Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


28. Дитяча ортопедія і травматологія

5. "Уроджені захворювання опорно-рухової системи"


431. Зазначте види кривошиї:
432. Визначте правильне консервативне лікування дітей з уродженою м'язевою кривошиію:
433. З якого віку доцільно починати оперативне лікування дітей з уродженою м'язевою кривошиію?
434. У чому полягаі суть операції при м'язевій кривошиї за Зацепіним?
435. Хвороба Шпренгеля це:
436. Визначите правильне показання до операції - видаленню шийного ребра
437. Визначите синдром Клиппель-Фейля
438. Назвіть нормальний кут при розігнутому ліктьовому суглобі і супінованому передпліччі між віссю плеча і віссю передпліччя
439. Трикутник Гютера не порушуіться
440. Трикутник Гютера порушуіться
441. При нормальн,і физиологич,установці в ліктьовому суглобі лінія,проведена через ростковий хрящ між ядром окостініння головчастого узвишшя і нижнім метафізом плечової кістки,перетинаі подовжно вісь під кутом:
442. Функціонально вигідним анкилозом для ліктьового суглоба і положення:
443. Хвороба Маделунга - це:
444. Хвороба Маделунга зустрічаіться найбільш часто у віці:
445. Лікування хвороби Маделунга полягаі в:
446. Типовим клінічним симптомом уродженого радіоульнарного синостозу і:
447. Лікування уродженого радіоульнарного синостозу полягаі:
448. Уроджена аплазія променевої кістки обумовлюі:
449. Уроджена гіпоплазія ліктьової кістки обумовлюі:
450. При ураженні ліктьової кістки кістково-хрящовими екзостозами виникаі:
451. Що і найбільш частою причиною уродженої косорукости?
452. Ранні клінічні ознаки уродженої м'язевої кривошиї?
453. Пізні клінічні ознаки уродженої м'язевої кривошиї?
454. Консервативне лікування уродженої м'язової кривошиї?
455. Частота корегуючої гімнастики, на протязі доби при уродженій м'язевій кривошиї?
456. Техніка проведення корегуючої гімнастики, при уродженій м'язевій кривошиї ?
457. Показання до оперативного лікування уродженої м'язевої кривошиї?
458. Вид оперативного втручання при уродженої м'язевої кривошиї ?
459. Вид і термін фіксації голови після оперативного лікування уродженої м'язевої кривошиї?
460. Найбільше часта причина уродженого псевдоартроза ключиці?
461. Клінічні ознаки уродженого псевдоартроза ключиці?
462. Рентгенологічні ознаки уродженого псевдоартроза ключиці?
463. Консервативне лікування уродженого псевдоартроза ключиці?
464. При ліктьовій косорукости, обумовленій поодиноким екзостозом ліктьової кістки та її вкорочення показане:
465. При лікуванні хворих з косорукістю, що виникла в наслідок дефекту одніії з кісток передпліччя, показане:
466. При ураженні променевої кістки хворобою Ол'і виникаі:
467. При уродженій косорукости у віці 1,5 років показане:
468. При уродженій косорукості у віці від 1,5 до 4 років показане:
469. При уродженій аплазії променевої кістки у віці від 5 до 12 років показане:
470. При уродженій аплазії променевої кістки у віці старше 12 років показане:
471. Зазначте клінічні ознаки расщепления кист1?
472. Зазначте характер оперативного лікування при уродженому розщепленні кисті ?
473. Зазначте розподіл синдактилій на форми:
474. Зазначте клінічні симптоми синдактилії
475. Зазначте характер лікування при синдактилії
476. Зазначте характерну ознаку полідактилії
477. Зазначте в чому полягаі лікування полідактилії
478. Зазначте головні ознаки макродактилії:
479. Зазначте головні ознаки брахідактилії:
480. Зазначте головну ознаку симфалангії:
481. Зазначте, що позначаі фокомелія:
482. Які симптоми дозволяють вірогідно діагностувати уроджену дисплазію тазостегневого суглоба в новонароджених?
483. Які достовірні ознаки уродженого вивиху стегна в новонароджених?
484. Які методи дослідження використовуються для діагностики уродженої дисплазії тазостегневого суглоба в новонароджених?
485. У якому віці варто починати лікування уродженого вивиху стегна?
486. У якому віці варто робити рентгенографію тазостегневих суглобів при підозрі на дисплазію?
487. Які рентгенівські ознаки говорять про дисплазію тазостегневого суглоба у дітей у віці 3-6 місяців?
488. Які чинники можуть сприяти розвитку уродженого вивиху стегна?
489. При якому передлежанні у новонародженого частіше зустрічаіться уроджений вивих стегна?
490. При яких системних захворюваннях зустрічаіться уроджений вивих стегна?
491. Які ознаки характерні для дітей з уродженим вивихом стегна у віці старше 1 року?
492. Які деформації верхнього кінця стегнової кістки характерні для уродженого вивиху стегна?
493. Який спосіб фіксації використовуіться в дітей у віці 7-12 місяців після етапного усунення уродженого вивиху стегна?
494. Який спосіб фіксації використовуіться в дітей у віці 7-12 місяців після усунення уродженого вивиху стегна?
495. Який спосіб фіксації варто використовувати після закритого вправлення уродженого вивиху стегна у дітей у віці старше 1 року до 3 років?
496. Який спосіб фіксації варто використовувати після закритого вправлення уродженого вивиху стегна у дітей у віці старше 1 року до 3 років?
497. Які захворювання можуть по клініці бути схожими на уроджений вивих стегна?
498. Які захворювання можуть по клініці бути схожими на уроджений вивих стегна?
499. Які анамнестчні дані варто вважати чинниками ризику уродженої дисплазії тазостегневого суглоба?
500. Яким способом варто лікувати дитину з уродженим вивихом стегна у віці від 1 до 6 місяців?
501. Яким способом варто лікувати дитину з уродженим вивихом стегна у віці 7-12 місяців?
502. У якому віці починають ходити діти з уродженим вивихом стегна?
503. У яких новонароджених частіше спостерігаіться дисплазія тазостегневих суглобів?
504. Які лінії і схеми використовуються для рентгенологічної діагностики уродженої дисплазії тазо- стегневого суглоба у дітей у віці 3-6 місяців?
505. Які лінії і схеми використовуються для рентгенологічної діагностики уродженої дисплазії тазо-стегневого суглоба у дітей у віці 3-6 місяців?
506. Оперативне лікування уродженого несправжнього суглоба ключиці?
507. Синдром Клиппель-Фейля - це?
508. Рентгенологічні ознаки синдрому Клиппель-Фейля?
509. Клінічний синдром Клиппель-Фейля виявляіться:
510. Консервативне лікування синдрому Клиппель-Фейля?
511. Оперативне лікування синдрому Клиппель-Фейля?
512. Спондилоліз - це:
513. Причини,що призводять до появлення спондилолізу?
514. Клінічні ознаки спондилоліза?
515. Рентгенологічні ознаки спондилоліза?
516. У якому мінімальному віці при неефективності консервативного лікування уродженого вивиху стегна варто проводити відкрите усунення вивиху?
517. Який спосіб витягання використовуіться при функціональному лікуванні дітей з уродженим вивихом стегна у віці до 3 років?
518. Який спосіб витягання використовуіться при функціональному лікуванні дітей з уродженим вивихом стегна у віці до 3 років?
519. Тривалість лікування витяганням у дітей з уродженим вивихом стегна у віці до 3 років?
520. Тривалість лікування вытяганням у дітей з уродженим вивихом стегна у віці після 3 років?
521. Які ускладнення спостерігаються після закритого усунення уродженого вивиху стегна функціональним способом?
522. Які ускладнення спостерігаються після закритого усунення уродженого вивиху стегна?
523. Які ускладнення спостерігаються після закритого усунення вивиху стегна функціональним способом?
524. Які ускладнення спостерігаються після закритого усунення вивиху стегна функціональним способом?
525. Яка тривалість фіксації тазостегневого суглоба у дітей після закритого вправлення уродженого вивиху стегна у віці від 1 до 3 років?
526. Яка тривалість фіксації тазостегневого суглоба у дітей після відкритого вправлення уродженого вивиху стегна у віці від 1 до 3 років?
527. Який з симптомів характерний для уродженого вивиху стегна:
528. Найбільш типове ускладнення після закритого вправляння уродженого вивиху стегна:
529. Які рентгенологічні ознаки характерні для уродженого вивиху стегна у дітей у віці 1-6 місяців?
530. У якому віці з'являються ядра окостеніння голівок стегна?
531. Найбільш інформативним методом діагностики уродженого вивиху стегна і:
532. Симптом Маркса-Орталані характерний для:
533. Що характерно для уродженої клишоногості?
534. Яку операцію виконують при клишоногості?
535. Типове ускладнення після консервативного лікування клишоногості?
536. Яка тривалість лікування, початого у віці 1-3 місяця, дітей з уродженою дисплазіію тазостегневого суглоба?
537. Амплітуда яких рухів обмежена при уродженому вивиху стегна?
538. Яка тривалість диспансерного спостереження після закритого усунення уродженого вивиху стегна?
539. Яку позицію варто надати нижнім кінцівкам дитини після закритого усунення уродженого вивиху стегна у дітей у віці 1-3 року?
540. Консервативне лікування спондилолізу?
541. Яка тривалість фіксації після усунення уродженого вивиху стегна в дитини у віці до 6 місяців?
542. Оперативне лікування спондилолізу?
543. Після закритого усунення уродженого вивиху стегна в дітей у віці 1-3 року варто фіксувати стегно в положенні:
544. Яку позицію згинання варто надати нижнім кінцівкам після закритого усунення уродженого вивиху стегна в дітей у віці 1-3 року?
545. Яку позицію варто надати нижнім кінцівкам після закритого усунення уродженого вивиху стегна у дітей у віці 1-3 року?
546. Які методи реабілітації доцільно використовувати у віддалені терміни після усунення уродженого вивиху стегна?
547. Які методи реабілітації доцільно використовувати у віддалені терміни після усунення уродженого вивиху стегна?
548. До якого кута варто коригувати патологічно збільшений кут антеторсії у дітей старше 8 років?
549. До якого кута варто коригувати патологічно збільшений кут антеторсії в дітей у віці від 2 до 8 років?
550. Як варто виправляти патологічну антеторсію стегнової кістки?
551. До якого віку рекомендуіться робити закрите усунення двостороннього уродженого вивиху стегон?
552. Які операції використовуються при лікуванні уродженого підвивиху стегна?
553. Через який термін після закритого вправлення уродженого вивиху стегна у віці від 1 року до 3 років дитині дозволяіться ходити?
554. Через який термін після закритого вправляння уродженого вивиху стегна у віці від 1 року до 3 років дитині дозволяіться ходити?
555. Спондилолістез - це:
556. До якого кута варто коригувати збільшений шийково-діафізарний кут у дитини до 3 років?
557. До якого кута варто коригувати збільшений шийково-діафізарний кут у дитини до 5-6 років?
558. До якого кута варто коригувати збільшений шийково-діафізарний кут у дитини до 5-6 років
559. Клінічні прояви спондилолістеза?
560. До якого кута варто коригувати збільшений шийково-діафізарний кут у дитини до 9-10 років
561. Який спосіб операції найбільш часто застосовують у дітей з уродженим вивихом стегна у віці до 2 років?
562. Який спосіб операції найбільш часто застосовують у дітей з уродженим вивихом стегна у віці старше 2 до 5 років?
563. Який спосіб операції найбільш доцільний у дітей з уродженим вивихом стегна у віці старше 5 до 8 років?
564. Який спосіб операції найбільш доцільний у дітей з уродженим вивихом стегна у віці старше 5 до 8 років?
565. Які способи пластики даху вертлугової западини Ви знаіте?
566. Які способи остеотомії тазу Ви знаіте при вправлянні уродженого вивиху стегна в дітей до 5 років?
567. Які способи остеотомії тазу Ви знаіте при вправлянні уродженого вивиху стегна в дітей до 8 років?
568. Які способи остеотомії тазу Ви знаіте при вправлянні уродженого вивиху стегна в дітей до 12 років?
569. Який нормальний розмір кута антеторсії у дитини до 1 року?
570. Який нормальний розмір кута антеторсії у дитини старше 1 року до 3 років?
571. Який нормальний розмір кута антеторсії у дитини 4-6 років?
572. Який нормальний розмір кута антеторсії у дитини старше 10" років?
573. Який розмір кута скошеності даху у дитини 3 місяців варто вважати патологічним?
574. Який розмір кута скошеності даху у дитини від 4 до 6 місяців варто вважати патологічним?
575. Які м'язи згинають стегно?
576. Які м'язи згинають стегно?
577. Які м'язи згинають стегно?
578. Які групи м'язів особливо ослаблені при уродженому вивиху стегна?
579. Які групи м'язів особливо ослаблені при уродженому вивиху стегна?
580. Які м'язи відводять стегно?
581. Які м'язи відводять стегно?
582. Амплітуда яких рухів обмежена при уродженому вивиху стегна?
583. Які пороки розвитку стегна зустрічаються найбільше часто?
584. Які пороки розвитку стегна зустрічаються найбільше часто?
585. Який розмір шийково-діафізарного кута типовий для уродженої коха vаrа?
586. Які симптоми характерні для уродженої коха vаrа?
587. Які симптоми характерні для уродженої коха vаrа?
588. Які симптоми характерні для уродженої коха vаrа?
589. У якому віці при уродженої коха vаrе на рентгенограмі тазостегнових суглобів з'являіться ядро окостеніння голівок?
590. У якому віці варто застосовувати оперативне лікування при уродженої коха vаrа?
591. Який метод лікування варто застосувати при уродженої коха vаrе в дитини 5 років?
592. Визначите метод подовження кінцівки по Богоразу:
593. До якого розміру варто коригувати шийково-діафізарний кут у дитини 5 років при коха vаrа ?
594. У якому віці доцільно ставити показання до подовження кінцівки у дітей з уродженим укороченням стегна?
595. Який метод лікування варто застосовувати при уродженому укороченні стегна 2 см у дітей 5 років?
596. Який метод лікування варто застосовувати при уродженому укороченні стегна 6 см у дітей до 3 років?
597. Який метод лікування варто застосовувати при уродженому укороченні стегна 5 см у дітей старше 5 років?
598. Які зчленування утворять колінний суглоб?
599. Зазначте основні ознаки уродженої дисплазії колінного суглобу:
600. Зазначте основні симптоми уродженої дисплазії колінного суглобу:
601. На якому сегменті доцільно виконувати корригуючу остеотомію при уродженій дисплазії колінного суглобу, його варусної або вальгусної деформації і косо розташуваної суглобової щілини у дитини 10" років ?
602. На якому сегменті доцільно виконувати корригуючу остеотомію при уродженій дисплазії колінного суглобу, його варусної або вальгусної деформації, якщо суглобова щілина розташована горизонтально?
603. Назвіть основні методи оперативного лікування хворих з уродженим вивихом надколінника:
604. Яку операцію необхідно виконати при уродженій розгинальній контрактурі колінного суглобу у дитини 6 місяців?
605. Яку операцію необхідно виконати при уродженій згинальній контрактурі колінного суглобу в дитини 2 років?
606. При уродженому недорозвиненні малогомілкової кістки в нижній третині, коли необхідно починати лікування?
607. Чи і недорозвинення артеріальної системи при відсутності малогомілкової кістки? 2796/100" Так
608. Чи і уроджені зміни в м'язових волокнах при уродженому недорозвиненні малогомілкової кістки?
609. При переломі діафизу великогомілкової кістки без зсуву відламків у дітей гіпсову пов'язку накладають у:
610. При переломі зовнішньої щиколотки без зсуву іммобілізацію здійснюють гіпсової повязкой надавши стопі при цьому:
611. При переломі внутрішньої щиколотки, що консолідуіться, після зняття гіпсової пов'язки, терміном на 2 місяці призначають:
612. Назвіть термін іммобілізації гіпсовою пов'язкою закритого перелому діафізу кісток гомілки без зсуву відламків у дітей до 3 років?
613. Остеоепіфізеоліз дистального кінця великогомілкової кістки іммобілізують за допомогою гіпсової пов'язки терміном на:
614. Подовження гомілки переважно робити за допомогою апарату:
615. Яка деформація розвиваіться при уродженому недорозвиненні малогомілкової кістки в нижній третині?
616. У дівчинки 10" років укорочення гомілки на 3 см, Яку ви виберете тактику лікування?
617. Хвороба Осгуд-Шляттера розвиваіться у віці:
618. При хворобі Кеніга частіше уражаіться:
619. Хвороба Осгуд-Шляттера в другій стадії лікують:
620. Хвороба Осгуд-Шляттера в першій стадії лікують:
621. При ушкодженні великогомілкових артерій їх перев'язують на стегні:
622. Яку операцію виконують при хворобі Блаунта в дітей до 5 років при розмірі деформації 10-25град?
623. Яку операцію виконують при хворобі Блаунта після 5 літнього віку?
624. Лікування хвороби Осгуд-Шляттера здійснюють:
625. Яку функцію більше виконуі гомілка?
626. Яке оперативне втручання виконуіться у хворого 10" місяців з уродженою відсутністю малогомілкової кістки і вальгусної деформації стопи?
627. При переломі внутрішньої щиколотки іммобілізацію здійснюють гіпсовою пов'язкою надавши стопі при цьому:
628. Найбільш часта причина розвитку уродженого псевдоартрозу кісток гомілки:
629. Найбільш вагомим етіологічним чинником уродженого псевдоартрозу кісток гомілки є:
630. Відомо з літератури,що вроджений псевдоартроз кісток гомілки складаіт,відносно невисоку питому вагу серед захворювань опорно-рухового апарату, як-от який?
631. Улюблена локалізація уроджених псевдоартрозів
632. Улюбленим рівнем поразки кісток гомілки при уродженому псевдоартрозі і:
633. Першим симптомом прояву уродженого помилкового суглоба і:
634. Уроджений псевдоартроз кісток гомілки формуіться після народження дитини в результаті паталогічного перелому при:
635. Порушення кровообігу гомілки при уродженому псевдоартрозі у дітей за даними реовазографії носить:
636. Аллогенний декальцінований кістковий матрикс - це демінералізована, по спеціальній технології кістка, що застосовуіться з метою:
637. Застосування аллогенного декальцінованого кісткового матриксу при лікуванні уродженого помилкового суглоба показано при виконанні хірургічного втручання з приводу псевдоартрозу кісток гомілки на грунті:
638. В даний час найбільше доцільним і наступний метод лікування уродженого помилкового суглоба кісток гомілки?
639. При якому захворюванні характерна стадійність розвитку уродженого псевдоартроза кісток гомілки?
640. При якому захворюванні характерна стадійність розвитку уродженого псевдоартроза кісток гомілки?
641. Зазначте захворювання, що привело до утворення уродженого помилкового суглоба:
642. Чи показане застосування білокального остеосинтеза для досягнення консолідації фрагментів гомілкових кісток при уродженому псевдоартрозе кісток гомілки на грунті:
643. Уроджений псевдоартроз кісток гомілки сформувався в результаті патологічного перелому при:
644. Уроджений псевдоартроз кісток гомілки сформувався в результаті паталогічного перелому при:
645. Кісткова аутопластика застосовуіться для стимулювання кістеутворення в зоні вродженого псевдоартроза при хірургічному лікуванні помилкових суглобів на грунті:
646. При кістковопластичному оперативному лікуванні уроджених несправжніх суглобів застосовують:
647. Класифікація спондилолістеза по розмірі зсуву тіла хребця вперед ?
648. Класифікація спондилолістеза за етіологічною ознакою ?
649. Консервативне лікування спондилолістеза?
650. Показання до оперативного лікування спондилолістеза?
651. Оперативне лікування спондилолістеза 2-3 ступеня?
652. Оперативне лікування спондилолістезу 4 ступеня (спондилоптоза)?
653. Що означаі термін сакралізація?
654. Що означаі термін люмбалізація?
655. Що розуміють під порушенням тропизма?
656. Сколіоз - це:
657. Чим сколіоз відрізняіться від сколіотичної постави?
658. Клінічно сколіоз характеризуіться:
659. По якому методі вимірюіться розмір скривлення хребта?
660. Класифікація сколиоза по розмірі скривлення по Коббу?
661. Консервативне лікування сколіозу включаі:
662. Показання до призначення корсету при консервативному лікуванні сколіозу ?
663. Показання до оперативного лікування ідиопатичного сколіозу,
664. Хірургічне лікування сколіозу включаі:
665. Рентгенологічними ознаками уродженого сколіозу і:
666. Рентгенологічними ознаками активного напівхребця і:
667. Оперативне лікування уродженого сколіозу передбачаі:
668. Клінічними ознаками юнацького кіфозу і:
669. Рентгенологічні ознаки юнацького кіфозу:
670. Консервативне лікування юнацького кіфозу?
671. Для синдактилії характерно:
672. Для полідактилії характерно:
673. Коли доцільно подовжувати кінцівку у паціінтів з уродженим псевдоартрозом кісток гомілки?
674. Першим клінічним проявом уродженого псевдоартрозу гомілки при фіброзній дисплазії і:
675. Найбільше оптимальна методика ліквідації уродженого псевдоартрозу кісток гомілки:
676. Найбільш інформаційний метод діагностики уродженого псевдоартрозу кісток гомілки і:
677. Чи показане застосування алотрансплантатів за методом "в'язки хмизу" при лікуванні уроджених псевдоартрозів кісток гомілки?
678. Після досягнення зрощення кісток гомілки при уродженому псевдоартрозі ходьба паціінту дозволяіться:
679. Панартродез стопи - це одночасний артродез:
680. Трьохсуглобовий артродез стопи - це одночасний артродез:
681. Артротомію гомілковостопного суглобу частіше проводять із доступу:
682. Яку функцію більше виконуі стопа?
683. Лінія, проведена через гребінь великогомілкової кістки в нормі проходить через:
684. Поперечна плоскостопість частіше виникаі при:
685. Яке максимальне тильне згинання (розгинання) у гомілковостопному суглобі?
686. Яке в нормі підошовне сгинання в гомілковостопному суглобі?
687. Яка деформація стопи розвиваіться при уродженому недорозвиненні малогомілкової кістки у верхній третині?
688. Яке положення в гомілковостопному суглобі і центральним?
689. Подовжній звід стопи підтримують і забезпечують його нормальну висоту:
690. Задній великогомілковий м'яз прикріплюіться до:
691. Назвіть нормальне положення заднього відділу стопи:
692. Визначите кут човноподібної стопи в нормі в дитини старше 10" років:
693. Усунення повного вивиху гомілки виконують:
694. При підтаранному вивиху стопи таранна кістка зміщаіться:
695. Хворобою Келлера 1 переважно хворіють діти:
696. Лікування хвороби Келлера 1 (остеохондропатия ладьевидной кістки стопи) здійснюють:
697. Хвороба Келлера П - це:
698. Лікування остеохондопатии голівки П-Ш плюсневых кісток (хвороба Келлера П) здійснюють:
699. Переломи п'яткової кістки іммобілізують гіпсовою лонгетою , потім чобітком терміном на:
700. Лікування перелому плюсневих кісток здійснюють амбулаторно, гіпсовою лонгетою, потім пов'язкою,Після зрощення і зняття гіпсової пов'язки призначають супінатор терміном на:
701. При переломі фаланг пальців стопи з зсувом відламків роблять закриту репозицію і фіксують спицею терміном на:
702. Зазначте найбільш часто застосовуваний спосіб лікування уродженої клишоногості в дітей до 6 місячного віку
703. Лавсанопластика ахіллового сухожилку застосовуіться при:
704. Лікування уродженої клишоногості починають із:
705. Лікування уродженої клишоногості в новонароджених починають із:
706. Лікування гіпсовими пов'язками уродженої клишоногостіапии починають із:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів