Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


27. Дитяча онкологія

21. "Пухлини кісток"


1098. Саркома Юінга розвивається з:
1099. Саркома Юінга найбільше часто уражає:
1100. Розвиток саркоми Юінга може супроводжуватися:
1101. Для саркоми Юінга рентгенологічно характерна наявність:
1102. Для саркоми Юінга рентгенологічно характерна наявність:
1103. Рентгенологічно на початку захворювання саркома Юінга характеризується:
1104. При первинному встановленні діагнозу саркоми Юінга метастази виявляється в:
1105. Саркома Юінга відрізняється від інших пухлин тим, що вона:
1106. Прогноз при саркомі Юінга тим краще:
1107. Саркома Юінга частіше уражає:
1108. Клінічна картина саркоми Юінга багатьма ознаками нагадує:
1109. На прогноз саркоми Юінга впливає локалізація процесу: результати гірші при поразці:
1110. Найбільше часто метастазами саркоми Юінга уражаються:
1111. Саркома Юінга є пухлиною:
1112. Основним у лікуванні саркоми Юінга є:
1113. Оптимальна сумарна доза променевого лікування саркома Юінга складає /Грей/:
1114. Саркома Юінга у відношенні хіміотерапії є пухлиною:
1115. Саркома Юінга найбільше чутлива до наступних цитостатиків:
1116. Тактика при метастазах пухлини Юінга включає наступне лікування:
1117. Хворим саркомою Юінга проводиться, як правило:
1118. Лікувальна схема І-й черги при саркомі Юінга включає:
1119. Особливістю тактики променевої терапії саркоми Юінга з локалізацією в трубчастих кістках є опромінення:
1120. 5 років після променевого лікування саркоми Юінга переживають:
1121. Хірургічне лікування в хворих саркомою Юінга:
1122. Лікувальні схеми Ій черги при саркомі Юінга проводять протягом:
1123. Лікувальні схеми 2й черги при саркомі Юінга здійснюються протягом:
1124. Лікувальна схема 2й черги при саркомі Юінга включає препарати:
1125. Серед дітей із солідними злоякісними пухлинами найбільше високу смертність дає:
1126. Пухлини кісток складають із усіх злоякісних пухлин у дітей:
1127. Найбільше часто серед злоякісних новоутворень кісток у дітей зустрічається:
1128. Первинні злоякісні новоутворення кісток найбільше часто виникають у наступному десятилітті життя:
1129. Саркома Юінга зустрічається в чорношкірого населення:
1130. Остеогенні саркоми найбільше часто зустрічаються в осіб:
1131. На частку гематогенних метастазів при остеосаркомі доводиться більш:
1132. Остеогенна саркома розвивається з:
1133. Для злоякісних пухлин кісток характерно тріада симптомів:
1134. На злоякісні пухлини кісток, що локалізуються в плоских кістках, доводиться:
1135. Найбільше раннім місцевим симптомом остеогенної саркоми є:
1136. При остеосаркомі радіонуклідні зміни випереджають позитивні дані рентгенографії на:
1137. Кількість рентгенологічних варіантів остеогенної саркоми складає:
1138. Найбільше часто зустрічається рентгенологічний варіант остеогенної саркоми:
1139. Характерним рентгенологічним симптомом остеогенної саркоми є:
1140. Відмітною рентгенологічною ознакою остеолітичної остеогенної саркоми кістки є наявність:
1141. Відмітною рентгенологічною ознакою остеопластичної остеогенної саркоми є:
1142. Основною клінічною ознакою остеоідної остеоми є:
1143. Класифікація ТNМ для злоякісних новоутворень кісток передбачає кількість символів N:
1144. Класифікація ТNМ для пухлин кісток передбачає кількість Т:
1145. Класифікація ТNМ для злоякісних новоутворень кісток припускає, що Т2 - це:
1146. По міжнародної класифікації ТNМ для пухлин кісток Т1 означає:
1147. Саркоми кісток найбільше часто виникають у:
1148. Саркоми кісток найбільше часто розвиваються в області суглобів:
1149. На якому місяці хвороби найбільше часто відзначається поразка метастазами остеогенної саркоми легень у дорослих:
1150. Первинні саркоми кісток переважно метастазують у:
1151. Найбільше рано метастазують пухлини кісток:
1152. Для діагностики остеогенних сарком використовують радіонуклід:
1153. Основним у лікуванні остеогенної саркоми є:
1154. При хіміотерапії остеогенної саркоми нижньої кінцівки найбільше ефективно введення препарату:
1155. Остеогенна саркома вважається пухлиною:
1156. При наявності остеогенної саркоми ІІ стадії план лікування повинний включати:
1157. При неоперабельних формах остеогенної саркоми сумарна осередкова доза променевої терапії на пухлину складає:
1158. При неоперабельних остеогенних саркомах методом вибору вважається:
1159. Ад'ювантна хіміотерапія в хворих остеогенною саркомою в післяопераційному періоді проводиться протягом:
1160. При остеогенній саркомі найбільше часто виконується:
1161. У період передопераційної променевої терапії при остеогенній саркомі сумарна осередкова доза складає:
1162. Хондросаркома метастазує переважно в:
1163. Основним методом лікування хондросаркоми є:
1164. Хондросаркома локалізується в:
1165. Для хондросаркоми характерно раннє метастазування в:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів