Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


29. Дитяча отоларингологія

26. "Сторонні тіла ЛОР-органів"


1181. Локалізація сторонніх тіл порожнини носа -:
1182. Види сторонніх тіл трахеї, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ:
1183. Сторонні тіла частіше зустрічаються у бронху:
1184. Лезо скальпеля у момент розтину кілець трахеї при трахеостомії спрямоване:
1185. Конікотомія - це розтин:
1186. Сторонні тіла зовнішнього слухового ходу можуть бути:
1187. Симптоми гострого стороннього тіла зовнішнього слухового ходу:
1188. Симтоми гострого стороннього тіла зовнішнього слухового ходу:
1189. Діагноз наявності стороннього тіла зовнішнього слухового ходу можна встановити на основі:
1190. Засоби видалення стороннього тіла із зовнішнього слухового ходу:
1191. Клініка стороннього тіла порожнини носа
1192. Засоби видалення стороннього тіла порожнини носа:
1193. Клініка сторонніх тіл ротоглотки
1194. Клініка сторонніх тіл гортаноглотки
1195. Видалення стороннього тіла гортаноглотки включає:
1196. Діагноз наявності стороннього тіла гортані можливо встановити на основі нижчепереліченого, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ:
1197. Установити діагноз наявності стороннього тіла гортані можливо на основі нижчепереліченого, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ:
1198. Симптоми стороннього тіла трахеї:
1199. Симптоми стороннього тіла трахеї:
1200. Симптоми стороннього тіла бронха:
1201. Симптоми стороннього тіла бронха:
1202. Невідкладна допомога дітям із сторонніми тілами трахеї:
1203. Невідкладна допомога дітям із сторонніми тілами, розміщеними на біфуркації трахеї:
1204. Тактика лікаря при сторонньому тілі закругленої форми у бронхах
1205. Показання до трахеостомії у дітей з сторонніми тілами нижніх дихальних шляхів:
1206. Показання до торакотомії при сторонніх тілах дихальних шляхів
1207. Симптоми балотуючого стороннього тіла трахеї:
1208. Найбільш небезпечна локалізація сторонніх тіл дихальних шляхів у:
1209. Найбільш небезпечна локалізація сторонніх тіл дихальних шляхів у:
1210. Фізикальні дані при обтурації головного бронха -:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів