Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


28. Дитяча ортопедія і травматологія

2. "Клінічна анатомія, оперативна хірургія"


4. Хондроцити - це клітини, що синтезують міжклітинну речовину хряща, яка містить:
5. Остеоцити утворюються з:
6. Резорбація кісткової тканини здійснюіться:
7. Органічні речовини кісткової тканини представлені у вигляді:
8. У центральній частині остеона проходить:
9. До 2 років у дитини переважаі:
10. Гиперпродукція паратгормона стимулюі:
11. Естрогени:
12. Гармони щитоподібної залози сприяють:
13. У діафізарній частині довгих кісток волокна коллагена розташовані:
14. Коллагенові волокна синтезуются::
15. Остеоцити синтезують:
16. Функція остеоцита полягаі в:
17. Періостальна мозоль при зрощенні діафізарного перелому складаіться з:
18. Соматотропний гормон гіпофізу:
19. У якій стадії регенерації спостерігаіться катаболізм тканинних структур?
20. На рентгенограмах зони перелому трубчастої кістки перші ознаки кісткового регенерату спостерігаються:
21. У якій із стадій регенерації кісткової тканини відбуваіться утворення ангіогенної кістки:
22. Одніії з ранніх захисних реакцій організму на травму і:
23. Слідом за травмою кількість ліпідів у крові:
24. Первинне кісткове зрощування наступаі після:
25. Яку частину кортикального шару діафізу кістки кровопостачаі внутрікісткова артерія?
26. Назвіть який із шийних хребців маі зуб?
27. Жовті зв'язки хребта розташовані між:
28. Задня подовжня зв'язка хребта розташована:
29. Конус спинного мозку закінчуіться на рівні:
30. Корінці, що відходять від спинного мозку:
31. Якими корінцями спинномозкових нервів утворене плечове сплетіння?
32. Які кістки входять у дистальний ряд зап'ястя?
33. Дистальні кінці сухожилок глибоких згиначів пальців кисті прикріпляються до:
34. У каналі Гійона проходить:
35. Тильна долонна гілка ліктьового нерва від основного стовбура ліктьового нерва відходить:
36. У карпальному каналі проходить:
37. Вертлужня западина тазостегнового суглоба:
38. Кут антеторсії шийки стегнової кістки у новонародженого в нормі складаі:
39. Сухожілля клубово-поперекового м'яза прикріплюіться до:
40. Середня і мала сідничні м'язи прикріплюються до:
41. Стегнова артерія в Скарповському трикутнику розташовуіться:
42. Де розташований сідничний нерв у верхній третині стегна?
43. Великий м'яз стегна, що його приводить, бере свій початок:
44. Передні частини обох менісків з'іднані:
45. До задньої поверхні капсули колінного суглоба ближче усього прилягаі:
46. Передня хрестоподібна зв'язка коліна починаіться від внутрішньої поверхні:
47. У середній третині гомілки глибока гілка малогомілкового нерва розташована:
48. Які м'язи утворять Ахиллово сухожилля?
49. Сухожилля м'яза довгого згинача пальців стопи проходить по:
50. Сухожилля заднього великогомілкового м'яза проходить по:
51. У якому із суглобів можливо відведення і приведення кореня стопи?
52. Які кістки утворюють проксимальну поверхню суглоба Шопара?
53. Сухожилля короткого малогомілкового м'яза прикріплюіться:
54. Підошовні артерії і продовженням:
55. Довга голівка двухглавого м'яза плеча починаіться:
56. Функцію ротації плеча здійснюють:
57. Дном підакроміальної сумки і:
58. Відведення в плечолопатковому суглобі при фіксованій лопатці складаі в нормі:
59. Плечовий м'яз починаіться від передньої поверхні плечової кістки і прикріплюіться:
60. Сухожилковий розтяг триглавого м'яза плеча прикріплюіться:
61. Плечову артерію на плечі супроводжують:
62. Плечова артерія розділяіться на ліктьову і променеву:
63. Променевий нерв у середній третині плеча розташований під:
64. Зв'язка-коса хорда (коса струна) зміцнюі в ідності променеву і ліктьову кістки, Вона зташовуіться:
65. Дистальний променеволіктьовий суглоб відокремлюіться від променевозап'ясткового суглоба:
66. Дистальний променеволіктьовий суглоб зміцнюіться:
67. У нормі голівка ліктьової кістки знаходиться:
68. М'яз - квадратний пронатор розташований:
69. М'яз - круглий пронатор бере свій початок від:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів