Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


27. Дитяча онкологія

5. "Загальні принципи лікування дітей з злоякісними захворюваннями"


413. Ціль променевої терапії:
414. Злоякісні пухлини в дітей до променевої терапії:
415. Основною радіохімічною реакцією при опроміненні тканин людини є:
416. Чутливість клітини до дії гамма-опромінення залежить від:
417. У променевому лікуванні відчувають необхідність більш:
418. Рентгенівські промені діють на клітини тим інтенсивніше, чим вище відтворююча активність клітин, чим триваліший її період їхні розподіли і чим менше визначені їхні функції" - це правило сформульоване:
419. Загибель пухлинних клітин під впливом променевої терапії наступає в результаті ушкодження:
420. В міру збільшення енергії випромінювання доза розсіяного випромінювання:
421. Різниця в радіочутливості злоякісної пухлини і навколишніх тканин називається:
422. Найбільше чутлива до променевого ушкодження тканина:
423. У дітей разова доза поглинання складає:
424. Пухлини, що містять багато сполучній тканині і погано васкулярізовані, є:
425. При променевому лікуванні пухлин у дітей застосовуються:
426. Речовини, що підсилюють променевий ефект в пухлині, називаються:
427. Речовини, що послабляють поразку здорових тканин при проведенні променевої терапії, називаються:
428. За критерієм тимчасового розподілу дози променева терапія буває:
429. Оточюючі пухлину тканини одержують найменше променеве навантаження при:
430. Статична дистанційна гамма-терапія проводиться за допомогою апарата:
431. перевагою променевої терапії важкими зарядженими частками є:
432. У практику близькофокусної рентгенотерапії частіше застосовують відстань "джерело-шкіра", рівне:
433. При аплікаційному опроміненні радіоактивні препарати знаходяться від пухлини на відстані не більш:
434. Контактні методи опромінення використовуються самостійно при пухлини діаметром не більш:
435. У дитячій онкологічній практиці при променевій терапії безупинне опромінення у виді аплікаційного методу використовується при:
436. Протипоказанням до опромінення є:
437. Протипоказанням до опромінення є лейкопенія нижче:
438. Протипоказанням до проведення променевої терапії є:
439. До помірно радіочутливих пухлин у дітей відносяться:
440. До високо радіочутливих пухлин у дітей відносяться:
441. До радіорезистентних пухлин у дітей відносяться:
442. Внутриполостное введення радіоактивних ізотопів із лікувальною ціллю застосовується в дитячій онкології при:
443. Безупинне опромінення у виді тканинної гамма-терапії в дитячій онкології застосовується при:
444. Ступінь загальної реакції організму дітей на опромінення визначається:
445. До пізніх променевих ускладнень у дітей, що одержували радіотерапію, відносяться:
446. У дітей, що перенесли променеву терапію з приводу нефробластоми, нейробластоми, злоякісної лімфоми, ушкоджуються кістки кістяка, що виявляється:
447. До основних принципів хіміотерапії пухлин відносять:
448. клінічні дані свідчать про те, що цитостатична терапія найбільше ефективна при пухлинах:
449. Резистентними до хіміотерапії є пухлинні клітини:
450. Показання до застосування хіміотерапії визначаються:
451. Хіміотерапія протипоказана хворим:
452. Разову дозу хіміопрепарату розраховують на:
453. Захворювання, при котрих можливо повне лікування під дією хіміотерапії:
454. Високочутливими до хіміотерапії є метастази в:
455. До цитостатиків рослинного походження (алкалоїдам) відносяться:
456. До протипухлинних антибіотиків відносяться:
457. У групу антіметабільтів входять:
458. У групу хіміопрепаратів, що алкилирують, входять:
459. Введення хіміопрепарату в спиномозковий канал (інтратекально) при поразці мозкових оболонок відноситься до:
460. Ад'ьювантна хіміотерапія передбачає:
461. Метод циклової хіміотерапії, що інтермітірує, передбачає:
462. Пухлини, що виліковуються за допомогою ад'ювантної терапії:
463. Відповідно до рекомендацій ВОЗ під частковою регресією розуміють зменшення розмірів пухлини на:
464. Під прогресуванням пухлини на тлі проведеної хіміотерапії розуміють збільшення її розмірів на:
465. Стабілізація процесу при хіміотерапії припускає зменшення пухлини менше, ніж на:
466. Практично усі використовувані в клініці цитостатики в терапевтичних дозах викликають:
467. До пізніх ускладнень хіміотерапії відносяться:
468. Кардіотоксична побічна дія в основному властива:
469. Помірному ступеню гемопоетичних порушень при хіміотерапії відповідають наступні показники:
470. До дуже важкого ступеня гемопоетичних ускладнень відносяться наступні зміни показників крові:
471. До препаратіив, що гнітять переважно лімфопоез, відносяться:
472. ДО цитостатиків із сильною імунодепресивною дією відносяться:
473. Розвиток алопеції характерно при проведенні хіміотерапії:
474. Серйозні ушкодження шкіри і підшкірної клітковини розвиваються при влученні під шкіру:
475. Хіміотерапіюнегайно припиняють при досягненні наступних показників крові:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів