Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


28. Дитяча ортопедія і травматологія

4. "Загальні питання дитячої травматології і ортопедії"


118. Апарат Ілізарова запропонований у:
119. У дітей частіше зустрічаються:
120. Найбільш часті різновиди ушкоджень верхньої кінцівки:
121. При проведенні спиці на великих обертах і без припинень можливо наступне ускладнення:
122. Для того,щоб мінімально травмувати м'які тканини при проведенні спиці рекомендують:
123. Найбільше надійна фіксація в системі <стержень-кістка> буде при використанні:
124. На яку величину можливо максимальне одномоментне подовження гомілки за допомогою апарата Ілізарова:
125. При виникненні реакції запалення м'яких тканин навколо спиці в першу чергу необхідно виконати:
126. Які ушкодження верхньої кінцівки вважаються найбільше складними?
127. Найбільш важким ускладненням при переломах верхньої кінцівки у дітей і:
128. Переломи ключиці у дітей частіше лікуються:
129. Лікувальна тактика при переломо-вивихах лопаткового кінця ключиці:
130. Лікувальна тактика при переломо-вивихах грудинного кінця ключиці:
131. Лікувальна тактика при оскольчастих переломах ключиці з погрозою перфорації шкіри відламком:
132. Лікувальна тактика при закритих зміщених переломах ключиці з неврологічними ускладненнями:
133. Як часто зустрічаються переломи лопатки в дітей?
134. Які види ушкоджень лопатки зустрічаються в дитячому віці?
135. Який механізм переломів лопатки?
136. Частота переломів проксимального відділу плечової кістки
137. На якому рівні плечової кістки частіше виникають переломи у дітей?
138. Найбільш часті різновиди ушкоджень плечової кістки в проксимальном відділі:
139. Найбільш складні ушкодження плечової кістки в проксимальному відділі:
140. Яке зміщення відламків характерне для переломів у проксимальному відділі плечової кістки?
141. Діагноз перелому проксимального відділу плечової кістки ставиться на підставі:
142. Який основний метод лікування ушкоджень шийки і голівки плечової кістки у дітей?
143. Яка лікувальна тактика при переломах хірургічної шийки плечової кістки у підлітків із зміщенням відламків ?
144. Яка лікувальна тактика доцільна при остеоепіфізеолізах голівки плечової кістки?
145. Яка лікувальна тактика при переломо-вивихах голівки плечової кістки?
146. Діафізарний перелом плечової кістки може супроводжуватися:
147. Який основний метод лікування діафізарних переломів плечової кістки у дітей?
148. Оперативне лікування діафізарного перелому плеча може бути показаним при:
149. Для черезвиросткового перелому характерний механізм травми:
150. Які переломи в дистальному відділі плечової кістки найбільш часті?
151. Які переломи зустрічаються частіше?
152. Черезвиросткокові переломи частіше бувають:
153. Найбільш поширеним методом лікування черезвиросткових переломів і:
154. Найбільш частим ускладненням черезвиросткового перелому плечової кістки і:
155. Зазначте найбільше ефективний захід профілактики контрактури Фолькмана:
156. Зазначте найбільше правильну лікувальну тактику при Т- і V- подібних черезвиросткових переломах:
157. Найбільш правильною тактикою при відривах надвиростків з зміщенням і:
158. Чим краще фіксувати відламаний надвиросток плеча?
159. При внутрішньосуглобовому защимленні надвиростка плеча необхідно:
160. При відриві внутрішнього надвиростка частіше зустрічаються:
161. При травматичних осіфікатах показано:
162. При варусних і вальгусних деформаціях плечової кістки найбільш доцільно виконати:
163. При ішемічному синдромі передпліччя в першу чергу показано:
164. При м'язовій інтерпозиції відламків при переломі стегна вірніше усього виконати:
165. Зазначте найбільше частий варіант ушкодженя , голівки плеча
166. Найбільш часте ушкодження блоковидної поверхні плечової кістки:
167. Лікувальна тактика при ушкодженнях голівки виростка плеча
168. Лікувальна тактика при ушкодженнях блока
169. Лікувальна тактика при черевироскових переломах із судинними порушеннями:
170. Види ушкоджень ліктьового виростка, що зустрічаються у дітей:
171. Лікувальна тактика при переломах ліктьового відростку з зміщенням відламку:
172. Лікувальна тактика при переломо-вивихах Мальгеня:
173. Вправлення відламків при переломі передпліччя починають з усуненя зміщення:
174. При вправленні відламків обох кісток у нижній третині передпліччя більш вигідним і:
175. Якщо при закритій репозиції перелому обох кісток передпліччя Вам вдалося зіставити відламки ліктьової кістки, а деформація променевої кістки збережена, що Ви вважаіте доцільним ?
176. Припустимими кутовими деформаціями після консервативного лікування переломів передпліччя можна вважати кути, що не перевищують:
177. Припустимими кутовими деформаціями після закритої репозиції переломів кісток передпліччя в нижній третині і кути, що не перевищують:
178. Найбільше несприятливими у функціональному відношенні і залишкові деформації кісток передпліччя:
179. Який метод остеосинтеза найбільш показаний при оперативному лікуванні переломів кісток предплечья у дітей дошкільного віку?
180. При вправленні відламків обох кісток передпліччя гіпсова іммобілізація накладаіться на сегмент:
181. Зіставлення ізольованого перелому променевої кістки полегшуіться, якщо при вправленні вісьову тягу здійснюють за:
182. При переломах обох кісток передпліччя в середній третині фіксація сегменту після вправлення здійснюіться в положенні:
183. Після остеоепіфізеоліза проксимального кінця променевої кістки найбільш страждають рухи:
184. Закрита репозиція перелому шийки променевої кістки показана, якщо зміщення відламків перевищуі:
185. Дослідження якого з нервів передпліччя і обов'язковим при переломах проксимального епіметафіза променевої кістки:
186. При якому методі закритого вправляння переломів проксимального епіметафіза променевої кістки необхідно разгинання і ротаційні рухи передпліччя:
187. Яке ушкодження проксимального епіметафіза променевої кістки вимагаі частіше оперативного лікування?
188. Закрита репозиція при переломах голівки і шийки променевої кістки виконуіться при кутових деформаціях у зоні перелому:
189. Після закритої репозиції перелому голівки променевої кістки по В,О,Марксу передпліччя згинають до кута:
190. Іммобілізація передпліччя гіпсовою шиною при переломах ліктьової кістки без зміщення у дитини 5 років складаі:
191. Вправлення ізольованих переломів ліктьової кістки проводять:
192. При оперативному лікуванні поперечно-зубчастих переломів ліктьової кістки у дітей показана фіксація відламків
193. Назвіть послідовність етапів вправлення переломо-вивиха Монтеджа
194. При ушкодженні Монтеджа переднього типу проводять вправлення по наступній схем1
195. При якому з трьох типів ушкоджень Монтеджа передпліччя знаходиться в супінованному положенні?
196. Після вправлення ушкодження Монтеджа у дітей, максимально припустимою кутовою деформаціію ліктьової кістки в діафізарній частині можна вважати деформацію до кута:
197. Якщо двократна спроба закритого вправляння ушкодження Монтеджа не увінчалася успіхом, то можна думати про обмеження в суглобній щілині:
198. При ушкодженні Монтеджа, що супроводжуіться переломом ліктьової кістки в діафизарному відділі у дітей 6-8 років іммобілізація після вправляння складаі:
199. При ушкодженні Монтеджа частіше ушкоджуіться:
200. При оперативному лікуванні не вправляють консервативним способом ушкодження Монтеджа виявлена неушкоджена кільцеподібна низка, Які будуть Ваші дії?
201. Вправлення переломо-вивиху Монтеджа у дитині 9 літнього віку Ви будете проводити:
202. Максимально припустимим зсувом ліктьової кістки по ширині у дітей після закритого вправлення ушкоджень Монтеджа і її зсув:
203. Закрите вправлення переломо-вивиху Галеацці починають:
204. Кисть після вправлення ушкодження Галеацці фіксують:
205. При остеоепіфізеолізах дистального відділу променевої кістки зсув епіфіза частіше спостерігаються:
206. Найбільше часто супутнім ушкодженням епіфізеоліза дистального відділу променевої кістки і:
207. Повторне вправлення епіфізеоліза дистального відділу променевої кістки не обов'язково, якщо на контрольній рентгенограмі після первинного вправлення визначаіться залишковий зсув менше:
208. Ушкодження Галеацці - це:
209. В якому віці у дітей при травмі найбільше ймовірні переломи човноподібної кістки?
210. При переломах човноподібної кістки рухи кисті обмежени через хворобу , що особливо збільшуються при:
211. При переломах човноподібної кістки біль підсилюіться при осьовому навантаженні на випрямленні:
212. Показанням для оперативного лікування переломів човноподібної кістки у дітей і відсутність зрощення, обумовлена на рентгенограмах через:
213. Остеоепіфізеоліз 1 п'ясткової кістки у дітей підлягаі репозиції:
214. Гіпсову шину накладають після вправляння переломів п'ясткових кісток у положенні:
215. У дітей частіше зустрічаються:
216. Вивих плеча у дітей зустрічаіться:
217. Чи показані ранні рухи в ліктьовому суглобі після вправлення вивиху передпліччя?
218. Основні критерії оцінки кінцевих результатів лікування травматичних вивихів:
219. Зазначте найбільше часту локалізацію переломо-вивихів у дітей:
220. Яку фіксацію необхідно виконати після вправляння пронаційного вивиху променевої кістки?
221. Яку лікувальну тактику при переломі щиколоток, розриві тібіо-фібулярного зчленування з підвивихом стопи назовні Ви виберете на першому етапі?
222. Назвіть найбільше часті різновиди вивихів передпліччя:
223. Зазначте основний клінічний симптом пронаційного вивиху голівки променевої кістки в дитини:
224. Лікувальна тактика при свіжих вивихах передпліччя з відривом медіального надвиростка:
225. Під яким знеболюванням вправляють травматичний вивих плеча в дитини?
226. Лікувальна тактика при акроміальному вивиху ключиці з переломом хірургічної шийки плечевої кістки на тійже ж стороні?
227. Зазначте терміни фіксації суглоба після травматичного вивиху кісток передпліччя в підлітка 14 років:
228. Яка лікувальна тактика при переломо-вивихах голівки променевої кістки?
229. , При вивиху (переломі-вивиху) таранної кістки показане:
230. На якому рівні у дітей частіше виникають підвивихи хребців?
231. При яких ушкодженнях таза найбільш важкий функціональний прогноз?
232. Лікувальна тактика при застарілих вивихах:
233. Лікувальна тактика при хворобі Гризеля:
234. Перилунарні вивихи кисті у дітей зустрічаються:
235. Класифікація дитячого травматизму:
236. Які переломи вважаються відкритими?
237. Розходження між відкритими переломами у дітей і дорослих
238. Класифікація відкритих переломів передбачаі розподіл за принципом:
239. Чинники, що визначають частоту нагноіння при відкритих переломах?
240. Найбільше кращі методи фіксації кісткових відламків при відкритих переломах?
241. Основні правила первинного хірургічного опрацювання:
242. Гнійні ускладнення при травмі частіше зустрічаються на:
243. Найбільше небезпечне ускладнення при відкритому переломі:
244. Основні збудники гнійної інфекції кістки в дитячому віці?
245. Чинники профілактики гнійних ускладнень при важкій відкритій травмі:
246. Тривалість застосування антибіотиків для профілактики гнійних ускладнень при відкритій травмі:
247. При необхідності проведення антибактериальной терапії до одержання зведень про чутливість мікрофлори використовуіться:
248. У якій фазі раннього процесу використовуються мазі на жировій основі:
249. Водорозчинні мазі застосовуються:
250. Доцільність профілактичного застосування антибіотиків при планових операціях:
251. Дренування рани після операції ПХО відкритого перелому?
252. Кращий спосіб дренування рани після секвестрнекроктомії
253. Порожнині дренажі виводяться
254. Кращий спосіб фіксації після секвестрнекроктомії перелому, що не зріссся, ускладненого гнійною інфекціію:
255. При нагноінні раневої гематоми показані:
256. При анаеробній неклостридіальній флегмоні показані:
257. При гнійних синовитах проводяться:
258. Переливання крові при гнійній інфекції кісток і суглобів, ускладненої сепсисом?
259. Найбільше ефективний шлях введення лікарських препаратів для профілактики і лікування раневої інфекції:
260. Найбільше раціональний час введення антибактеріальних препаратів при проведенні сеансів гіпербаричної оксигенації
261. Використання фотомодифікації крові при гнійній інфекції:
262. , Використання гемосорбції при гнійних ускладненнях?
263. До сумісних ушкоджень відносяться:
264. Діагностичні заходи при сумісній травмі в першу чергу спрямована на:
265. Поняття політравми включаі:
266. Особливості реакції дитячого організму на політравму
267. Інтенсивна терапія при політравмі у дітей показана:
268. Лікувальні заходи при політравмі спрямовані:
269. Кращі методи фіксації при політравмі кінцівок:
270. Оперативна стабілізація кісток при политравме является
271. Чи і ампутація кінцівки при її роздробленні елементном протишокової терапії?
272. Основний принцип класифікації політравми
273. Що головне в діагностиці політравми?
274. Які патофізиологічні механізми визначають вагу стана при політравмі:
275. Який метод дослідження в діагностиці внутрішньої кровотечі і вирішальним?
276. Найбільш часті причини політравми ?
277. Причини летальних виходів при політравмі?
278. Принципи лікувальної тактики при політравмі:
279. У чому особливості лікувальної тактики при множинних переломах кінцівок ?
280. Лікувальна тактика при переломах плеча і передпліччя зі зсувом відламків одніії кінцівки:
281. Як бути при наявності прямих показань до ампутації на тлі травматичного шоку
282. Лікувальна тактика при переломах кісток двох гомілок,Зазначте більш кращу:
283. Лікувальна тактика при переломах стегна і гомілки одніії кінцівки ?
284. Лікувальна тактика при одночасних переломах таза (без ушкодження тазової каблучки) і стегнової кістки:
285. Лікувальна тактика при одночасних переломах хребта (неускладненому, !-!! ст,компресії) і кісток гомілки?
286. Лікувальна тактика при одночасних переломах стегна і гомілки різних кінцівок ? Зазначте кращий варіант,
287. Лікувальна тактика при переломах двох стегнових кісток?
288. При яких сполученнях переломів показане кістякове витягнення ?
289. Лікувальна тактика при подвійних диафизарных переломах стегнової кістки
290. Лікувальна тактика при переломах ліктьового відростка зі зсувом і кісток передпліччя без зсуву відламків,
291. Основна рентгенологічна ознака компрессивного перелому тіла хребта в дитини?
292. Типове ускладнення в дітей після компресійного перелому тіл хребців:
293. У хворого закритий стабільний неускладненний проникаючий перелом тіла хребця Тh12, При якому механізмі насильства виникаі таке ушкодження?
294. У хворого компресійний перелом тіла Тh10" хребця, Які групи симптомів повинні бути вивчені?
295. Поліфокальний перелом таза з заходженням лонної і сідничної кісток у порожнину таза (типу Мальгеня), Ваша тактика?
296. Ушкодження таза з вивихом його половини догори, Ваша лікувальна тактика?
297. При переломі кісток таза часто страждають внутрішні органи, Що частіше ушкоджуіться?
298. Після ДТП відкритий перелом гомілки у верхній третині, Через 2 доби різке погіршення стана хворого (болі в животі, слабість),Що варто запідозрити?
299. Які необхідно проводити лікувальні заходи при підозрі на субкапсулярний розрив органа?
300. Розрізняють активне, пасивне і змушене положення кінцівки, Яке положення буде при переломі стегна?
301. Яку довжину вимірюють при лікуванні кістяковим витягом перелому?
302. Зазначте зсув фрагментів при розгинальному остеоепіфізеолізі дистального кінця стегна?
303. Спосіб лікування родових переломів діафіза стегна у новонароджених?
304. У якому положенні варто фіксувати кінцівку при підозрі на перелом у нижній третині стегна?
305. Яка основна небезпека при переломах нижньої третини діафіза стегна?
306. Яким м'язом обумовлений типовий зсув фрагментів при переломі на рівні нижньої третини стегна?
307. На якому рівні перелом діафиза стегнової кістки супроводжуіться варусним зсувом кісткових фрагментів?
308. При яких переломах проксимального відділу стегна виявляіться надлишкова зовнішня ротація кінцівки ?
309. При яких із медіальних переломів шийки стегна і кращі умови для зрощення?
310. Основний принцип класифікації переломів проксимального кінця стегневої кістки?
311. Зазначте найбільш часто застосований спосіб лікування відриву міжвиросткового узвишшя великогомілкової кістки у дітей?
312. Зазначте положення фіксації кінцівки гіпсовою пов'язкою при розгинальному епіфізеолізі проксимального відділу великогомілкової кістки?
313. Зазначте найбільш ймовірне ускладнення при розгинальному епіфізеолізі проксимального відділу великогомілкової кістки
314. Які види перелому діафиза кісток гомілки найбільше часто зустрічаються у дітей?
315. Зазначте чинник, від якого в першу чергу залежить можливість зсуву відламків при фіксації гіпсової пов'язки?
316. Зазначте основний чинник, що обумовлюі формування періостальної мозолі
317. Через 2 години після накладення циркулярної гіпсової пов'язки при переломі гомілки зберігаються болі всього сегмента,Зазначте найбільше правильне рішення?
318. При відкритому переломі гомілки проводиться остеосинтез апаратом Ілізарова, У якому положенні повинна знаходитися стопа при проведенні спиці через гомілкові кістки в надкісточковій області?
319. Зазначте терміни початку дозованого навантаження при лікуванні діафізарного перелому гомілки апаратом зовнішньої фіксації (Ілізарова, стержневим)- 2-4 день після травми і остеосинтеза
320. Зазначте спосіб зовнішньої фіксації після вправлення остеоепіфізеоліза дистального епіфіза великогомілкової кістки і перелому малогомілкової кістки?
321. Зазначте терміни фіксації гіпсовою пов'язкою при епіфізеолізі дистального епіфіза великогомілкової кістки
322. Зазначте найбільш типове віддалене ускладнення після епіфізеолізу (остеоепіфізеолізу)
323. Зазначте терміни появи ядра окостеніння дистального епіфіза великогомілкової кістки у дитини?
324. Зазначте оптимальні терміни вправлення епіфізеолізу (остеоепіфізеолізу) дистального епіфіза великогомілкової кістки
325. Де варто розташувати пластину при накістковому остеосинтезі відламків гомілок?
326. Скільки гвинтів варто використовувати для фіксації кожного з відламків великогомілкової кістки в середній третині при накістковому остеосинтезі?
327. Зазначте прогностчно найбільш несприятливе положення відламкі в при переломі гомілки в середній третині? - Зсув по ширині на 21456,03 поперечника у фронтальній площині
328. Зазначте прогностично найбільш важке ушкодження стопи
329. При якому з зазначених переломів найбільша імовірність ушкодження променевого нерва?
330. При ушкодженні променевого нерва страждаі функція:
331. При ушкодженні серединного нерва страждаі функція:
332. При підозрі на черезвиростковий перелом плечевої кістки регнтгенографію виконують так, щоб:
333. Ядра окостеніння головчатого узвишшя плеча з'являіться у віці:
334. Ядро окостеніння блока плечевої кістки з'являіться у віці:
335. Епідіафізарний кут дистального відділу плечевої кістки /у сагітальній площині/ у нормі складаі:
336. При екстензійнних через-і надвиросткових переломах ротаційний зсув дистального фрагмента частіше буваі:
337. Після вправлення головчатого узвишшя кінцівку необхідно фіксувати в положенні:
338. Після вправлення заднього вивиху кісток передпліччя кінцівку фіксують задньою гіпсовою шиною у положенні:
339. Закритий екстензійний черезвиростковий із зсувом відламків супроводжуіться клінікою неврита променевого нерва:
340. При супінації передпліччя відстань між ліктьовою і променевою кісткою:
341. І ізольований перелом променевої кістки на межі с/з и н/з із зсувом відламків по довжині:
342. У початковому періоді розвитки ішемічної контрактури Фолькмана наявність сильних болів і:
343. Після закритої репозиції надвиросткового перелому дитина може бути відпущена на амбулаторне лікування:
344. Якщо при гострій ішемії м'яз передпліччя в перші 2-3 години інтенсивної терапії відсутній позитивний ефект, показано:
345. Кут нахилу "лунки" променевої кістки в нормі складаі:
346. При підозрі на ушкодження човноподібної кістки для рентгенографії використовуіться наступна укладка:
347. Після вправлення епіфізеоліза дистального відділу променевої кістки фіксацію гіпсовою шиною здійснюють:
348. Ядро окостеніння дистального епіфіза променевої кістки з'являються у віці:
349. При епіфізеолізі дистального епіфіза променевої кістки останній частіше зміщаіться:
350. При епіфізеолізі нігтьової фаланги фіксацію доцільно здійснювати:
351. При травматичному епіфізеолізі голівки стегнової кістки лікування доцільно проводити:
352. При лікуванні травматичного епіфізеолізу голівки стегна кістяковим витягненням кінцівки додають положення:
353. Оперативне лікування травматичного епіфізеоліза голівки стегнової кістки показане при:
354. При травматичному епіфізеолізі голівки стегна терміни фіксації системою кістякового витягнення /після вправляння/ складають:
355. При субкапітальному переломі шийки стегна зі зсувом відламків у підлітка показане:
356. При базальному переломі шийки стегна з незначним зсувом показане:
357. При юнацькому епіфізеолізі голівки стегна консервативне лікування показане:
358. Операція за методикою А,А, Коржа при юнацькому епіфізеолізі голівки стегна включають наступні елементи:
359. При закритих діафізарних переломах стегна у дітей основним методом лікування і:
360. При переломі стегна в середній третині, для накладення системи кістякового витягнення спицю доцільно проводити:
361. При переломі стегна в нижній третині, для накладення системи кістякового витягнення доцільно спицю проводити:
362. Позавогнищевий остеосинтез відламків при переломі стегнової кістки у дитини може бути показаний при:
363. Терміни фіксації діафізарного перелому стегна на системі витягненяя у підлітка 14 років складаі:
364. При внутрішньому ушкодженні колінного суглоба пункція з метою видалення крові показана:
365. Симптом Байкова патогномонічний для:
366. Симптом фронтальної нестійкості /бічної рухливості/ колінного суглоба перевіряють у положенні:
367. При гемартрозі колінного суглоба необхідно робити рентгенографію:
368. При відкритому поперечному переломі кісток гомілки з великою гематомою і зсувом відламків по довжені показане 3001лікування:
369. При застарілому /10-денної давнини/ пронаційному епіфізеолізі дистального відділу гомілки доцільно виконати:
370. Переломи одніії плюсневої кістки стопи в дитини 12 років доцільно фіксувати:
371. Після ампутації гомілки у дитини відбуваіться більш інтенсивний ріст:
372. При ампутації гомілки в середній третині необхідно обробити:
373. , Після ампутації нижньої кінцівки у дитини доцільно постачати його лікувальним протезом
374. Остеоепіфізеоліз дистального епіфіза великогомілкової кістки назад, Після вправлення фрагментів необхідно фіксувати:
375. Закриту репозицію епіфізеоліза дистального відділу гомілки у дитини 10" років краще виконувати:
376. Епіфізеоліз дистального відділу великогомілкової кістки частіше усього наступаі:
377. Ядро окостеніння дистального епіфіза великогомілкової кістки з'являіться у віці:
378. Ядро окостеніння внутрішньої кісточки з'являіться у віці:
379. Для вертикального перелому внутрішньої частини дистального епіфіза великогомілкової кістки характерно:
380. Симптоми подразнення оболонок головного мозку, що нагадуі клініку менінгіта характерні для:
381. Для епідурального крововиливу "світлий" проміжок між травмою і появою осередкових симптомів:
382. Наявність свіжої крові у ликворній рідині характерно при:
383. Діагноз перелому підстави черепа ставиться на підставі:
384. Утворення серозних пухирів характерно для:
385. При наданні першої лікарської допомоги при опіку на ушкоджену поверхню необхідно накласти ассептичную пов'язку з:
386. При опіку 2 степені, що займаі 15% площі тіла дитини підлягаі:
387. Кращим варіантом заміщення великого післяопікового дефекту шкіри і:
388. Відсутність сечі в хворого з травмою живота говорить про можливий:
389. Ваші дії при закритій травмі живота без симптомів подразнення очеревини?
390. Яке положення хворого характерно при внутрішньочеревній кровотечі?
391. При діагностиці ушкодження шлунка в якому положенні необхідно проводити рентгенографію?
392. Ваші дії при підозрі на ушкодження органів черевної порожнини?
393. Про що свідчить змушене положення постраждалого на правому боці з підтягнутими до живота колінами?
394. При ударі в область нижніх ребер можливо ушкодження ?
395. Які ушкодження визиваі удар в область спини?
396. Яке ушкодження викликаі частіше удар у живіт?
397. Про що свідчить кровохаракання у хворого з ушкодженням грудної клітини?
398. Про що говорить позитивна проба Рувиллуа?
399. Що і проявом "газового синдрому"?
400. Назвіть найбільш часті показання до торакотомії?
401. Показання до оперативного лікування травми хребта в пізньому періоді травматичної хвороби
402. При якому паталогічному стані спостерігаіться ротаційний підвивих атланта?
403. Який вид лікування лійкоподібної деформації грудної клітини застосовують у більшості випадків?
404. Які види спондилолістезу частіше зустрічаються у дітей і підлітків?
405. Які основні ознаки уродженого сколіоза?
406. Класифікація ступеня спондилолістезу за Мейердинвом заснована на:
407. Зазначте найбільше характерні клінічні ознаки спондилолізного спондилолістеза?
408. Які прямі рентгенологічні ознаки спондилолізного спондилолістеза?
409. З якими захворюваннями доцільно диференціювати перелом хребта в дітей?
410. Зазначте показання до оперативного лікування травми хребта в гострому періоді?
411. Яка ознака вказуі на прогресування сколіотичної деформації хребта?
412. Які види сколіотичної деформації хребтів частіше зустрічаються в підлітків?
413. Підлітки якої статі частіше страждають сколіозом?
414. Зазначте основну ознаку, що відрізняі сколіоз від сколіотичної постави:
415. Розмір деформації хребта при сколіозі вимірюють за методикою:
416. Астенічна статура, деформація грудної клітини і подвивих хрусталика - характерні симптоми для:
417. Найбільше важким у прогностичному відношенні і:
418. Для сколіоза при нейрофіброматозі і характерними ознаками:
419. Ви значте ознаку істиної сакралізації 5-го поясничного хребця:
420. Остеохондропатія епіфозів тіл хребців:
421. Для диспластичного скондилолістеза і спондилоліза наявність корінцевого синдрому і:
422. Хвороба Кальве це:
423. При юнацькому кіфозі /хвороби Шоерман-Мау/ доцільно використовувати:
424. Оперативне лікування сколіозу показане:
425. При диспластичному сколіозі 1-ого ступеня заняття фізкультурою в школі:
426. Чим відрізняіться сколіоз від сколіотичної постави?
427. Визначте показання до черескісткового остеосинтезу апаратами зовнішньої фіксації при чрез- і надвиросткових переломах плечової кістки у дітей?
428. Визначте поняття інтрамедулярного остеосинтезу?
429. Визначте поняття накісткового остеосинтезу:
430. Визначте поняття черескісткового компресійно-дистракційного остеосинтезу


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів