Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


29. Дитяча отоларингологія

10. "Отоантрити"


522. Частота отоантриту у дітей серед інших ЛОР-захворювань:
523. Отоантрит - це запальний процес в:
524. При явному отоантриті частіше зустрічаються:
525. Ознаки затяжного явного отоантриту появляються на:
526. Антибіотики при латентних формах отоантриту призначають на:
527. Протипоказання до антротомії -:
528. Антротомія - це:
529. Мікрофлора, яка найчастіше зустрічається при отоантритах:
530. Місцеві фактори, які сприяють виникненню отоантриту:
531. Загальні фактори, які сприяють виникненню отоантриту:
532. Стадії запалення при отоантритах:
533. Отоантрит найчастіше зустрічається у віці:
534. Причини, які сприяють розпаду кістки при отоантриті:
535. Причини, які сприяють розпаду кістки при отоантриті:
536. Перебіг отоантриту маскують:
537. Класифікація отоантриту:
538. Найбільш розповсюджені форми отоантритів:
539. Найбільш розповсюджені форми отоантритів:
540. Строки виникнення явного отоантриту при середньому отиті -:
541. Загальні симптоми явного отоантриту:
542. Отоскопічні ознаки явного отоантриту:
543. Діагностика отоантриту НЕ може бути основана на даних:
544. Діагностика отоантриту не може бути основана на даних:
545. Симптоми ізотонічного зневоднення при отоантриті:
546. Симптоми ізотонічного зневоднення при отоантриті:
547. Симптоми вододефіцитного зневоднення при отоантриті:
548. Симптоми соледефіцитного зневоднення:
549. Симптоми нейротоксикозу -:
550. Загальні симптоми затяжного явного отоантриту:
551. Місцеві симптоми затяжного явного отоантриту:
552. Діагностика затяжного явного отоантриту грунтується на:
553. Преморбідний фон для розвитку латентного отоантриту -:
554. Преморбідний фон для розвитку латентного отоантриту -:
555. Місцевий симптом латентного отоантриту -:
556. Місцевий симптом латентного отоантриту -:
557. Місцевий симптом латентного отоантриту -:
558. Діагностика латентного отоантриту грунтується на:
559. Показання до діагностичної антропункції -:
560. Під час антропункції необхідно звертати увагу на:
561. Ознаки отоантриту за даними антропункції:
562. Ознака отоантриту на рентгенограмі вискової кістки -:
563. Ознака отоантриту на рентгенограмі вискової кістки -:
564. Комплексна терапія типових форм явного отоантриту:
565. Комплексна терапія затяжних форм явного отоантриту:
566. Комплексна терапія затяжних форм явного отоантриту:
567. Основні методи лікування латентного отоантриту:
568. Основні методи лікування латентного отоантриту:
569. При типових формах отоантриту антибіотики, в основному, застосовують:
570. Показання до антротомії:
571. Ускладнення під час антротомії:
572. Причина рецидивуючого отоантриту -:
573. Лікування рецидивуючого отоантриту після перенесеної антротомії -:
574. Профілактика отоантриту -:
575. Орієнтири на площині соскоподібного відростка при розтині антрума у дітей першого року життя -:
576. Орієнтири на площині соскоподібного відростка при розтині антрума у дітей першого року життя -:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів