Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


29. Дитяча отоларингологія

28. "Пухлини ЛОР-органів"


1304. Хіміотерапія при папіломатозі гортані у дітей:
1305. Найбільш ефективний метод лікування гемангіом ЛОР-органів -:
1306. Типова локалізація фіброми гортані -:
1307. Кількість стадій розвитку ангіофіброми носоглотки:
1308. Метод лікування ангіофібром носоглотки -:
1309. Волосяний поліп (хористома) у дітей частіше зустрічається у віці:
1310. Метод лікування нейрофіброми глотки -:
1311. Найчастіша локалізація папілом гортаноглотки -:
1312. Локалізація кіст надгортанника -:
1313. Діагностика злоякісних пухлин середнього вуха базується на наступних методах:
1314. Рання діагностика раку гортані базується на наступних методах:
1315. Метод "сандвіч-опромінення" - це:
1316. Найбільш розповсюджені доброякісні пухлини гортані у дітей:
1317. Пухлини глотки І типу (високодиференційовані), за виключенням:
1318. До ІІ типу (диференційовані) пухлин глотки відносяться -:
1319. До ІІ типу (диференційовані) пухлин глотки відносяться -:
1320. До ІІ типу (диференційовані) пухлин глотки відносяться -:
1321. До пухлин ІІІ типу (низькодиференційовані) відносяться пухлини глотки:
1322. Характеристика злоякісних пухлин ЛОР-органів:
1323. До характеристики злоякісних пухлин ЛОР-органів НЕ можна віднести -:
1324. Локалізація папілом гортані -:
1325. Етіологія папілом гортані
1326. Клінічні суб'єктивні симптоми папіломатозу гортані:
1327. Інформативні інструментальні методи діагностики папілом гортані:
1328. Ларингоскопічна картина папілом гортані:
1329. Методи лікування папіломатозу гортані:
1330. Форми ангіом ЛОР-органів:
1331. Форми ангіом ЛОР-органів:
1332. Основні скарги при фібромі гортані:
1333. Метод лікування фібром гортані -:
1334. Метод лікування фібром гортані -:
1335. Висхідний пункт росту юнацької ангіофіброми носоглотки -:
1336. Характерні ознаки ангіофіброми носоглотки:
1337. Ангіофіброму носоглотки НЕ слід диференціювати з:
1338. Висхідний пункт росту хористоми -:
1339. Висхідний пункт росту хористоми -:
1340. Характерні ознаки хористоми:
1341. Характерні ознаки нейрофіброми глотки:
1342. Доброякісні заглоткові пухлини:
1343. Доброякісні пухлини зовнішнього носа і носової порожнини:
1344. Типові ознаки пухлини порожнини носа, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ:
1345. Типові ознаки пухлини порожнини носа, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ:
1346. Доброякісні пухлини середнього і внутрішнього вуха:
1347. Злоякісні пухлини зовнішнього носа і носової порожнини -:
1348. Діагностика злоякісних пухлин носа і приносових пазух основана на:
1349. Ранні симптоми злоякісної пухлини носоглотки:
1350. Пізні симптоми злоякісних пухлин ротоглотки:
1351. Ознаки отіатричної стадії невриноми VІІІ пари черепних нервів:
1352. Ларингоскопічна картина при раку гортані:
1353. Ларингоскопічна картина при раку гортані:
1354. Ознака І стадії раку гортані -:
1355. Ознака І стадії раку гортані -:
1356. Ознаки ІІ стадії раку гортані:
1357. Ознаки ІІІ стадії раку гортані:
1358. Ознаки ІV стадії раку гортані:
1359. Методи лікування злоякісних пухлин ЛОР-органів:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів