Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


29. Дитяча отоларингологія

27. "Отоневрологія"


1211. Із яких волокон складається лицевий нерв?
1212. Ядро лицевого нерва розташоване в:
1213. Проміжний нерв виходить із Варолієва моста поряд з:
1214. Проміжний нерв містить волокна:
1215. У внутрішній слуховий хід входять:
1216. На дні внутрішнього слухового ходу лицевий нерв:
1217. Лицевий нерв у лицевому каналі має:
1218. У лицевому каналі (нижче колінчастого вузла) НЕ відходить:
1219. НЕвірне твердження про барабанну струну
1220. Проміжний нерв у внутрішньому слуховому ході:
1221. Ушкодження лицевого нерва у ділянці вузла колінця НЕ викликає:
1222. При ушкодженні лицевого нерва нижче відходження барабанної струни має місце:
1223. При ушкодженні лицевого нерва нижче відходження барабанної струни має місце:
1224. Ушкодження лицевого нерва у лицевому каналі між барабанною струною і нервом стременця характеризується:
1225. Ушкодження лицевого нерва між вузлом колінця та дном внутрішнього слухового ходу (лабіринтом) викликає:
1226. Отоневролог досліджує аналізатори:
1227. Отоневролог досліджує функції черепних нервів:
1228. Наявність в анамнезі відомостей про нюхові, смакові, слухові галюцинації вказує на ураження:
1229. Метод дослідження чутливості слизової оболонки ЛОР-органів -:
1230. Розлади чутливості слизової оболонки ЛОР-органів -:
1231. Симптоми, які з'являються у здорової людини при дотику до слизової оболонки носової порожнини:
1232. Місцеві причини порушення функцій м'язів рота і глотки:
1233. Найбільш часта причина периферичних паралічів м'якого піднебіння і глотки у дітей:
1234. Для дослідження нюхової функції звичайно застосовують:
1235. Для дослідження нюхової функції у дітей дошкільного віку застосовують:
1236. Симптоми розладу нюху:
1237. Для дослідження смакової чутливості звичайно застосовують:
1238. Розлад смакової чутливості передніх двох третин язика свідчить про ураження:
1239. Розлад смакової чутливості задньої третини язика свідчить про ураження:
1240. Розлад смакової чутливості всієї половини язика звичайно буває при:
1241. Симптоми захворювань вестибулярного апарата:
1242. Властивості спонтанного вестибулярного ністагму:
1243. Холодна калоризація при дослідженні функції правого горизонтального півколового каналу викликає ністагм:
1244. При проведенні калоричної проби виникають симптоми:
1245. При вливанні у вухо теплої води ністагм спрямований:
1246. Адекватний подразник рецепторів півколових каналів -:
1247. Адекватний подразник рецепторів отолітового апарата -:
1248. Ністагм, який з'являється при обертанні людини або при вливанні води у його вухо, називається:
1249. Групи рефлексів, які виникають при подразненні вестибулярного апарата:
1250. При виконанні пресорної (пневматичної) проби у випадку згущення повітря у зовнішньому слуховому ході з'являється ністагм:
1251. Скільки законів Евальда Ви знаєте?
1252. Скільки Ви знаєте "залізних" законів В.Г.Воячека?
1253. Ступені соматичних реакцій при отолітовій пробі (за В.Г.Воячеком):
1254. Ступені вегетативних реакцій при отолітовій пробі (за В.Г.Воячеком):
1255. Ступені чутливості отолітового апарата до кумуляції подразнень:
1256. Характер ністагму у сліпих -:
1257. Симптоми черепно-мозкової травми:
1258. Відмінність ліквора від виділень порожнини носа при ліквореї
1259. Лікворея з носа після травми, як правило, припиняється через:
1260. Характерні симптоми психогенної глухоти при черепно-мозковій травмі:
1261. Вестибулярні порушення частіше всього виникають при черепномозковій травмі у ділянці:
1262. При поздовжніх переломах піраміди вискових кісток, як правило:
1263. При поперечних переломах піраміди вискових кісток переважно ушкоджується:
1264. При арахноїдиті мостомозочкового кута ушкоджуються:
1265. Повна глухота при арахноїдиті зустрічається:
1266. Приглухуватість при арахноїдиті зустрічається:
1267. Зниження слуху при невриномі VІІІ пари черепних нервів:
1268. Зниження слуху при арахноїдиті задньої черепної ямки:
1269. Клінічні форми хронічного арахноїдиту:
1270. Причини виникнення арахноїдиту:
1271. Постійні симптоми арахноїдиту мостомозочкового кута:
1272. При арахноїдиті феномен прискореного зростання гучності (ФПЗГ) звичайно:
1273. Характерні симптоми гломусної пухлини середнього вуха та яремної ямки:
1274. Під час антромастоїдектомії лицевий нерв ушкоджується в ділянці:
1275. Під час антромастоїдектомії лицевий нерв ушкоджується в ділянці:
1276. Під час радикальної операції на вусі лицевий нерв ушкоджується в ділянці:
1277. Під час радикальної операції на вусі лицевий нерв ушкоджується в ділянці:
1278. Під час радикальної операції на вусі лицевий нерв частіше ушкоджується в ділянці:
1279. Ушкодження стовбура нерва у ділянці Варолієва моста протікає по:
1280. Центральний параліч лицевого нерва характеризується:
1281. Парез VІІ пари черепних нервів під час місцевої анестезії при тонзилектомії може бути по:
1282. При патологічних процесах у задній черепній ямці спостерігається:
1283. При симптомі Граденіго уражені:
1284. Нерв крилоподібного каналу (Відієв нерв) утворюють:
1285. Ознаки ураження ІV пари черепних нервів:
1286. Мостомозочковий скелястий простір розташований в:
1287. Однією із складових частин мостомозочкового простору є:
1288. У момент оголення мостомозочкового скелястого простору з метою перев'язки вестибулярного нерва ближче до хірурга біля внутрішнього слухового ходу знаходиться нерв:
1289. Всі три нерва внутрішнього слухового ходу:
1290. Особливості розташування лицевого нерва у лицевому каналі:
1291. Синдром Хента - це:
1292. Симптоми ураження відвідного нерва:
1293. Скільки існує ступенів порушення нюху?
1294. Розлад смакової чутливості передніх двох третин язика вказує на ураження:
1295. Зниження смакової чутливості на задній третині язика свідчить про ураження:
1296. Якщо при зміні положення хворого змінюється ритм і напрям ністагма, то це свідчить про наявнІсть патологічного процесу в:
1297. Купулометрія дозволяє визначити:
1298. Брадикардія викликається дією патологічного процесу на:
1299. Переломи основи черепа, які проходять через вискову кістку, поділяються на:
1300. Поперечний перелом вискової кістки проходить через:
1301. При зовнішньому поперечному переломі вискової кістки тріщина проходить через:
1302. При ураженні верхнього кам'янистого мозкового синуса спостерігається кровотеча із:
1303. Тактика лікаря при травмах вискової кістки:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів