Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


27. Дитяча онкологія

7. "Х-гістіозитоз"


553. Гістіоцитоз по клінічному плині поділяють на:
554. Для гістіоцитоза Х характерна проліферація морфологічно нормальних:
555. Х-гістіоцитоз у дітей протікає з обов'язковою поразкою:
556. Схильність до генералізації і більш гострому плину Х-гістіоцитоза відзначені в дітей у віці до:
557. Доброякісні поразки при гістіоцитозі Х характеризуються:
558. ДО загальних симптомів при генералізованому Х-гістіоцитозі відносять:
559. Еозінофільна гранулема відноситься до:
560. Еозінофільна гранулема при Х-гістіоцитозі:
561. При генералізованому Х-гістіоцитозі в дітей загальні симптоми:
562. При генералізованому Х-гістіоцитозі можливо поразка:
563. Генералізований Х-гістіоцитоз може супроводжуватися поразкою:
564. Для поразки легень при генералізованому Х-гістіоцитозі характерно:
565. Ріст пухлини при Х-гістіоцитозі в області гіпоталамуса і гіпофіза часто супроводжується:
566. Поразка кісток кістяка при генералізованому Х-гістіоцитозі характеризується наявністю:
567. Діагноз при Х-гістіоцитозі встановлюють шляхом біопсії, частіше з:
568. Наявність несахарного діабету в хворих на Х-гістіоцитоз обумовлено:
569. Еозінофільна гранулема при Х-гістіоцитозі характеризується одиночною поразкою:
570. Еозінофільна гранулема при Х-гістіоцитозі іменується як хвороба:
571. Для форми Х-гістіоцитоза, іменованої як хвороба Леттера-Зиве, характерні поразки:
572. Для варіанта Х-гістіоцитоза, іменованого як хвороба Хенд-Шюллер-Крисчена, характерним є:
573. Х-гістіоцитоз характеризується переважною поразкою кісток:
574. І клінічна стадія Х-гістіоцитоза характеризується поразкою:
575. ІІ стадія Х-гістіоцитоза характеризується поразкою:
576. ІІІ клінічної стадії Х-гістіоцитоза відповідає поразка:
577. При Х-гістіоцитозі еозінофільна гранулема може бути вилікувана:
578. Позитивні результати в лікуванні генералізованого Х-гістіоцитоза отримані шляхом застосування:
579. При І стадії Х-гістіоцитоза проводиться тільки:
580. Сумарна вогнищева доза при І стадії Х-гістіоцитоза складає:
581. Програмна терапія в хворих На Х-гістіоцитоз дозволила досягти трьохлітньої виживаності при І-ІІ-ІІІ стадіях у:
582. Для лікування хворих на Х-гістіоцитоз застосовується комбінація хіміопрепаратів:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів