Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


27. Дитяча онкологія

11. "Пухлини середостіння"


743. Поділ середостіння по Твайнингу передбачає наявність:
744. У передньому відділі середостіння найбільше часто зустрічаються:
745. Серед первинних новоутворень середостіння найбільше часто зустрічаються пухлини:
746. Основним методом діагностики пухлин середостіння є:
747. Великими діагностичними можливостями у визначенні генеза пухлин середостіння володіє:
748. Одержати морфологічну веріфікацію й уточнити взаємовідносини новоутворень середостіння з навколишніми тканинами дозволяє:
749. Ангіографічна семіотика пухлин середостіння має важливе значення для:
750. Найбільше інформативним із рентгенологічних методів у діагностиці пухлин середостіння є:
751. Для синдрому верхньої порожньої вени характерні:
752. С ціллю топічеської діагностики найбільше часто при пухлинах середостіння застосовується:
753. Найбільше часто пухлини передньоверхнього середостіння супроводжуються синдромом:
754. Для синдрому сдавлення трахеї при пухлинах середостіння характерно:
755. Клінічна симптоматика в хворих із пухлинами середостіння відсутня у:
756. С ціллю диференціальної діагностики злоякісних і доброякісних пухлин середостіння застосовується:
757. Тільки хірургічне лікування в хворих злоякісними новоутвореннями середостіння проводять при наступних гістологічних варіантах пухлин:
758. Пухлини середостіння діляться на дві основних групи:
759. Серед злоякісних пухлин середостіння найбільше часто зустрічаються:
760. Тімоми найбільше часто локалізуються в:
761. Бронхогенні і энтерогенні кісти локалізуються в:
762. Нейрогенні пухлини частіше зустрічаються в:
763. Лікування більшості злоякісних пухлин середостіння є:
764. до абсолютних протипоказань для хірургічного лікування хворих із пухлинами середостіння відносяться:
765. При гамма-терапії пухлин середостіння в плані побічної дії "критичним органом" є:
766. При гамма-терапії пухлин середостіння найбільше небезпечно розвиток:
767. У хворих із синдромом верхньої порожньої вени променеву терапію на середостіння проводять:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів