Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


27. Дитяча онкологія

15. "Тератоїдні новоутворення"


893. Тератоїдні пухлини зустрічаються в основному в дітей:
894. Тератоїдні пухлини складають у дітей:
895. Тератоїдні пухлини перебувають із похідних:
896. По статистиці одна тератома в середньому зустрічається на:
897. Тератобластоми відносяться до групи:
898. Заочеревинн тератоїдні пухлини характеризуються:
899. У хворих із малігнізованими тератомами відзначається підвищення утримання в крові:
900. Ембріональний альфа-фетопротеін є специфічним компонентом:
901. При злоякісної тератомі рівень ембріонального альфа-фетопротеіна перевищує:
902. Тератоми хрестця і куприка зустрічаються:
903. Тератоми хрестця і куприка зустрічаються в хлопчиків частіше, ніж у дівчинок, у:
904. Відсоток озлоякіснення тератом зростає в дітей після:
905. У залежності від гістологічного типу будівлі тератоїдні пухлини поділяють на:
906. Гістіоїдні тератоми перебувають із:
907. Органоїдні тератоми подані:
908. Тератоми, у яких знаходять залишки тканин легень, серця, печінки, кісткової, хрящової й ін., називаються:
909. Найбільше часто тератоми локалізуються в:
910. Тератоми містять похідні наступних зародкових листків:
911. Для уточнення ступеня зрілості тератом необхідна:
912. При хірургічному лікуванні сакрококцигеальних тератом показана:
913. При сакрококцигеальних тератомах оптимальним є доступ:
914. Лікування злоякісних тератом повинно бути:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів