Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


27. Дитяча онкологія

6. "Неходжкінські лімфоми"


476. Ретикулосаркома інакше іменується як:
477. Морфлогічним субстратом ретикулосаркоми приблизно є:
478. Морфологічним критерієм ідентифікації ретикулосаркоми вважають продукцію пухлинними клітинами:
479. Серед пухлин у дітей неходжкінські лімфоми складають до:
480. неходжкінські лімфоми частіше зустрічаються в дітей старше:
481. У дітей найбільше часто лімфосаркома подана:
482. Найбільше часто первинне вогнище лімфосаркоми локалізується:
483. Лімфосаркома формується з:
484. Особливістю поширення лімфосарком є:
485. При початкових стадіях лімфосаркоми лімфатичні вузли:
486. При лімфосаркомі переважає:
487. Першочерговим у діагностиці лімфосаркоми є:
488. Необхідним діагностичним прийомом при лімфосаркомі є:
489. За течією і прогнозом більш сприятливими є лімфосаркоми:
490. Для ретикулосаркоми при цитохімічному дослідженні характерно наявність:
491. Клініка ретикулосаркоми :
492. існує класифікація лімфосарком:
493. У 50% випадків лімфосаркома починається з поразки:
494. Етіологія більшості лімфом у дітей:
495. Дифузійна лімфосаркома, відповідно до міжнародної гістологічної класифікації, підрозділяється на:
496. До нодулярної лімфосаркомі відносяться:
497. Поразка лімфатичних вузлів при ретикулосаркомі характеризується:
498. Прогноз при ретикулосаркомі в дітей:
499. Синдром верхньої порожньої вени характеризується:
500. Генералізація процесу при ретикулосаркомі відбувається:
501. Ретикулосаркома характеризується:
502. Поразка щелеп у хворих на лімфосаркому Беркітта спостерігається в:
503. Методом вибору в лікуванні ретикулосаркоми кістки є:
504. У хворих лімфосаркомою селезінка утягується в процес у:
505. Лімфосаркоми метастазують у печінку, поразка якої має місце в:
506. В даний час переважає погляд на лімфосаркому як на пухлину:
507. Діагностична лапаротомія і спленектомія при лімфосаркомі:
508. Найбільше сприятливо протікають лімфосаркоми, що локалізуються в:
509. Нодулярна лімфосаркома іменується як хвороба:
510. При первинному і кожному контрольному надходженні хворого з метою діагностики лейкемізації показане дослідження в хворих лімфосаркомою:
511. Поразка медіастинальних лімфатичних вузлів у хворих на лімфосаркому вдасться установити за допомогою:
512. Лімфома Беркітта зустрічається в Україні:
513. У Центральній і Західній Африці лімфома Беркітта є:
514. Африканська лімфома Беркітта уражає переважно:
515. Найбільше часто лімфома Беркітта зустрічається в жителів:
516. При лімфосаркомі Беркітта пухлина не виявляється в:
517. Лімфома Беркітта і первинна лімфома середостіння представляють:
518. При діагностиці, що уточнює, у хворих на лімфосаркому показана:
519. Нодулярні форми лімфосарком у дітей у порівнянні з дифузійними мають прогноз:
520. НА відміну від лімфогранулематозу при лімфосаркомі в початкових стадіях:
521. Діагностика лімфосаркоми Беркітта грунтується на:
522. Для лікування ретикулосаркоми застосовуються комбінації наступних препаратів:
523. Основним методом лікування ретикулосаркоми є:
524. При неходжкінських лімфомах профілактичне опромінення неуражених колекторів:
525. Променеве лікування при лімфосаркомі Беркітта у випадку поразки головного мозку, щелеп і органів черевної порожнини проводиться в сумарній осередковій дозі:
526. Променеве лікування лімфосаркоми Беркітта застосовується при поразці:
527. С ціллю лікарського лікування лімфосаркоми Беркітта з успіхом застосовується:
528. при лікуванні лімфосаркоми за схемою ВАМП і ЦАМП проводяться:
529. Лікування лімфосарком за схемою ЦАМП або ВАМП проводиться протягом двох тижнів із перервою:
530. Профілактика поразок ЦНС у дітей при лімфосаркомі проводиться:
531. Для профілактики поразки ЦНС при лімфосаркомах у дітей Інтралюмбально вводиться метотрексат у дозі:
532. Частота повних ремісій при лімфосаркомі Беркітта в дітей складає:
533. Повне видужання при лімфосаркомі Беркітта наступає лише в:
534. Медикаментозне лікування лімфосаркоми Беркітта в дітей проводиться циклофосфаном внутрішньовенно в дозі:
535. Найбільше ефективними при лімфосаркомі є схеми поліхіміотерапії:
536. Для впливу на бластні варіанти лімфосаркоми використовуються комбінації:
537. Для впливу на бластні варіанти лімфосаркоми використовуються комбінації:
538. Комбінація протипухлинних препаратів ЦОП, застосовувана при лімфосаркомах, включає:
539. При лікуванні лімфосарком у випадку стійкості до хіміо- і променевої терапії рекомендується застосування:
540. Найбільше часто лейкемічна трансформація лімфосаркоми відбувається при локалізації в:
541. В даний час у спеціалізованих дитячих відділеннях може бути вилікувано хворих лімфосаркомою:
542. Найкращі результати променевої терапії лімфосарком відзначені при поразці:
543. В даний час променеве лікування лімфосарком застосовується, в основному, при:
544. Променева терапія лімфосарком при І - ІІ стадіях дозволяє одержати резорбцію пухлини в:
545. При локальних стадіях лімфосарком гамма-терапія полягає в опроміненні:
546. Найкращі результати променевої терапії отримані при лікуванні лімфосарком із локалізацією вогнища поразки в:
547. Сумарна доза на вогнище поразки при лімфосаркомі складає:
548. У хворих на лімфосаркому можливо розвиток:
549. Лімфосаркома піддається лейкемізації в:
550. При лімфосаркомі в дітей 50% умирає протягом:
551. Хірургія як самостійний метод лікування при лімфосаркомі:
552. Найкращі результати хірургічного лікування були отримані при радикальному видаленні лімфосарком:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів