Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


27. Дитяча онкологія

20. "Пухлини піхви"


1092. У структурі пухлинних захворювань геніталій у дітей пухлини піхви складають:
1093. Злоякісні пухлини геніталій у дітей частіше зустрічаються у віці:
1094. До можливого чинника ризику розвитку злоякісних пухлин піхви в дітей відноситься:
1095. Обов'язковий метод дослідження при підозрі на рак піхви, що дозволяє проводити спеціальне лікування:
1096. Клінічний плин раку піхви в дітей:
1097. Найбільше поширений варіант гістологічної будівлі злоякісних пухлин піхви в дітей:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів