Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


27. Дитяча онкологія

9. "Рак щитовидної залози"


623. Найбільше число захворювань на рак щитовидної залози доводиться на вік:
624. Найбільша захворюваність на рак щитовидної залози відзначається в:
625. Рак щитовидної залози в дітей у місцях ендемічного зоба зустрічається частіше в:
626. Вузлуваті форми зоба стають злоякісними в дітей у:
627. У дитячому віці з чинників зовнішнього середовища найбільше значимі в розвитку рака щитовидної залози:
628. При опроміненні області голови, шиї і верхнього середостіння захворюваність на рак щитовидної залози збільшується в:
629. У результаті аварії на Чорнобильської АЕС у прилягаючих зонах захворюваність на рак щитовидної залози:
630. Характерною рисою раку щитовидної залози в дітей є:
631. Рак щитовидної залози в дітей виявляється метастатичними вузлами на шиї в:
632. Рак щитовидної залози в дітей поширюється:
633. Найбільше часто гематогенними метастазами раку щитовидної залози уражаються:
634. У дитячому віці рак щитовидної залози гістологічно поданий:
635. Для фолікулярного раку щитовидної залози характерно:
636. Рак щитовидної залози в дітей має гістологічну будівлю:
637. Для папіллярного раку щитовидної залози характерно:
638. Папіллярня цистаденома щитовидної залози відноситься до:
639. Джерело плоскоклітинного раку щитовидної залози:
640. Найбільше частим клінічним симптомом раку щитовидної залози є:
641. Захриплість голосу в хворих на рак щитовидної залози обумовлена:
642. Другим по частоті клінічним проявом раку щитовидної залози є:
643. Т1 для раку щитовидної залози відповідає пухлина розміром:
644. Т2 для раку щитовидної залози відповідає пухлина розміром:
645. Т3 для раку щитовидної залози відповідає пухлина, обмежена тканиною залози, що має в діаметрі розмір:
646. Т4 для раку щитовидної залози відповідає пухлина:
647. При сцинтіграфічному дослідженні з радіоактиним йодом у хворого на рак щитовидної залози визначається:
648. У хворих на рак щитовидної залози показане проведення:
649. Відповідно до класифікації ТNМ символом N 1б у хворого на рак щитовидної залози позначається:
650. Відповідно до класифікації ТNМ символ N 1а в хворого на рак щитовидної залози означає:
651. Рак щитовидної залози І стадії характеризується:
652. ІІа стадія раку щитовидної залози характеризується як:
653. ІІІ стадія раку щитовидної залози характеризується як:
654. При ІV стадії раку щитовидної залози, обумовленої метастазами в легені і кістки, схема лікування передбачає:
655. При раку щитовидної залози ІV стадії, обумовленою місцевою прогресією пухлини, схема лікування передбачає:
656. При діагностиці схованого раку щитовидної залози найбільше інформативним є:
657. Тиреоїдолімфографія дозволяє виявити в паренхімі щитовидної залози пухлинний вузол діаметром:
658. При діагностиці раку щитовидної залози найбільше інформативно:
659. Диференціальний діагноз при поразці лімфовузлів шиї в хворого на рак щитовидної залози проводиться з:
660. "Німі ділянки" при поразці на рак щитовидної залози утворять при скануванні радіоактивним:
661. У вузлах раку щитовидної залози вибірково накопичується радіоактивний:
662. З приводу раку щитовидної залози при Т1 виконується операція:
663. Операцією вибору при раку щитовидної залози І - ІІ стадії є:
664. При тиреоїдектомії існує небезпека розвитку:
665. У хворого на рак щитовидної залози після операції розвиток рецидивів і метастазів запобігається наявністю:
666. Операції в зонах регіонарного метастазування при раку щитовидної залози:
667. При одиночних рухливих метастазах раку щитовидної залози показане виконання:
668. Наявність множинних обмежено рухливих лімфатичних вузлів при раку щитовидної залози є показанням до виконання:
669. При наявності віддалених метастазів у дітей, хворих на рак щитовидної залози, у плані комбінованого лікування виконується:
670. Для лікування раку щитовидної залози найбільше часто використовують цитостатики:
671. Комбіноване лікування раку щитовидної залози показано, якщо пухлина:
672. Чутливими до променевої терапії є злоякісні пухлини щитовидної залози наступної гістологічної приналежності:
673. У зону опромінення в плані комбінованого лікування раку щитовидної залози включають:
674. Для лікування віддалених метастазів у легені і кістки найбільше ефективної є:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів