Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


28. Дитяча ортопедія і травматологія

7. "Опухолеподобные захворювання опорно-рухової системи"


850. Що входить у групу опухолеподобных захворювань опорно-рухового апарата
851. Основні ознаки солитарної кісти:
852. Рентгенологічна характеристика солитарной кісткової кісти?
853. Солітарна кісткова кіста це:
854. Остеоидная остеома, Клініко-рентгенологічні прояви:
855. Аневризмальная кісткова кіста, Клініко-рентгенологічний прояв аневризмальной кісткової кісти:
856. Аневризмальная кіста кістки це:
857. Чи переходить аневризмальная кіста кістки в паросткову зону?
858. Аневризмальная кіста кістки це:
859. Аневризмальная кіста кістки частіше зустрічаіться:
860. Зазначте основні види міозиту, що оссифицирует:
861. Остеоматоз суглобів, Клініко-рентгенологічний прояв остеоматоза суглобів?
862. Остеохондроматоз, Рентгенологічні прояви остеохондроматоза:
863. Головними ознаками нейрофиброматоза і:
864. Найбільше частим проявом нейрофиброматоза при поразці опорно-рухового апарата і:
865. Сколиоз при нейрофиброматозе маі:
866. Нейрофиброматоз на тлі поразки опрно-двигательного апарата найбільше часто виявляіться:
867. Патологічний перелом кісток гомілки при нейрофиброматозі виникаі в результаті:
868. Першим клінічним проявом уродженого псевдоартрозу гомілки при нейрофіброматозі і:
869. Уроджений несправжній суглоб кісток гомілки при нейрофиброматозе формуіться в результаті:
870. Рентгенологічно для псевдоартрозу гомілки при нейрофіброматозі характерна наступна деформація
871. Рентгенологічно псевдоартроз гомілки при нейрофіброматозі виявляіться:
872. Зазначте найбільше раціональне оперативне втручання при псевдоартрозі кісток гомілки при нейрофіброматозі:
873. Найбільше оптимальним методом хірургічного лікування псевдоартрозу кісток гомілки на грунті нейрофиброматоза і:
874. Чи доцільно при лікуванні вродженого псевдоартрозу кісток гомілки при нейрофіброматозі проводити фізіотерапію?
875. Зазначте оперативне втручання, що приводить до 100% незращення кісток гомілки при лікуванні псевдоартрозу при нейрофіброматозі:
876. Лікування латентної форми псевдоартрозу кісток гомілки при нейрофіброматозі:
877. Укажіть головний принцип, що покладений в основу класифікації пухлин?
878. Згідно з якою з класифікацій пухлини кісток розподіляються на остеогенні, неостеогенні, утримуючі в собі некісткові тканини з видокремленням диспластичних уражень кісток
879. Яка з первинних пухлин неостеогенного походження зустрічається частіше?
880. Серед класичних трьох способів діагностики пухлин - клінічних, рентгенологічних та гістологічних - який вважається найбільш достовірним?
881. Якими головними ознаками користуються при розділенні пухлин на доброякісні та злоякісні?
882. Переважним різновидом доброякісних пухлин у дітей є:
883. Яка з первинних пухлин буває множинною?
884. Яка сучасна точка зору на походження ізольованої кісткової кісти?
885. При яких кісткових хворобах частіше виникають патологічні переломи?
886. Як впливає виникнення патологічного перелому при остеобластокластомі на подальший перебіг захворювання?
887. Укажіть головну клінічну ознаку остеоми довгих трубчатих кісток:
888. Екхондроми відносно кістки розташовуються:
889. Енхондроми відносно кістки розташовуються:
890. Яка основна клінічна ознака екхондроми?
891. Характерною клінічною ознакою енхондроми є:
892. Яка переважна локалізація хондром?
893. Які переважні ознаки відрізняють екхондрому від екзостозу?
894. Найбільш ефективними методами лікування хондром вважають:
895. Перетворення первинної хондроми на злоякісну пухлину частіше виникає:
896. Якому методу лікування патологічних переломів при доброякісних пухлинах кісток треба віддати перевагу?
897. Які первинні доброякісні пухлини, локалізовані в тазових кістках, частіше підлягають злоякісному переродженню?
898. У чоловіка 27 років при рентгенологічному обстеженні виявлена остеобластокластома в зоні великого вертелу з розповсюдженням на шийку стегна без ознак злоякісного переродження пухлини. Яка лікувальна тактика найбільш доцільна?
899. У дівчини 14 років при рентгенологічному обстеженні стопи виявлена енхондрома ІІІ п'ясткової кістки з ураженням діафізарної частини, причому головка та основа кістки залишаються незмінені. Яка повинна бути лікувальна тактика?
900. Головні клінічні ознаки остеоід-остеоми:
901. Основні рентгенологічні ознаки остеоід-остеоми:
902. В диференційній діагностиці остеоід-остеоми значення не мають:
903. Способи лікування остеоід-остеоми:
904. Що можна вважати головним критерієм в позбавленні хворого від такої хвороби, як остеоід-остеома після радикального хірургічного видалення ділянки ураження?
905. Яка повинна бути лікувальна тактика при остеоїд-остеомі?
906. При рентгенологічному обстеженні хворого 24 років, що мав скарги на поступово зростаючий біль в поперековій зоні з посиленням в нічний час, виявлена остеоїд-остеома дужки L3. Яка повинна бути лікувальна тактика?
907. При виконанні екскреторної урографії у хворого 31 року, не маючого скарг на болі в поперековому відділі хребта, визначено тотальне ураження тіла 3-го поперекового хребця з наявністю мілкоячеїстої структури у вигляді зон просвітлення. Діагноз?
908. У якому віці частіше зустрічається остеобластокластома?
909. Переважною локалізацією обстеобластокластом можна вважати:
910. Які існують форми остеобластокластом згідно класифікації М.В.Волкова?
911. Основні клінічні ознаки остеобластокластоми
912. Яка з кісткових пухлин зустрічається найчастіше?
913. Як часто зустрічаються остеобластокластоми?
914. Які з перелічених локалізацій найбільш характерні для остеобластокластоми?
915. Диференціювати остеобластокластому слід з:
916. Характерні рентгенологічні ознаки остеобластокластом
917. Найбільш поширені способи хірургічного лікування остеобластокластом?
918. Прогноз при остеобластокластомі:
919. Лікування доброякісних пухлин:
920. Лікування хондробластоми:
921. У якому віці частіше зустрічаються пухлиноподібні захворювання кісток та суглобів?
922. Що сприяє розвитку осифікатів у м'яких тканинах?
923. У хворого 27 років після прямої травми зони кульшового суглобу сформувався оссифікат проксимального відділу стегна. Яка лікувальна тактика при наявності больвого синдрому та контрактури в кульшовому суглобі?
924. Що собою уявляє така хвороба, як артрогрипоз?
925. Укажіть найбільш характерні деформації верхніх кінцівок при артрогрипозі?
926. Укажіть типові деформації ніг при артрогрипозі?
927. Який з наведених способів лікування артрогрипозу у дітей найбільш ефективний?
928. Які характерні ознаки недосконалого кісткоутворення (хвороби Лобштейна-Вроліка)?
929. Укажіть характерну ознаку переломів кісток при недосконалому кісткоутворенні:
930. Яку лікувальну тактику треба обирати при патологічних переломах, обумовлених недосконалим кісткоутворенням?
931. Переважна локалізація остеогенної саркоми:
932. Укажіть найбільш характерні рентгенологічні ознаки остеогенної саркоми:
933. Діагностика саркоми Юінга:
934. Який характер може мати рентгенологічно визначаєма деструкція кістки при саркоми Юінга?
935. Саркома Юінга не потребує диференційної діагностики з:
936. Для дебюту саркоми Юінга нехарактерно:
937. Чим відрізняється літична форма остеобластокластоми від первинно злоякісної?
938. Який характер має ураження кісткового мозку при міеломній хворобі?
939. Лікування міеломної хворобм:
940. Яке відношення до променевої терапії при хондросаркомі?
941. Укажіть ознаки, що відрізняють саркому Юінга від гострого гематогенного остеомієліту?
942. Лікування саркоми Юінга:
943. При остеогенній саркомі хіміо- та радіотерапія застосовуються:
944. Яка лікувальна тактика при виникненні рецидиву таких злоякісних пухлин, як фібросаркома, паростальна саркома, ретікулосаркома?
945. Де частіше виникають кісткові метастази злоякісних пухлин епітеліального походження?
946. Укажіть ознаки, що допомагають відрізнити патологічний перелом злоякісного походження від доброякісного?
947. При метастатичних патологічних переломах доцільніше примінити наступну лікувальну тактику:
948. Яке сучасне відношення до ампутацій та екзартикуляцій кінцівок при лікуванні злоякісних пухлин кісток?
949. Переважна локалізація хондродисплазій:
950. Який найбільш частіший різновид епіфізарної хондродисплазії?
951. Які ознаки характерні для діафізарної дисхондроплазії (хвороби Олл'є)?
952. Які ознаки характерні для ахондроплазії?
953. До якої патології відносяться соха vаrа, юнацький епіфізеоліз, деформація Маделунга?
954. Коли ставляться показання до операції при хондродисплазії?
955. У дитини 12 років існує множинна хондродисплазія. Що повинно бути переважним при виборі метода лікування?
956. Коли слід ставити показання до видалення екзостозу (при екзостозній хворобі)?
957. Чим можна допомогти дітям або підліткам з ахондроплазією?
958. Які можуть бути запропоновані хірургічні втручання при множинному хондроматозі кісток?
959. Ураження фіброзною дисплазією бувають:
960. у дівчаток зустрічаються у вигляді тріади Олбрайта, багатокісткове однобоке розташування, передчасне статеве дозрівання, наявність пігментних п'ятен на шкірі кольору світлої кави
961. Частіше лікування фіброзної дисплазії полягає в:
962. Чим відрізняється дисплазія від дистрофії?
963. Які операції проводяться при остеодисплазіях?
964. Що таке гіперостоз?
965. В чому полягає стадійність патологічного процесу при остеохондропатії незалежно від локалізації?
966. Теорії походження остеохондропатій:
967. В залежності від локалізації остеохондропатії прийнято ділити на:
968. Укажіть варіант, що не відноситься до синоніму назв остеохондорпатій хребта?
969. Хвороба Легга-Кальве-Пертеса це:
970. Головна мета остеохондропатії Пертеса:
971. Лікування остеохондропатії головки стегна переважно проводять в умовах:
972. Які ознаки відрізняють остеохондро- патію Легга-Кальве-Пертеса від туберкульозного кокситу?
973. Укажіть правильну послідовність ступенів остеохондропатії Пертеса:
974. Основа лікування хвороби Пертеса на стадії імпресії епіфіза складається з:
975. Остеохондропатія головок плеснових кісток - хвороба Келера ІІ:
976. Переважна локалізація губчастих остеохондропатій:
977. Наслідок остеохондропатії лад'євидної кістки руки буває неодинаковий:
978. Остеохондропатія лад'євидної кістки ступні - хвороба Келера І - має такі особливості:
979. Юнацький апофізит хребта слід диференціювати:
980. Які переважні способи лікування апофізита хребта?
981. Остеохондропатія тіла хребця (хвороба Кальве) відрізняється від хвороби Шейермана-Мау:
982. В прогностичному відношенні уражений хребець при остеохондропатії Кальве:
983. Остеохондропатія горбистості великогомілкової кістки - хвороба Осгуд-Шлаттера: які має особливості?
984. Які ознаки остеохондропатії апофізу п'яточної кістки - хвороба Гаглунда-Шинця:
985. Які хвороби можуть виникати в зв'язку з порушенням метаболізму в кістково-хрящовій системі?
986. Яка сучасна точка зору на походження остеопорозу?
987. Які характерні ознаки уражень кісток та суглобів при рахіті?
988. Які особливості лікування рахітичних деформацій?
989. До якої патології відноситься синдром Зудека?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів