Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


27. Дитяча онкологія

14. "Пухлини наднирників"


860. Пухлина кори наднирників зустрічається:
861. Діагностичним критерієм пухлини кори наднирників є різке підвищення утримання в крові і сечі:
862. Відзначається два піки захворюваності пухлинами кори наднирників у дітей:
863. Феохромоцитома наднирника розвивається з:
864. Кортикальний шар наднирників продуцирує наступні групи стероїдних гормонів:
865. У хворих феохромоцитомою добова екскреція катехоламінів:
866. Пальпаторно феохромоцитому можна виявити в:
867. Клінічна картина феохромоцитоми обумовлена надлишковим викидом у кров:
868. У дітей із феохромоцитомою часто розвивається:
869. Метастази феохромоцитоми найбільше часто уражають:
870. Злоякісні феохромоцитоми в дітей складають:
871. При двосторонньої феохромоцитомі частота малігнізації в дітей зростає до:
872. Найбільше часто феохромоцитома в дітей зустрічається у віці:
873. Феохромоцитома спостерігається:
874. У дітей із феохромоцитомою основний обмін:
875. Кортикостерома дає картину синдрому:
876. Синдром Іценко-Кушинга супроводжується:
877. При кортикостеромі в дітей ожиріння зустрічається в:
878. Гіпертонія зустрічається в хворих кортикостеромою у:
879. Порушення вуглеводного обміну зустрічаються в хворих кортикостеромою у:
880. Для андростероми в дітей характерно:
881. При пухлинах кори наднирників у дівчинок з'являються:
882. єдиним методом лікування кортикостероми є:
883. Гіпертензія в дітей є слідством наявності феохромоцитоми в:
884. Операційна летальність при білатеральних феохромоцитомах у дітей досягає:
885. Феохромоцитома супроводжується:
886. Післяопераційна летальність при видаленні феохромоцитоми в дітей досягає:
887. У хворих на феохромоцитому стабільна форма гіпертонії складає:
888. Будь-які маніпуляції в області пухлини з феохромоцитомою можуть привести до:
889. Після видалення феохромоцитоми артеріальний тиск:
890. У ранньому післяопераційному періоді при видаленні феохромоцитоми є небезпека розвитку:
891. Пароксимальна форма гіпертонії в хворих на феохромоцитому спостерігається в:
892. Метастази пухлини кори наднирників у відношенні до променевої терапії є:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів