Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


27. Дитяча онкологія

4. "Лімфогранулематоз"


330. У структурі гемобластозов на частку лімфогрануломатоза доводиться:
331. Для позначення ЛГ часто використовується синонім:
332. На лімфогранулематоз хворіють винятково:
333. Найбільше часто на лімфогранулематоз занедужують:
334. Хлопчики хворіють на лімфогранулематоз частіше дівчинок у:
335. Захворюваність ЛГМ у дітей має два піки:
336. Лімфогрануломатоз у дітей до 3-х років спостерігається:
337. Вважається, що злоякісна трансформація при лімфогрануломатозі здійснюється на рівні:
338. Назвіть найбільше поширену концепцію механізму поширення ЛГМ по системах і органам:
339. "Пусковою" зоною при ЛГМ є лімфовузли:
340. Лімфатичні вузли при ЛГМ, як правило:
341. Найбільше характерним симптомом ЛГМ є:
342. Характерним симптомом для ЛГМ є схуднення за 3 місяці більш, ніж:
343. Одним із поширених симптомів ЛГМ є:
344. Температурна реакція в хворих ЛГМ є проявом:
345. Найбільше важким ускладненням медіастинальної форми ЛГМ є:
346. Для лімфогранулематозу характерні наступні зміни клінічного аналізу крові:
347. Символи "а" і "б" у діагнозі ЛГМ позначають:
348. Показник біологічної активності процесу при ЛГМ є збільшення утримання альфа-2-глобулінів більш:
349. Символ "а" добавляється в діагноз хворого на лімфогранулематоз, якщо СОЭ більш:
350. Символ "а" добавляється до діагнозу "лімфогранулематоз", якщо концентрація фібріногена в сироватці крові більш:
351. Символ "а" добавляється до діагнозу "лімфогранулематоз", якщо церуллоплазмін крові перевищує:
352. Ознакою біологічної активності при ЛГМ є підвищення активності церуллоплазміна вище:
353. До другої стадії лімфогранулематозу відносять хворих із поразкою лімфатичних вузлів:
354. Третя стадія ЛГМ характеризується:
355. Четверта стадія ЛГМ - це:
356. Символ "А" при ЛГМ означає:
357. Символ "Б" у діагнозі ЛГМ позначає:
358. Поразка селезінки при ЛГМ зустрічається в:
359. У діагнозі лімфогранулематозу символ "а" позначає:
360. Символ "б" добавляється до діагнозу хворого на лімфогранулематоз, якщо:
361. Одним з ознак біологічної активності при ЛГМ є підвищення СОЭ понад:
362. Символ "б" добавляється до діагнозу ЛГМ, якщо концентрація фібриногену сироватки крові більш:
363. Хворі гострою формою ЛГМ гинуть у результаті:
364. Тривалість життя хворого ЛГМ при гострій формі складає:
365. Цитологічним маркером ЛГМ є наявність у лімфовузлі клітин:
366. Основним етапом у діагностиці лімфогранулематозу є:
367. Хворих на лімфогранулематоз із гістологічно підтвердженою поразкою кісткового мозку і селезінки відносять до:
368. У дітей, на відміну від дорослих, частіше діагностується гістологічний варіант:
369. Для лімфогісіоцитарного варіанта лімфогранулематозу характерно:
370. Найбільше сприятливий гістологічний варіант лімфогранулематозу:
371. До варіанта лімфоїдного виснаження відноситься:
372. При підозрі на поразку заочеревинних лімфатичних вузлів найбільше доцільно виконувати:
373. У хворих на лімфогранулематоз сканування печінки і селезінки найбільше доцільно здійснювати:
374. Для виявлення можливих вогнищ поразки при лімфогранулематозі в дітей виконується:
375. У діагностиці ЛГМ пряма лімфографія припускає введення контрастної речовини:
376. Питання про доцільність діагностичної лапаротомії і спленектомії в дітей:
377. Діагностична лапаротомія і спленектомія в хворих ЛГМ показана:
378. Діагностична лапаротомія зі спленектомією повинна виконуватися:
379. Для радіонуклідної діагностики поразки лімфатичних вузлів використовується:
380. 100"З якими захворюваннями необхідно проводити диференціальну діагностику при лімфогранулематозі:
381. чи є характерним для лімфогранулематозу розпад і утворення свищів у лімфовузлах:
382. Основним методом лікування хворих на лімфогранулематоз І - ІІ стадії є:
383. Лікування при ІІІБ стадії лімфогранулематозу починають:
384. Визначальним чинником при виборі методу лікування лімфогранулематозу є:
385. При лімфогранулематозі теплові і фізіопроцедури на область уражених лімфовузлів:
386. Лікування лімфогранулематозу в дітей із І і ІІ стадіями процесу починають з індуктивної поліхіміотерапії при наявності в них:
387. Курси хіміотерапії, що консолідує, при лімфогранулематозі проводяться з метою:
388. Назвіть препарат, найбільше ефективний при поразці легень і заочеревинних лімфовузлів при ЛГМ:
389. Назвіть препарат, найбільше ефективний при поразці легень і кісток при ЛГМ:
390. Перерахуєте найбільше поширені схеми поліхіміотерапії, застосовувані при лімфогранулематозі:
391. Схема ДОПП, застосовувана для лікування лімфогранулематозу, включає:
392. Перерахуєте правильне дозування препаратів при лікуванні ЛГМ у дітей за схемою ДОПП:
393. зазначте правильне дозування препаратів схеми ЦОПП при лікуванні лімфогранулематозу в дітей:
394. Зазначте правильний режим введення препаратів при лікуванні лімфогранулематозу за схемою ЦОПП:
395. Лікування, проведене при ІІБ - ІІІБ стадії ЛГМ:
396. Схема променевої терапії ЛГМ по "радикальній програмі" припускає опромінення:
397. індукційна поліхіміотерапія при ЛГМ проводиться з метою:
398. індукційні курси поліхіміотерапії при лімфогранулематозі проводяться з інтервалом:
399. У дітей, хворих на лімфогранулематоз, індукція ремісії при стадіях ІАб, ІБб, ІІАб вимагає проведення:
400. При лімфогранулематозі в дітей індукцію ремісії при стадіях ІІБб - ІІІБб проводять, як правило:
401. Реіндуктивна терапія, що попередає рецидив захворювання, при лімфогранулематозі в дітей не проводиться при:
402. Кількість циклів індуктивної поліхіміотерапії лімфогранулематозу в дітей складає при ІІБб - ІІІБб стадіях:
403. При опроміненні лімфовузлів у дітей, хворих на лімфогранулематоз, разова осередкова доза складає:
404. Сумарна локальна доза опромінення неуражених лімфовузлів при лімфогранулематозі в дітей при лікуванні по радикальній програмі складає:
405. Сумарна локальна доза опромінення на вогнище поразки при лімфогранулематозі в дітей складає:
406. Загальна тривалість лікування лімфогранулематозу в дітей по "радикальній програмі" складає:
407. Після опромінення поддіафрагмальних груп лімфатичних вузлів при лікуванні ЛГМ по "радикальній програмі" робиться перерва в лікуванні на:
408. До типових ускладнень променевої терапії в хворих на лімфогранулематоз відносяться:
409. Найбільше серйозним ускладненням спеціального лікування лімфогранулематозу в дітей у віддаленому періоді є:
410. Чи можна вважати 5-літню ремісію при лімфогранулематозі в дітей критерієм виліковності:
411. Променева терапія по "радикальній програмі" у хворих ЛГМ І - ІІ стадії забезпечує 5-літню виживаність:
412. П'ятилітня виживаність при лімфогранулематозі, не залежно від стадії захворювання, досягає:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів