Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


27. Дитяча онкологія

13. "Нейробластома"


805. Найбільше часто спонтанної регресії і трансформації піддається:
806. Нейробластоми в дітей від загального числа злоякісних пухлин складає:
807. Серед новоутворень людини найбільший відсоток спонтанних регресій дає:
808. Частіше на нейробластому хворіють діти до:
809. Нейробластома об'єднує злоякісні пухлини:
810. переважна більшість хворих на нейробластому надходить у відділення в:
811. Нейробластома в дітей рідко уражає:
812. Нейробластома характеризується:
813. Для нейробластом характерна секреція:
814. У хворих на нейробластому підвищена экскреція метабільтів, катехоламінів, переважно:
815. Нерідко при нейробластомі спостерігаються вегетативні зміни:
816. Екскреция катехоламінів у хворих на нейробластому підвищена в:
817. Симптоматика при нейробластомі залежить переважно від:
818. Для нейробластоми характерно:
819. При метастазах нейробластоми в кістковий мозок клінічна картина може нагадувати:
820. До загальних симптомів нейробластоми відносять:
821. Посилення судинного малюнка в області верхньої половини черевної і нижнього відділу передньої грудної стінки в хворих на нейробластому обумовлено:
822. Найбільше часто нейробластоми локалізуються в:
823. Секреція нейробластомами катехоламінів супроводжується:
824. У заочеревинному просторі локалізується нейробластом біля:
825. Заочеревинні нейробластоми частіше локалізуються в:
826. Нейробластома рано метастазує у:
827. По клітинному складі розрізняють нейробластоми декількох видів:
828. По клітинному складі розрізняють наступні види нейробластом:
829. Найбільше зрілим різновидом нейробластоми є:
830. При пальпації живота в хворих на нейробластому пухлина звичайно:
831. Однієї з причин збільшення живота в хворих на нейробластому є:
832. Підвищений викид катехоламінів у хворих нейробластомами обумовлює:
833. Артеріальна гіпертензія в хворих на нейробластому спостерігається в:
834. Третьої стадії нейробластоми відповідає пухлина:
835. Обов'язковим методом дослідження дітей із нейробластомами є:
836. Другої стадії нейробластоми відповідає пухлина:
837. У дітей, хворих на нейробластому, удасться виявити в кістковому мозку:
838. Першої стадії нейробластоми відповідає пухлина:
839. При рентгенографії нейробластоми:
840. Основним методом постановочної діагностики заочеревинних нейробластом є:
841. Винятково інформативним при нефробластомі є:
842. Для уточнення злоякісності процесу при нефробластомі пункційна біопсія:
843. Т4 для нейробластоми відповідають:
844. Т2 для нейробластоми відповідає пухлина:
845. При ІІІ стадії нейробластоми в післяопераційному періоді променева терапія проводиться на:
846. Відповідно до класифікації ТNМ Т1 для нейробластоми відповідає:
847. Т3 відповідно до класифікації ТNМ для нейробластоми відповідає одиночна пухлина:
848. При ІІІ стадії нейробластми променева терапія проводиться:
849. Якщо за допомогою внутрішньовенної урографії провести диференціальний діагноз між нефробластомою і нейробластомою не вдасться, те застосовують:
850. При заочеревинній нейробластомі оперується тільки:
851. Радикально при заочеревинній нейробластомі оперується:
852. Найнижча операбельність відзначена при нейробластомах:
853. У відношенні до гамма-випромінювання нейробластома є:
854. Променеве лікування після видалення нефробластоми починають через:
855. При лікуванні метастазів нейробластоми в печінку сумарна доза складає:
856. Хіміотерапія нейробластоми показана при:
857. У лікуванні нейробластом найбільше ефективними препаратами є:
858. Хіміотерапія при нейробластоме найбільше ефективна при метастазах у:
859. В даний час лікування нейробластоми можливо в:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів