Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


29. Дитяча отоларингологія

29. "Базисний контроль для лікарів-інтернів"


1360. Анатомічне утворення, яке не відноситься до звукопровідного апарата -:
1361. Яка рідина проходить через водопровід завитки?
1362. До структури середнього вуха НЕ відноситься -:
1363. Яка рідина заповняє гелікотрему?
1364. Покрівельна стінка - це стінка барабанної порожнини:
1365. Зона мовних частот -:
1366. Інтенсивність розмовної мови:
1367. Інтенсивність шепітної мови:
1368. При двосторонній нейросенсорній приглухуватості звук у досліді Вебера латералізується в сторону:
1369. При двосторонній кондуктивній приглухуватості звук у досліді Вебера латералізується в сторону:
1370. Підвищення порогів сприймання тонів по кістці на частоті 6000-8000 Гц свідчить про ураження:
1371. Наявність феномена прискореного зростання гучності (ФПЗГ) характерно при ураженні:
1372. Тип тональних аудіограм, які найчастіше зустрічаються при нейросенсорній приглухуватості -:
1373. Нейросенсорна приглухуватість розвивається при ураженні:
1374. Яка давність захворювання відповідає гострій стадії нейросенсорної приглухуватості?
1375. Дії лікаря при наявності живого стороннього тіла в зовнішньому слуховому ході
1376. Захворювання зовнішнього вуха, при якому необхідно призначати антибіотики -:
1377. У якій фазі середнього отиту виконується парацентез барабанної перетинки у дітей після 3-х років?
1378. У якому квадранті барабанної перетинки робиться тимпанопункція?
1379. При отоантриті поряд з антрумом найбільш часто ушкоджуються клітини:
1380. До характерних ознак хронічного мезотимпаніту не відноситься:
1381. Першочергова задача при лікуванні загострення хронічного гнійного епітимпаніту -:
1382. Яка радикальна операція на вусі називається розширеною?
1383. Яка операція на вусі показана при підозрі на внутрішньочерепне ускладнення?
1384. Для ендаурального фонофорезу при нейросенсорній приглухуватості можна використовувати:
1385. Абсолютне протипоказання до тимпанопластики -:
1386. Що НЕ є складовою частиною зовнішньої стінки носової порожнини?
1387. У нижній носовий хід відкривається:
1388. У верхній носовий хід відкриваються:
1389. Яка із приносових пазух відсутня у дітей грудного віку?
1390. Тактика лікаря при двосторонній атрезії хоан у новонародженої дитини в пологовому будинку -:
1391. При якому риногенному орбітальному ускладненні спостерігається екзофтальм?
1392. Скільки рідини в нормі за добу виділяється в порожнину носа у 14-річному віці?
1393. Причина порушення нюху при озені -:
1394. Яка із вказаних приносових пазух найбільш часто уражається запальним процесом у школярів?
1395. Скільки лігатур повинен мати тампон для задньої тампонади носа?
1396. Яка із приносових пазух найчастіше уражається остеомою?
1397. Яка з перелічених функцій НЕ властива глотці?
1398. Стінкою парафарингеального простору НЕ є:
1399. Через парафарингеальний простір НЕ проходить:
1400. До верхніх дихальних шляхів НЕ відноситься:
1401. Скільки хрящових півкілець складають в середньому основу трахеї?
1402. Найбільш грізне ускладнення при розтині паратонзилярного абсцеса -:
1403. Утворення глотки, яке найчастіше уражується злоякісними пухлинами -:
1404. При якій методиці аденотомії найменша вирогіднісь аспірації аденоїдних вегетацій?
1405. Оптимальні терміни виконання трахеостомії при продовженій інтубації у дітей перших років життя:
1406. Причина, яка найчастіше приводить до рубцевого стенозу гортані у дітей -:
1407. ЛОР - орган, який найчастіше уражується при туберкульозі -:
1408. Номер трахеостомічної трубки (країн СНД), яка звичайно використовується у дітей дворічного віку -:
1409. Яким антидотом слід обробити слизову оболонку глотки та стравоходу при отруєнні марганцевокислим калієм?
1410. Оптимальний термін початку профілактичного бужування стравоходу після опіку -:
1411. Який номер бужа використовується для профілактичного бужування стравоходу у 14-літньому віці?
1412. Профілактичне бужування стравоходу при опіку І-ІІ ступеня проводиться в середньому:
1413. При якій формі ГСЛТБ показана трахеостомія відразу при госпіталізації?
1414. Тактика лікаря при балотуючому сторонньому тілі трахеї:
1415. Яку трахеостомічну трубку доцільно використовувати при трахеостомії?
1416. Доза гідрокортизону при ГСЛТБ, стенозі гортані І ст. -:
1417. Доза гідрокортизону при ГСЛТБ, стенозі гортані ІІІ ст. -:
1418. Лікування рубцевих стенозів гортані (за Івановим) складається з:
1419. Доброякісне новоутворення гортані, яке найчастіше зустрічається у дітей -:
1420. Операція, яка показана при хронічному поліпозному етмоїдиті -:
1421. На якому протязі оголюється стінка сигмоподібного синуса при перисинуозному абсцесі?
1422. Показання до тонзилотомії -:
1423. Найчастіше ускладнення тонзилектомії -:
1424. Збільшення лімфатичних вузлів по передньому краю кивального м'яза при хронічному тонзиліті - це:
1425. Абсолютне протипоказання до тонзилектомії -:
1426. Спосіб лікування хронічного декомпенсованого тонзиліту при непереносимості місцевих анестизуючих речовин
1427. Через який мінімальний час після щеплення можлива тонзилектомія?
1428. Найбільш небезпечне ускладнення із можливих при фурункулі носа -:
1429. Шляхи проникнення інфекції у лабіринт із середнього вуха:
1430. НЕправильно названі шляхи проникнення інфекції із середнього вуха в лабіринт
1431. У хворого ознаки переходу запального процесу із середнього вуха у внутрішнє. Вкажіть НЕправильний симптом
1432. При обмеженому лабіринтиті фістульний симптом:
1433. НЕправильно названий шлях виникнення парафарингеального абсцеса
1434. НЕвірно названий симтом парафарингеального абсцеса
1435. НЕвірно назване ускладнення парафарингеального абсцеса
1436. Заглотковий простір розташований:
1437. НЕправильно названа причина виникнення заглоткового абсцеса у дітей
1438. Які із ускладнень заглоткового абсцеса НЕ зустрічаються?
1439. Скільки розмірів має аденотом Бекмана?
1440. НЕправильно названі причини парафарингеальних абсцесів
1441. Внутрішня стінка барабанної порожнини межує з:
1442. Барабанна порожнина у новонароджених заповнена:
1443. Яка тривалість підгострої стадії нейросенсорної приглухуватості?
1444. Яка тривалість захворювання відповідає хронічній стадії приглухуватості?
1445. Тактика лікаря при рвано-забитій рані вушної раковини з ушкодженням хряща:
1446. Тактика лікаря при отгематомі:
1447. Морфологічна ознака отоантриту -:
1448. Морфологічна ознака отоантриту -:
1449. Тактика лікаря при попаданні голки під час антропункії в середню черепну ямку:
1450. Тактика лікаря при попаданні голки під час антропункії в середню черепну ямку:
1451. Помірну кровотечу із сигмоподібного синуса при його пораненні зупиняють:
1452. Помірну кровотечу із сигмоподібного синуса при його пораненні зупиняють:
1453. Нейросенсорну приглухуват?сть слід диференціювати з:
1454. Односторонню нейросенсорну приглухуват?сть НЕ слід диференціювати з:
1455. Односторонню нейросенсорну приглухуват?сть НЕ слід диференціювати з:
1456. Для перев'язки рани вушної раковини можна використовувати:
1457. Тактика лікаря при гострому гнійному фронтиті і субперіостальному абсцесі стінки орбіти:
1458. Тактика лікаря при хронічному гіперпластичному фронтиті:
1459. Тактика лікаря при заглотковому абсцесі:
1460. Перша допомога при значній кровотечі із гортаноглотки у дітей:
1461. Яке із вказаних захворювань гортані можна діагностувати методом ультразвукового сканування?
1462. Яке із вказаних захворювань гортані можна діагностувати методом ультразвукового сканування?
1463. Яке із вказаних захворювань гортані можна діагностувати методом ультразвукового сканування?
1464. Холестеатома частіше розвивається при:
1465. Холестеатома частіше розвивається при:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів