Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


29. Дитяча отоларингологія

1. "Анатомія глотки"


1. Глотка поділяється на:
2. Носоглотка вистелена:
3. Нижньою межею гортаноглотки є:
4. Скільки існує перешкод для проникнення інфекції через піднебінні мигдалики?
5. Який із бар'єрів піднебінних мигдаликів для проникнення інфекції вказаний неправильно?
6. Фолікули піднебінних мигдаликів - це:
7. Васкуляризація мигдаликів здійснюється в основному:
8. До верхнього полюсу піднебінного мигдалика ближче знаходяться:
9. До нижнього полюсу піднебінного мигдалика ближче знаходиться:
10. Чи мають піднебінні мигдалики привідні лімфосудини?
11. Яка функція носоглотки вказана неправильно?
12. Вкажіть неправильно названі групи м'язів глотки
13. Скільки є констрикторів глотки?
14. Скільки є поздовжніх м'язів глотки?
15. Рухові нерви для м'язів м'якого піднебіння:
16. Валик Пассавана - це:
17. Заглотковий простір починається від:
18. Верхньою стінкою глотки є:
19. Верхньою стінкою глотки є:
20. Зів обмежується:
21. Відвідні лімфатичні судини піднебінних мигдаликів направляються до лімфовузлів:
22. Відвідні лімфатичні судини піднебінних мигдаликів направляються до лімфовузлів:
23. У гортаноглотці розташовані:
24. У гортаноглотці розташовані:
25. Нерви, що інервують піднебінні мигдалики:
26. Венозні сплетіння глотки:
27. М'яз, який піднімає піднебінну завісу, інервується:
28. До складу глоткового кільця Пирогова - Вальдейєра входять:
29. Функції глотки:
30. До функцій глотки не відноситься:
31. До функцій глотки не відноситься:
32. На відміну від аденоїдних вегетацій піднебінні мигдалики:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів