Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


27. Дитяча онкологія

12. "Пухлини черевної порожнини"


768. Гепатокарциноми в дітей зустрічаються частіше у віці:
769. Гепатобластома в дітей найбільше часто зустрічається у віці:
770. Пухлини печінки в дитячому віці від усіх злоякісних новоутворень складають:
771. Гепатоцеллюлярний рак найбільше часто має ріст:
772. У дітей вторинні (метастатичні) пухлини печінки в порівнянні з первинними пухлинами печінки зустрічаються:
773. Метастатична поразка печінки частіше усього відбувається при:
774. У бластомогенезі пухлин печінки найбільша роль приділяється:
775. Серед епітеліальних раків печінки в дітей найбільше часто зустрічається:
776. Рак із жовчних проток (холангіоцеллюлярний рак) у дітей зустрічається:
777. Гепатобластома в дітей у віці до 2 років обумовлена:
778. Для пухлин печінки характерні скарги:
779. При злоякісних пухлинах печінки метастазування відбувається гематогенно в:
780. Гепатобластоми в дітей метастазують, як правило:
781. Однієї з найпоширеніших доброякісних пухлин печінки є:
782. Гемангіоми печінки в дітей протікають:
783. Функція печінки при раку:
784. Найбільше частою ознакою пухлини печінки в дітей є:
785. Асцит при раку печінки в дітей зустрічається:
786. Жовтуха при пухлинах печінки в дітей зустрічається:
787. Основними симптомами раку печінки в дітей є:
788. Ускладненням при пухлинах печінки в дітей може бути:
789. Першої стадії злоякісної пухлини печінки відповідає пухлина:
790. Другої стадії злоякісного процесу в печінці відповідає пухлина:
791. Відповідно до класифікації ТNМ (1989 р.) пухлини печінки Т1 відповідає пухлина:
792. Одним із найбільше специфічних імунологічних маркерів пухлин печінки є:
793. підвищення синтезу альфа-фетопротеіну при пухлинах печінки характерно для:
794. Т2 відповідно до класифікації ТNМ (1989 р.) відповідає пухлина печінки:
795. Найбільше інформативним методом діагностики раку печінки є:
796. Т3 для раку печінки по системі ТNМ (1989 р.) відповідає пухлина:
797. Третьої стадії раку печінки відповідає пухлина:
798. С ціллю диференціальної діагностики між пухлиною печінки і заочеревинного простору показана:
799. ОСТАННіМ часом вивчення стана печінки в динаміці проводиться з використанням ізотопу, що коротко живе:
800. При підозрі на рак печінки показане виконання:
801. При диференціальній діагностиці раку печінки і ехінококка необхідно провести реакцію:
802. Головним методом лікування злоякісних пухлин печінки є:
803. ДО пухлин печінки, найбільше дошкульним до променевої терапії, відносяться:
804. Післяопераційне опромінення печінки можна починати:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів