Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


29. Дитяча отоларингологія

16. "Аденоїдні вегетації"


766. До аденоїдних розростань (аденоїдні вегетації) не можна віднести :
767. Величина аденоїдної тканини має :
768. Аденотомія НЕ проводиться :
769. Гіпертрофія аденоїдної тканини НЕ спостерігається :
770. Місцеві симптоми аденоїдних вегетацій:
771. Загальні симптоми аденоїдних вегетацій:
772. Показання до аденотомії -:
773. Показання до аденотомії -:
774. Послідовність етапів зупинки кровотечі під час аденотомії -:
775. До місцевих ускладнень аденотомії НЕ відноситься :
776. До місцевих ускладнень аденотомії НЕ відноситься :
777. До місцевих ускладнень аденотомії НЕ відносяться :
778. До загальних ускладнень аденотомії НЕ можна віднести :
779. До загальних ускладнень аденотомії НЕ можна віднести:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів