожнинах середнього вуха знаходиться:
155. На нижній поверхні соскоподібного відростка виділяють такі ділянки:
156. На нижній поверхні соскоподібного відростка виділяють такі ділянки:
157. Верхня барабанна артерія є гілкою:
158. Нижня барабанна артерія є гілкою:
159. У соскоподібному відростку є такі пневматичні клітини:
160. У соскоподібному відростку є такі пневматичні клітини:
161. Розташування вікон на медіальній стінці барабанної порожнини
162. У надбарабанному просторі знаходится:
163. У надбарабанному просторі знаходится:
164. В порівнянні з ендолімфою в кортілімфі:
165. В порівнянні з ендолімфою в кортілімфі:
166. До зовнішнього вуха відноситься:
167. До зовнішнього вуха відноситься:
168. Введення вушної воронки в зовнішній слуховий хід дитини може викликати:
169. Введення вушної воронки в зовнішній слуховий хід дитини може викликати:
170. В ділянці передньоверхнього квадранта барабанної перетинки проецируються утворення медіальної стінки барабанної порожнини:
171. В ділянці передньоверхнього квадранта барабанної перетинки проецируються утворення медіальної стінки барабанної порожнини:
172. В ділянці передньоверхнього квадранта барабанної перетинки проецируються утворення медіальної стінки барабанної порожнини:
173. В ділянці передньонижнього квадранта барабанної перетинки проецируються утворення медіальної стінки барабанної порожнини:
174. В ділянці передньонижнього квадранта барабанної перетинки проецируються утворення медіальної стінки барабанної порожнини:
175. В ділянці задньонижнього квадранта барабанної перетинки проецируються утворення медіальної стінки барабанної порожнини:
176. В ділянці задньонижнього квадранта барабанної перетинки проецируються утворення медіальної стінки барабанної порожнини:
177. Канал лицевого нерва на медіальній стінці барабанної порожнини розташований:
178. Канал лицевого нерва на медіальній стінці барабанної порожнини розташований:
179. На задній стінці барабанної порожнини розташоване:
180. На задній стінці барабанної порожнини розташоване:
181. На задній стінці барабанної порожнини розташоване:
182. Відтік лімфи із середнього вуха здійснюється в:
183. Відтік лімфи із середнього вуха здійснюється в:
184. Перетинчастий лабіринт складається з:
185. Специфічні особливості внурішньовушних м'язів
186. Барабанний нерв анастомозує з:
187. На передній поверхні піраміди вискової кістки розташовані:
188. На нижній поверхні вискової кістки розташовані:
189. Відмітьте невірне твердження
190. У внутрішньому слуховому ході розташовані:
191. Особливості вушної раковини новонародженої дитини
192. Зовнішній слуховий хід у дитини першого року життя має направлення:
193. У новонародженої дитини відсутня:
194. Внутрішній слуховий хід у новонароджених дітей:
195. Зовнішній слуховий хід у новонароджених дітей:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів