Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


27. Дитяча онкологія

8. "Ретинобластома"


583. Серед злоякісних пухлин ретинобластома складає:
584. Ретинобластома звичайно виявляється в дітей у віці до:
585. Двостороння поразка очей при ретинобластомі спостерігається в:
586. Ретинобластома часто сполучиться з:
587. ретинобластома має:
588. аутосомно-доминантная форма ретинобластоми в дітей виявляється:
589. Ретинобластома успадковується:
590. У хворого на ретинобластому інші злоякісні пухлини розвиваються:
591. Частіше усього в хворих на ретинобластому розвивається:
592. Ретинобластома має походження:
593. Біохімічним маркером делеционного варіанта ретинобластоми є:
594. Рання ознака односторонньої ретинобластоми:
595. Ретинобластома метастазує у:
596. Патогномонічними симптомами ретинобластоми є:
597. Лікування ретинобластоми тільки:
598. ОСТАННіМ часом лікування ретинобластоми включає:
599. Найбільше часто в лікуванні ретинобластом використовуються:
600. При променевій терапії ретинобластоми сумарна осередкова доза складає:
601. ДО проявів ретинобластоми відносяться:
602. Розрізняють клінічні стадії ретинобластоми:
603. І стадія ретинобластоми іменується як стадія:
604. Для І стадії ретинобластоми характерна наявність одного або декількох пухлинних вогнищ, по площі не більш:
605. Друга стадія глаукоми характеризується тим, що:
606. Для ІІІ стадії ретинобластоми характерно:
607. Для четвертої стадії ретинобластоми характерно наявність:
608. ІІІ стадія ретинобластоми іменується як стадія:
609. Для ретинобластоми Т1 відповідає пухлина:
610. Т2 при ретинобластомі - це пухлина:
611. Т3 при ретинобластомі відповідає пухлина:
612. Т4 для ретинобластоми відповідає пухлина:
613. При огляді сітківки в хворих на ретинобластому пухлина не видна при:
614. Варіант росту пухлини, що зустрічається найбільше часто:
615. Для ретинобластоми характерна наявність первинних вогнищ:
616. Першим доказом гематогенного дисемінування в хворих на ретинобластому є:
617. Хворі на ретинобластому мають множинні фокуси пухлини в:
618. Для гематогенного метастазування при ретинобластомі характерно поразка:
619. Лікування односторонньої ретинобластоми часто проводять шляхом:
620. Ретинобластому удасться вилікувати в:
621. Виживаність при односторонній поразці на ретинобластому складає:
622. Виживаність при двосторонній поразці ретинобластомою складає:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів