Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


27. Дитяча онкологія

2. "Загальні принципи діагностики злоякісних пухлин"


203. Рівні діагностики раку в дітей діляться на:
204. В даний час виділяють рівні діагностики раку в дітей:
205. Діагностика вважається ранньої, якщо виявлена пухлина:
206. Діагностика своєчасна, якщо виявлена пухлина відповідає:
207. Задачею першого етапу діагностики є:
208. Задачею другого етапу діагностики пухлин у дітей є:
209. Задачею третього етапу діагностики злоякісних новоутворень у дітей є:
210. Поняття онкосторожкості передбачає:
211. Діагностика новоутворень у дітей здійснюється на:
212. Діагнстика новоутворень у дітей здійснюється на наступних етапах:
213. Ціль первинної діагностики злоякісних новоутворень:
214. діагностика, що уточнює - це:
215. Пальпація живота з використанням міорелаксантів застосовується в дітей:
216. ДО центральних органів імунітету відносять:
217. Імунна відповідь в організмі здійснюється:
218. Нормальна концентрація імуноглобулінів встановлюється у віці:
219. Кількість класів імуноглобулинів, що приймають участь у роботі гуморального імунітету:
220. У роботі гуморального імунітету беруть участь імуноглобулини:
221. У загальній масі імуноглобулінів імуноглобуліни G складають:
222. У загальній масі імуноглобулінів імуноглобуліни М складають:
223. Під альтерацією антигену мається на увазі процес:
224. Секвестрірованний антиген - це:
225. плакини виділяються при розпаді:
226. Зникнення з клітини антигенів - це анаплазія:
227. Серед лімфоцитів Т-клітини, що циркулюють, складають:
228. Лейкіни виділяються при розпаді:
229. У будівлі імуноглобулінів розрізняють наступні ланцюги:
230. Гетерогенні антигени - це:
231. У людини число клітинних імунних систем:
232. В-система відповідальна за реалізацію:
233. В даний час відомо наступне число популяцій Т-клітин:
234. Основна функція Т-кіллера:
235. Роль Т-кіллерів полягає в:
236. интерлейкин-2 - це:
237. Цитотоксини забезпечують:
238. Дія цитотоксинів здійснюється:
239. Тривалість життя В-лімфоцитів складає:
240. Феномен руйнації пухлинних клітин сироваткою здорової людини встановлений:
241. Активація АК-клітин здійснюється:
242. Цитотоксини продуцируються:
243. Ендоскопвчні методи дослідження в дітей із підозрою на злоякісну пухлину виконуються:
244. Ехоструктура лімфатичних вузлів за даними УЗД визначається всіма перерахованими термінами, крім:
245. Діагностика злоякісних лімфом найбільше ефективна при позитивній сцинтіграфії:
246. Комп'ютерна томографія печінки дозволяє виявити утворення розміром не менше:
247. Сцинтіграфія вілочкової залози найбільше ефективна при застосуванні:
248. Морфологічна верифікація діагнозу необхідна для:
249. Дослідження мазків відбитків являє приклад:
250. Прицільна пункційна біопсія органів черевної порожнини під контролем КТГ виконується зверхтонкими голками:
251. Інцизіонна біопсія припускає:
252. Ексцизіонна біопсія - це:
253. Трепанбіопсія припускає:
254. Критерії значимості пухлинних маркерів установлені:
255. Діагностична специфічність пухлинного маркера - це спроможність давати:
256. Діагностична ефективність пухлинного маркера - це спроможність тест:
257. У групу онкофетальних і плацентарних білків відносяться всі перераховані пухлинні маркери, крім:
258. До пухлинних маркерів відносяться всі перераховані речовини, крім:
259. Хоріонічний гонадотропін відноситься до групи пухлинних маркерів:
260. Пухлинним маркером новоутворень, що розвиваються з зародкових зачатків, є профермент Регана і Нагао, що представляє собою:
261. Факт високого росту концентрації в крові альфафетопротеіну при розвитку трансплантованої гепатоми встановлений:
262. Факт високого росту концентрації в крові альфа-фетопротеіну при розвитку гепатоцеллюлярного раку встановлений:
263. Нормалізація утримання альфа-фетопротеіну в сироватці крові хворих наступає після видалення що АФП-продуцирують пухлини через:
264. Період розпаду альфа-фетопротіину складає:
265. В усіх випадках підвищення в крові рівня хоріонічного гонадотропіну спостерігається в хворих пухлинами:
266. Ізофермент Касахара є пухлинним маркером у сироватці крові хворих перерахованими нижче локалізаціями раку:
267. Визначення в крові концентрації ліпідно-зв'язаних сіалових кислот (ЛССК) має діагностичне значення при всіх перерахованих захворюваннях, крім:
268. Динаміка церулоплазміну в сироватці крові хворих злоякісними новоутвореннями корелює:
269. Рентгеноскопічні і рентгенографічні методи дозволяють виявити в легень утворення діаметром до:
270. У дітей найбільше часто виконується:
271. На рентгенограмі черепа значні
272. Рентгенографія грудної клітини при підозрі на пухлину середостіння повинна проводитися в:
273. До бесконтрастних методів рентгендосліджень відносяться:
274. Метод комп'ютерної томографії дозволяє одержати диференційоване зображення тканин, рентгеноконтрастність яких помітна на:
275. Для діагностики первинних пухлин нирок застосовують:
276. Для діагностики первинних пухлин головного мозку застосовують:
277. Для діагностики первинних і метастатичних поразок печінки застосовують колоїдні розчини:
278. Сцинтіграфія і сканування виявляють пухлину і її метастази розміром не менше:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів