Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


27. Дитяча онкологія

3. "Загальні принципи лікування дітей з злоякісними захворюваннями"


279. Радікальне лікування хворих онкологічними захворюваннями - це:
280. Радикальне лікування (біологічне поняття) - це лікування, при якому:
281. Комбіноване лікування - це:
282. Радикальне лікування (клінічне поняття) припускає:
283. Комбіноване лікування припускає використання:
284. Комплексний метод лікування пухлин передбачає:
285. Симптоматичне лікування припускає:
286. Палліативне лікування онкологічних хворих припускає:
287. Діагностична операція виконується з метою:
288. Радикальна хірургічна операція передбачає:
289. Основні протипоказання до хірургічного лікування злоякісних новоутворень:
290. Хірургічна тактика лікування онкологічних хворих грунтується на:
291. Оперативні втручання, які виконуються з приводу злоякісних пухлин, розділяються на:
292. Хірургічне лікування найменш ефективно при:
293. Резектабельність - це:
294. Симультанні - це радикальні операції, виконані:
295. Радикальне оперативне втручання передбачає:
296. До умовнорадикальних відносяться операції:
297. До комбінованого відносяться операції:
298. До розширеного відносяться операції:
299. Симптоматична операція при раку:
300. Реабілітаційні операції в онкологічних хворих:
301. До суперрадикальних відносяться операції, при яких віддалиться:
302. Ощадливі (органозберегаючі) операції виправдані при:
303. Комбінована хірургічна операція передбачає:
304. Антибластика - сукупність заходів щодо:
305. Абластика - хірургічний принцип профілактики рецидивів і метастазів і полягає в:
306. інтерферон володіє:
307. Лімфоїдна інфільтрація пухлини - це:
308. Тимозин відновлює гомеостаз:
309. Комплекс пропердін-зимозан активує:
310. Людський лейкоцитарний інтерферон захищає клітини від впливу:
311. Гетерогенність клітинної популяції пухлини позначає:
312. Адаптивна Імунотерапія відноситься до:
313. Імунотерапія, при котрої клітинні і гуморальні чинники імунітету вводяться в організм хворого, називається:
314. Спеціальні методи лікування пухлин приводять до:
315. Після радикального видалення пухлини в дітей показники імунітету:
316. При злоякісних новотворах у дітей імунодепресія відзначається в:
317. Дія інтерферону в організмі:
318. інтерферон продукується:
319. Рекомбінантний інтерферон - це інтерферон:
320. Віротерапія веде до:
321. Застосування вакцини БЦЖ, дінітрохлорбензола, тімолина являє приклад:
322. Вакцина БЦЖ впливає у високому ступені на:
323. До ускладнень імунотерапії відносяться:
324. Основними принципами реабілітації в дітей є:
325. Основні види реабілітації хворих:
326. Основі методи реабілітації:
327. Розрізняють три цілі реабілітації:
328. Палліативна реабілітація спрямована на:
329. Періоди реабілітації:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів