Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


27. Дитяча онкологія

22. "Пухлини центральної нервової системи"


1166. Пухлини головного мозку в дітей на відміну від дорослих характеризуються:
1167. Найбільше часто пухлини мозку в дітей локалізуються в:
1168. У дітей пухлини головного мозку в 70% розташовуються:
1169. Пухлини головного мозку частіше мають наступну гістологічну структуру:
1170. N для пухлин головного мозку:
1171. Т3 /субтенторіальної зони/ відповідає пухлина мозку:
1172. Медуллобластоми і епендимобластоми метастазують переважно в:
1173. Т2 /субтенторіальної зони/ відповідає пухлина мозку в діаметрі:
1174. Т1 відповідає пухлина головного мозку, що локалізується вище мозжечкового намета, діаметром:
1175. Т1 /субтенторіальної зони/ відповідає пухлина мозку в діаметрі:
1176. Т4 /супратенторіальної зони/ відповідає пухлина головного мозку:
1177. Пухлини мозочка, при сдавленні стовбура мозку, можуть викликати вторинні симптоми:
1178. Т3 /супратенторіальної зони/ відповідає пухлина головного мозку:
1179. Т2 /супратенторіальної зони/ відповідає пухлина головного мозку діаметром:
1180. При пухлинах стовбура мозку спостерігаються:
1181. Проявом медуллобластом і сарком субтенторіальної локалізації може бути:
1182. При пухлинах головного мозку в дітей рентгенологічно визначають:
1183. ДО найбільше щадящіх контрастних методів діагностики пухлин головного мозку в дітей відноситься:
1184. Радионуклідне сканування головного мозку в дітей проводиться з використанням:
1185. Найбільше інформативним методом діагностики пухлин головного мозку є:
1186. При пухлинах головного мозку кількість білка в спинномозковій рідині збільшується до:
1187. інтрамедуллярні пухлини супроводжуються симптомами:
1188. Субтенторальні пухлини мозку локалізуються в:
1189. Для супратенторіальних пухлин головного мозку в дітей характерним симптомом є:
1190. Багато осередкових симптомів при пухлинах мозку в дітей /аграфія, алексія, агнозія, апроксія/:
1191. Найбільше ранніми симптомами при пухлинах мозку в дітей є:
1192. У лікворі в дітей із пухлиною головного мозку переважають серед клітинних елементів:
1193. Гіпертензівні кризи в дітей супроводжуються:
1194. При пухлинах мозку в дітей головний біль частіше:
1195. Люмбальний ліквор у дітей із пухлиною головного мозку характеризується наявністю:
1196. Пухлини головного мозку в дітей часто супроводжуються:
1197. На пухлини спинного мозку з усіх пухлин центральної нервової системи доводиться:
1198. Серед злоякісних пухлин спинного мозку найбільше часто зустрічається:
1199. У хворих із пухлиною спинного мозку симптом "лікворного поштовху" з'являється при:
1200. Самим раннім симптомом пухлин спинного мозку є:
1201. Блокада субарахноідального простору при пухлинах спинного мозку визначається за допомогою проби:
1202. Порушення функції тазових органів спостерігається при поразці спинного мозку пухлиною на рівні:
1203. Характерними змінами складу ліквору при пухлинах спинного мозку є:
1204. Оглядова спондилографія при пухлинах спинного мозку дуже часто виявляє:
1205. Для уточнення рівня компресії спинного мозку використовується:
1206. Для ізотопної мієлографії при пухлинах спинного мозку використовується:
1207. У хворих із пухлинами головного мозку найбільше важкий прогноз відзначається при:
1208. Основним методом радикального лікування пухлин головного мозку в дітей є:
1209. 100"Хворим із іноперабельними внутрішньочерепними пухлинами променева терапія:
1210. Пухлини спинного мозку в дітей опромінюють у дозі:
1211. Найбільше чутливою до променевої терапії є:
1212. У хворих із іноперабельними внутрішньочерепними пухлинами променева терапія може викликати:
1213. При опроміненні головного мозку в дітей у віці старше 3 років призначають дози:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів