Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


27. Дитяча онкологія

16. "Нефробластома"


915. Гіпертензія в дітей зустрічається при:
916. У структурі новоутворень окремих органів і тканин на частку нефробластоми доводиться:
917. На першому місці серед причин занедбаності пухлини Вільмса стоїть:
918. Нефробластома складає в структурі злоякісних новоутворень у дітей біля:
919. Пухлина Вільмса буває двосторонньої в:
920. Нефробластоми в дітей старше 8 років зустрічаються:
921. Серед захворілих на нефробластому дівчинки складають:
922. При нефробластомі в дітей найбільше часто метастазами уражаються:
923. Поразка правої нирки нефробластомою складає:
924. Метастази в легені при нефробластомі в дітей до 6 місяців:
925. Основним біохімічним тестом при диференціальній діагностиці нефробластоми і гепатобластоми є дослідження:
926. При пухлині Вільмса в дітей кількість стадій складає:
927. Нефробластома в ІІ стадії розпізнається в:
928. Третя стадія нефробластоми діагностується в:
929. Четверта стадія захворювання при нефробластомі діагностується в:
930. Т1 відповідно до клінічної класифікації ТNМ при пухлини Вільмса означає:
931. Т4 відповідно до клінічної класифікації ТNМ при нефробластомі означає:
932. Первинна пухлина Т3 при нефробластомі означає, відповідно до клінічної класифікації:
933. Т2 при нефробластомі в дітей означає по клінічній класифікації ТNМ:
934. По клінічній класифікації ТNМ для нефробластоми є наступні значення:
935. Відповідно до патологічної класифікації ТNМ символом рТ1 позначають:
936. рТ3 відповідно до патологічної класифікації рТNМ означає:
937. Відповідно до класифікації рТNМ рТ3а означає:
938. рN1а в патологічній класифікації рТNМ для нефробластоми означає:
939. Відповідно до патологічної класифікації ТNМ символ рТ2 означає:
940. Відповідно до класифікації рТNМ рТ3б означає:
941. У патологічній класифікації рТNМ для нефробластоми рN1б означає:
942. Найбільше достовірним діагностичним тестом при нефробластомі є:
943. При нефробластомі в дітей кишкова непрохідність:
944. диференціальний діагноз при нефробластомі необхідно проводити з:
945. Важливим диференційно-діагностичним тестом між нефробластомою і на нейробластомою є:
946. Аспіраційна біопсія з цитологічним дослідженням дозволяє діагностувати нефробластому в:
947. Відповідно до морфологічної класифікації виділяють наступні типи пухлини:
948. При ІІІ стадії нефробластоми:
949. При розриві нефробластоми до або під час операції стадія процесу класифікується як:
950. При першій стадії нефробластоми пухлина:
951. Частота метастатичних поразок легень при нефробластомі в хворих із ІІІ стадією вище, чим у хворих із ІІ стадією в:
952. У якій віковій групі в хворих нефробластомою ризик метастатичної поразки найбільше високий:
953. Періодом найбільшого ризику виникнення метастазів нефробластоми після початку спеціального лікування є перші:
954. С збільшенням віку дітей, хворих на нефробластому, ризик метастатичної поразки легень:
955. ПРОТЯГОМ другого року після початку спеціального лікування в хворих на нефробластому діагностуються:
956. В другому півріччі після початку спеціального лікування в хворих на нефробластому діагностується біля:
957. Пухлина Вільмса, крім легень, уражає метастазами:
958. У перші 6 місяців від початку лікування нефробластоми метастази діагностуються більш:
959. Найбільше часто при нефробластомі спостерігаються віддалені метастази в:
960. П'ята стадія нефробластоми означає:
961. Симптми загальної інтоксикації при нефробластомі відзначаються до появи що пальпується пухлини в животі за:
962. Кальцинати, виявлені на тлі тіні пухлини нирки, спостерігаються в:
963. Найважливішою рентгенодіагностичною ознакою нефробластоми є:
964. При рентгенологічній діагностиці пухлин Вільмса найважливішим методом настановної і диференціальної діагностики є:
965. У хворих на нефробластому зміни контрлатеральної нирки спостерігаються в:
966. У хворих на нефробластому розвиваються наступні зміни контрлатеральної нирки:
967. До рентгенологічних симптомів нефробластоми відноситься:
968. В даний час такі методи дослідження, як ретроградна урографія, рентгенографія на тлі ретроперитонеума в дітей:
969. Дітям у віці до 3-х років трьохйодистий контрастний препарат при екскреторній урографії вводиться з розрахунку:
970. При виконанні екскреторної урографії в дітей знімки робляться через:
971. Мікрогематурія в дітей із пухлиною Вільмса зустрічається в:
972. Біль в животі в дітей, що страждають пухлиною Вільмса, зустрічається в:
973. Найбільша інформація при нефробластомі може бути отримана, якщо пальпацію живота здійснити:
974. Частіше усього при пальпації живота пухлина Вільмса:
975. Для діагностиці метастазів нефробластоми найбільше інформативними методами є:
976. Основною ознакою нефробластоми є:
977. Макрогематурія в дітей із пухлиною Вільмса зустрічається в:
978. Екскреторна урографія дозволяє поставити правильний діагноз при нефробластомі в:
979. У дітей у віці до одного року з нефробластомою І стадії показане:
980. Найважливішим етапом комплексного лікування нефробластоми залишається:
981. Передопераційна променева терапія в хворих на нефробластому ІІІ стадії проводиться:
982. Післяопераційне опромінення в хворих із пухлиною Вільмса починають через:
983. При ІІІ стадії нефробластоми показане лікування в наступному об'ємі:
984. При ІІ стадії нефробластоми можливо проведення передопераційного курсу променевої терапії у випадку:
985. При ІІІ стадії нефробластоми в дітей лікування проводиться в наступній послідовності:
986. Опромінення в хворих на нефробластому у післяопераційному періоді включає:
987. У дітей у віці від 2 до 4 років, що страждають на нефробластому, разова осередкова доза складає:
988. Гамма-терапія на ложа пухлини і регіонарні лімфатичні вузли після видалення пухлини Вільмса в дітей від 2 до 4 років проводиться в сумарній дозі:
989. Для полегшення центрації при топометричному підготуванні до післяопераційної променевої терапії проводиться:
990. Оптимальною сумарною осередковою дозою при лікуванні нефробластом у дітей є:
991. При наявності залишків нефробластоми або прорості її в навколишні тканини на ці області підводиться локальна сумарна доза:
992. До променевих ушкоджень у дітей, що лікувалися з приводу нефробластоми, відносяться:
993. Видужання при І стадії нефробластоми може наступити в:
994. У випадку розриву пухлини Вільмса до або під час операції променева терапія проводиться на:
995. Променеву терапію варто тимчасово припинити при лікуванні пухлини Вільмса, якщо утримання лейкоцитів складає:
996. При ІІ стадії нефробластоми видужання може наступити в:
997. Відсоток видужання при ІІІ стадії нефробластоми досягає:
998. При ІV стадії і V стадії нефробластоми відсоток видужання досягає:
999. Перерву в променевій терапії роблять у хворих на нефробластому, якщо утримання тромбоцитів менше:
1000. Тактика лікування двосторонньої нефробластоми можлива в наступному варіанті:
1001. Оптимальним хірургічним доступом при нефробластомі в дітей є:
1002. В даний час люмбальний доступ до нирки при нефробластомі в дітей:
1003. Перевагою трансперітонеального доступу при нефреектомії в дітей є:
1004. Гострі хірургічні ускладнення в хворих на нефробластому складають:
1005. Біохімічними маркерами делеціонних варіантів нефробластоми є:
1006. Хіміотерапія при нефробластомі в плані комплексного лікування показана при:
1007. У дітей, що одержували хіміопроменеве лікування з приводу нефробластоми, можливо розвиток:
1008. Післяопераційний курс хіміотерапії в хворих на нефробластому починають:
1009. У період проведення поліхіміотерапії в дітей із нефробластомою дослідження крові повинно проводитися:
1010. У медикаментозному лікуванні нефробластом, як найбільше ефективні зарекомендували себе препарати:
1011. При лікуванні нефробластоми в дітей комбінацією вінкрістін + дактиноміцин + адріаміцин препарати вводять із розрахунку:
1012. при лікуванні нефробластоми в дітей із застосуванням вінкрістіна, дактиноміцина і циклофосфана в третьому півріччі курси повторюють через:
1013. У плині другого півріччя при лікуванні нефробластоми курси хіміотерапії повторюють через:
1014. Курси хіміотерапії при нефробластомі повторюються протягом першого півріччя через:
1015. При нефробластомі в дітей застосовується наступний режим хіміотерапії:
1016. після операцій із приводу нефробластоми в дітей у плані появи метастазів виділяють критичні періоди, число яких складає:
1017. Курс цитостатичної терапії нефробластоми повинний бути перерваний при зниженні лейкоцитів до:
1018. При вираженої тромбо- і лейкопенії проводиться:
1019. Курс цитостатичної терапії нефробластоми повинний бути перерваний, якщо число тромбоцитів нижче:
1020. Критерієм виліковності при нефробластомі є термін після операції в:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів