Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


27. Дитяча онкологія

10. "Лейкози"


675. Мітотичний цикл злоякісних клітин і нормальних:
676. Фаза мітотичного циклу G1 іменується, як:
677. Фаза мітотичного циклу S іменується як:
678. Символ Gо позначає фазу клітинного циклу:
679. Фаза G2 мітотичного циклу клітини іменується:
680. Мітотичний клітинний цикл починається зі стадії:
681. Серед усіх злоякісних пухлин у дітей лейкози складають:
682. Лейкози в дітей входять у групу:
683. Від загального числа гемобластозів на частку гострого лейкозу в дітей доводиться:
684. Лейкоз найбільше часто розвивається при наступних спадкових захворюваннях:
685. Вважається доведеної в людини вірусна природа:
686. Вірус Т-клітинного лейкозу людини сприяє упровадженню вірусного генома в:
687. При хворобі Дауна можливість гострого лейкозу зростає в:
688. у дітей хронічні лейкози зустрічаються:
689. У віці до 15 років лейкози зустрічаються в І випадків:
690. Лейкозами частіше хворіють:
691. Частіше лейкозами хворіють хлопчики, чим дівчинки в:
692. Вікової пік частоти лейкозу в негрів:
693. Серед чинників, що обумовлюють розвиток лейкозів, найбільше небезпечним є дія:
694. У дітей на гострий лімфабластний лейкоз доводиться:
695. Захворюваність лімфобластним лейкозом у дітей на 100 тис. дитячого населення складає:
696. На гострий мієлобластний лейкоз у дітей серед усіх випадків лейкозу доводиться:
697. Основною ознакою гострого лейкозу є наявність у периферичній крові:
698. До гострих лейкозів відносять:
699. Для гострого лейкозу характерний феномен - лейкемічне зяяння, що означає:
700. До лейкемічної форми лейкозів відносять захворювання, при якому:
701. ДО алейкемічної форми лейкозу відносять форми, при яких:
702. Встановлення варіанта гострого лейкозу має значення для:
703. При хронічному мієлолейкозі цитогенетичні дослідження дозволяють установити:
704. Варіант гострого лейкозу визначається по:
705. Такі форми гострого лейкозу в дітей як еозінофільний, базофільний і мегакаріоцитний зустрічаються:
706. Для гострого лейкозу характерна ангіна:
707. Головна причина геморрагій при лейкозах:
708. чи можливо збільшення лімфатичних вузлів, печінки і селезінки в хворих гострим лейкозом на початку захворювання:
709. У лейкозних мієлобластах при цитохімічному дослідженні відзначається позитивна реакція на:
710. У лейкозних лімфобластах при цитохімічному дослідженні відзначається позитивна реакція на:
711. У лейкозних монобластах відзначається позитивна реакція на:
712. Клітини гемопоетичної системи розділяють на декілька рівнів:
713. При хронічних лейкозах:
714. Бластні клітини при лейкозах розвиваються з клітин кісткового мозку:
715. Діагноз гострого лейкозу встановлюється на підставі тільки:
716. остаточна діагностика гострого лейкозу грунтується на:
717. Пункція кісткового мозку здійснюється голкою:
718. Частою причиною смерті дітей, хворих на гострий лейкоз, є:
719. Частим ускладненням гострого лейкозу в дітей є:
720. профілактика нейролейкемії в дітей із гострим лейкозом проводиться шляхом ендолюмбального введення метотрексату й опромінення голови в сумарній дозі:
721. При нейролейкемії, що протікає з поразкою спинного мозку, проводиться променева терапія в сумарній дозі:
722. НА початку лікування гострого лейкозу в дітей домагаються:
723. чи можливо проведення індукційної хіміотерапії хворих гострим лейкозом при наявності геморрагічних проявів і глибокої тромбоцитопеніі:
724. Для індукції ремісії при гострих лейкозах у дітей застосовують препарати:
725. Для підтримки ремісії при гострих лейкозах у дітей використовують найбільше часто препарати:
726. Досягнення ремісії в хворих гострим лейкозом характеризується нормалізацією:
727. Для терапії хронічного лейкозу в дітей використовується препарат:
728. Консолідація ремісії здійснюється шляхом додаткового проведення інтенсивної хіміотерапії в кількості:
729. Підтримуюча хіміотерапія проводиться за допомогою тривалого застосування цитостатиків:
730. Для реіндукції ремісії періодично проводять курси:
731. У схему лікування гострого лейкозу ВАМП входить:
732. Найбільше поширені програми для лікування гострого лейкозу:
733. Нейролейкемія діагностується при виявленні в спинномозковій рідині:
734. При нейролейкемії ендолумбально найбільше часто вводять:
735. У схему лікування гострого лейкозу ЦАМП входять наступні препарати:
736. У характері відповіді на проведену хіміотерапію дозволяє орієнтуватися:
737. чи можливо проведення комбінованої поліхіміотерапії при гострих лейкозах у дітей при утриманні лейкоцитів 2 * 10^9/л:
738. Середня тривалість життя хворого гострим лейкозом:
739. Мієлограмма при неповній ремісії в хворих гострим лейкозом характеризується утриманням бластних клітин більш:
740. при повній ремісії в хворих гострим лейкозом число бластних клітин у кістковому мозку не перевищує:
741. В даний час діти, хворі гострим лейкозом, живуть більш 5 років:
742. Найбільше перспективним у лікуванні гострих лейкозів є:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів