Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


27. Дитяча онкологія

18. "Пухлини яєчок"


1026. Пухлини яєчок у чорношкірого населення:
1027. Пухлини яєчка в дітей від загального числа пухлин дитячого віку складають:
1028. У дітей розрізняють дві групи пухлин яєчка:
1029. Герментативні пухлини яєчка розливаються з:
1030. Герментативни пухлини в дітей від усіх пухлин яєчка складають:
1031. ДО негерміногенних пухлин яєчка в дітей відносяться:
1032. Негерментативні пухлини в дітей серед усіх пухлин яєчка складають:
1033. У розвитку злоякісної пухлини яєчка в дітей має значення:
1034. Ембріональна карцинома в дітей складає з загального числа пухлин яєчка:
1035. Семінома яєчка в дітей зустрічається:
1036. ДО герміногенних пухлин у дітей відносяться:
1037. У дітей із злоякісними пухлинами яєчка аномалії сечової системи зустрічаються:
1038. При пухлинах яєчка в дітей больовий синдром зустрічається:
1039. При злоякісних пухлинах яєчка найбільше часто уражаються лімфовузли:
1040. Швидкість метастазування при пухлини яєчка в дітей залежить від:
1041. Метастази в парааортальні лімфатичні вузли в дітей, що страждають на ембріональну карциному і тератокарциному яєчка, виявляються в:
1042. підвищення альфа-фетопротеіну в хворих на ембріональнй рак яєчка спостерігається в:
1043. підвищення хоріонічного гонадотропіну в хворих на хоріонепителіому яєчка відзначається в:
1044. При хоріонепителіомі яєчка утримання хоріонічного гонадотропину в сечі більш:
1045. Підвищення хоріонічного гонадотропину відзначається в хворих на ембріональнй рак у:
1046. Підвищення хоріонічного гонадотропину при семвномв яєчка зустрічається в:
1047. рТ2 для пухлини яєчка означає:
1048. при наявності пухлини яєчка на користь ембріонального раку вказує утримання альфа-фетопротеіну в крові більш:
1049. Стадія ІІІа злоякісної пухлини яєчка характеризується:
1050. Стадії ІVа при злоякісної пухлини яєчка відповідає:
1051. Відповідно до клінічної класифікації ТNМ пухлин яєчка існують наступні значення Т /до орхідектомії/:
1052. N2 для пухлини яєчка означає:
1053. N3 для пухлини яєчка означає:
1054. рТ1 характеристика первинної пухлини яєчка по патологічній класифікації рТNМ після орхидектомії означає:
1055. При злоякісних пухлинах яєчка символ N1 означає:
1056. ІІа стадія злоякісних пухлин яєчка характеризується:
1057. При злоякісної пухлини яєчка виконання орхидектомії:
1058. рТ3 для пухлини яєчка в дітей означає:
1059. При підозрі на пухлину яєчка всім дітям до оперативного втручання показані:
1060. При діагностиці пухлини яєчка показане виконання:
1061. У плані уточнення поширеності при раку яєчка показана рентгенографія:
1062. При пухлини яєчка найбільше інформативним методом діагностики заочеревинних метастазів є:
1063. Первинна пухлина рТ4 при раку яєчка - це:
1064. Пухлина яєчка в дітей найбільше часто доводиться диференціювати з:
1065. У дітей, що страждають ембріональною карциномою або тератокарциономою яєчка, виявляються метастази в парааортальні лімфатичні вузли в:
1066. Високий рівень хоріонічного гонадотропіну після видалення пухлини яєчка є:
1067. Основним методом лікування при злоякісних пухлинах яєчка в дітей є:
1068. При раку яєчка в дітей операція полягає в:
1069. При ІІІ стадії пухлини яєчка показане лікування:
1070. Профілактичне опромінення заочеревинних лімфатичних вузлів при злоякісних пухлинах яєчка проводять у сумарній дозі:
1071. Променева терапія після орхофунікулектомії з приводу пухлини яєчка проводиться:
1072. У дітей при опроміненні метастазів раку яєчка в заочеревинні лімфатичні вузли разова доза складає:
1073. При наявності рецидивів і метастазів раку яєчка в заочеревинних лімфатичних вузлах сумарна доза складає:
1074. Для лікування несименомних пухлин яєчка застосовують наступні схеми лікування:
1075. Результати лікування герміногенних пухлин у порівнянні з негерміногенними:
1076. Критерієм виліковності в дітей при пухлини яєчка є період у:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів