Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


27. Дитяча онкологія

24. "Пухлини м'яких тканин"


1229. До пухлин м'яких тканин відносять пухлини:
1230. По частоті зустрічаїмості злоякісні пухлини м'яких тканин у дітей розташовуються в наступному порядку:
1231. З різних морфологічних видів сарком м'яких тканин найбільше часто зустрічається:
1232. У структурі злоякісних пухлин м'яких тканин на рабдоміосаркому доводиться біля:
1233. Пухлини м'яких тканин:
1234. При юнацькій фібромі відзначається ріст:
1235. Характерною рисою сарком м'яких тканин у дітей на відміну від дорослих є поширення їх:
1236. Злоякісна пухлина м'яких тканин більш 5 см у діаметрі відповідає:
1237. Злоякісні новоутворення м'яких тканин у дітей у І - ІІ стадії діагностуються в:
1238. Пункційна біопсія з цитологічним дослідженням дозволяє установити генез процесу в:
1239. Причиною екстреної госпіталізації дітей із рабдоміосаркомою сечового міхура є:
1240. Сечовий міхур уражається рабдоміосаркомою частіше у віці:
1241. При локалізації саркоми м'яких тканин в області орбіти найбільше частим симптомом є:
1242. Саркома м'яких тканин у дітей може розвиватися:
1243. Рабдоміосаркоми орбіти в дітей протікають:
1244. Рабдоміосаркома діагностується в 80% випадків у дітей у віці до:
1245. Рабдоміосаркоми частіше уражають:
1246. Фібросаркоми і синовіальні саркоми частіше локалізуються в області:
1247. Серед солідних новоутворень у дітей саркоми м'яких тканин складають біля:
1248. При гістологічному дослідженні рабдоміосарком найбільше часто зустрічається варіант:
1249. Стадія захворювання, якої відповідають злоякісні пухлини м'яких тканин розміром до 5 см:
1250. Пухлина м'яких тканин, що поширюється за межі органа або тканини, у яких виникнула; можливо лише часткове видалення, по класифікації ТNМ відповідає:
1251. Пухлина м'яких тканин, що поширюється за межі органа або тканини, у яких виникнула; можливо повне радикальне видалення, відповідає по класифікації рТNМ:
1252. Відповідно до патологічної класифікації рТNМ пухлина м'яких тканин, обмежена органом, у якому виникнула, можливо повне радикальне видалення, відповідає:
1253. по класифікації ТNМ пухлина м'яких тканин більш 5 см у діаметрі, або яка розповсюджується на сусідні органи або ткані, відповідає:
1254. По класифікації ТNМ пухлина м'яких тканин менше 5 см у діаметрі відповідає:
1255. Пухлина м'яких тканин великих розмірів, укрита виразками, що проростає в кістку і судинно-нервові утворення, без метастазів у регіонарні лімфатичні вузли відповідає:
1256. Пухлина м'яких тканин, що вростає в шкіру і кістки з наявністю регіонарних метастазів на стороні поразки, відповідає:
1257. Пухлина м'яких тканин, що вростає в шкіру і кістки і не зсувається, відповідає стадії захворювання:
1258. Пухлина м'яких тканин більш 5 см у діаметрі, рухлива, що не проростає в шкіру і кістки, з одиночними регіонарними метастазами, відповідає стадії:
1259. Пухлина м'яких тканин більш 5 см у діаметрі, що не проростає в сусідні структури, без метастазів у регіонарні лімфатичні вузли, відповідає стадії:
1260. Злоякісним пухлинам м'яких тканин властивий:
1261. При метастазах синовіальної саркоми нижньої кінцівки в пахові лімфатичні вузли після видалення первинної пухлини показана операція:
1262. Найбільше часто гематогенні метастази синовіальної саркоми розвиваються в:
1263. У гнітючому числі випадків метастази в легені при синовіальній саркомі:
1264. Характерною клінічною особливістю синовіальної саркоми є схильність її до метастазуванню:
1265. Відсоток діагностичних помилок при синовіальній саркомі складає:
1266. При синовіальний саркомі поразці піддається переважно:
1267. Найбільше яскравою біологічною рисою синовіальної саркоми є її спроможність до:
1268. Лікування злоякісних пухлин м'яких тканин І і ІІ стадії:
1269. При ІІІ стадії злоякісних новоутворень м'яких тканин проводиться:
1270. При висіченні злоякісної пухлини м'яких тканин від її країв необхідно відступити не менше:
1271. Передопераційна гамма-терапія при злоякісних новоутвореннях м'яких тканин проводиться в сумарній дозі на вогнище:
1272. Найбільше прийнятні терміни хірургічного лікування хворих із пухлинами м'яких тканин після передопераційного курсу гамма-терапії:
1273. У випадках передопераційного опромінення пухлин м'яких тканин великими фракціями оперативне лікування здійснюється через:
1274. Найкращі результати в лікування злоякісних пухлин м'яких тканин отримані при використанні комбінацій цитостатиків:
1275. Основний метод лікування синовіальної саркоми:
1276. Серед хворих синовіальною саркомою п'ятилітній термін спостереження після хірургічного лікування переживають:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів