Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


26. Дитяча нефрологія

9. "Спадковий нефрит"


447. Якої форми синдрому Альпорта не існує:
448. Пошкодження альфа-ланцюга колагену якого типу спостерігається при синдромі Альпорта:
449. Що лежить в основі спадкового нефриту:
450. Що є провідним сечовим симптомом спадкового нефриту (синдрому Альпорта):
451. Які зовнішні стигми дисембріогенезу найчастіше зустрічаються при спадковому нефриті:
452. Який артеріальний тиск характерний для раннього періоду спадкового нефриту:
453. В які терміни при спадковому нефриті виявляють зниження слуху:
454. У осіб якої статі при синдромі Альпорта найчастіше спостерігається туговухість:
455. У осіб якої статі при синдромі Альпорта частіше спостерігаються зміни органу зору (аномалії кришталика, катаракта, міопія):
456. Чи спостерігаються зовнішні стигми дисембріогенезу при спадковому нефриті:
457. Що переважає в сечовому синдромі при спадковому нефриті у дітей дошкільного віку:
458. Який тип лейкоцитурії характерний для спадкового нефриту:
459. В які терміни найчастіше формується тотальна хронічна ниркова недостатність у дітей із спадковим нефритом:
460. Чи характерні для синдрому Альпорта зміни з боку нервової системи:
461. Які препарати слід застосовувати в терапії спадкового нефриту:
462. За яким типом розвивається порушення функціонального стану нирок при спадковому нефриті в ранній період хвороби:
463. За яким типом розвивається порушення функціонального стану нирок при синдромі Альпорта в підлітковому періоді:
464. Які найбільш ранні і найчастіші порушення гомеостазу при спадковому нефриті:
465. Чим обумовлене підвищення рівнів Jg і JgМ в крові при синдромі Альпорта:
466. Дефект якої ланки колагену 1У типу є патогномонічним для синдрому Альпорта:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів