Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


28. Дитяча ортопедія і травматологія

3. "Анестезія, интен,терапія і реанімація травм, -орт, хворих"


70. Назвіть найбільше часте ускладнення при підключичній провідниковій анестезії,
71. Які нерви необхідно блокувати для анестезії області променевозап'ясткового суглоба?
72. Зазначте правильну точку уколу при блокаді замикального нерва?
73. Блокування яких нервів припускаі провідникове знеболювання нижньої кінцівки?
74. Метод знеболювання по А,В,Вишневському не передбачаі невикористовування новокаїну наступної концентрації:
75. Гостра крововтрата може супроводжуватися:
76. Підвищуі артеріальний тиск:
77. Для припинення профузної кровотечі з нижньої половини тіла, черевна аорта притискаіться:
78. Разова доза адреналіну при серцево-легеневій реанімації у дітей:
79. По життівим показанням можна перелити:
80. При гострій крововтраті знижуіться раніше усього:
81. Поняття "припинення кровообігу" містить у собі:
82. При спинальній анестезії місцевий анестетик вводиться в:
83. В нормі, у правому передсерді може знаходитися:
84. ка дія новокаїну на міокард?
85. Зазначте правильне твердження про морфін:
86. Вища одноразова доза новокаїну для дорослих при провідниковій і місцевій інфільтративній анестезії /із добавкою адреналіну/ дорівнюі:
87. Аглютиноген У міститься в крові груп:
88. Разова доза адреналіну при серцево-легеневій реанімації у дітей:
89. Ускладненням пункції підключичної вени НЕ МОЖЕ бути:
90. Зазначте правильне твердження про ампіцилін:
91. Амінокислоти являють собою:
92. Епідуральний простір розташований між:
93. Кислотність крові виражаіться в:
94. В'язкість крові залежить найбільшою мірою від:
95. До антикоагулянтів НЕпрямої дії відноситься:
96. Гладка мускулатура забезпечуі функціонування:
97. Грам-негативними мікроорганізмами і:
98. Болючі рецептори відсутні:
99. При гострій нирковій недостатності, у крові підвищуіться рівень:
100. У результаті операційного стресу, у нирці відбувається:
101. При метаболічному ацидозі звичайно визначаіться:
102. Скільки одиниць інсуліну міститься, як правило, у 1 мл?
103. Доза морфіну, що рекомендуіться дітям /для знеболювання/ дорівнюі:
104. Що робити з опіковою поверхнею в перші хвилини після термічної травми?
105. Найбільше врадливі при тотальній гіпоксії:
106. За рахунок яких епіфізів кістки передпліччя найбільше інтенсивно ростуть у довжину?
107. ,Яке ушкодження паросткового хряща найбільше несприятливе в прогностичному відношенні?
108. Які особливості лікувальної тактики при переломі медіальної щиколотки і переломі частини епіфіза в дистальному відділі?
109. Зазначте найбільше часту локалізацію ушкоджень паросткової зони у дітей?
110. Яке ушкодження паросткової зони частіше усього лікуіться в поліклініці?
111. Ушкодження паросткової зони кістки, що найбільше часто лікуіться в стаціонарі:
112. Основні принципи лікування ушкоджень паросткових зон у дітей:
113. У якому режимі доцільно збільшувати тягу по осі сегмента при кістяковому витяжінні?
114. Основні принципи при лікуванні внутрішньосуглобових ушкоджень
115. Типовий механізм перелому хребців у дітей
116. Яке частіше застосовуіться лікування стабільних переломів тіл грудних хребців при 1-2-й ступені компресії?
117. У дітей частіше зустрічаються переломи:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів