Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


26. Дитяча нефрологія

8. "Вторинні нефропатії"


403. Ювенільний ревматоїдний артрит - це захворювання:
404. Яка з діагностичних ознак ревматоїдного артриту є найбільш ранньою:
405. Суглобово-вісцеральна форма ревматоїдного артриту може набирати перебігуу вигляді:
406. Для алергосептичного синдрому /субсепсису Віслера-Фанконі/ найбільшхарактерні:
407. Алергосепсис Віслера-Фанконі найчастіше є дебютом:
408. Які ушкодження нирок можливі при важкій суглобово-вісцеральнійформі ревматоїдного артриту:
409. Для вторинного гломерулонефриту, обумовленого ревматоїднимартритом, характерно:
410. Для синдрому Рейтера характерні:
411. При якому мінімальному титрі реакція Ваалера-Роузе /на ревматоїднийфактор/ вважається позитивною:
412. Периорбітальна еритема найхарактерніша для:
413. Найбільш рання рентгенологічна ознака ревматоїдного артриту:
414. Які з перелічених рентгенологічних ознак більш властиві пізнім стадіямревматоїдного артриту:
415. Які зміни лабораторних показників найхарактерніші для системногочервоного вовчака:
416. Найчастіший вісцерит при системному червоному вовчакові у дітей:
417. Що частіше визначає несприятливий прогноз при системному червономувовчакові:
418. Які з наведених симптомів найхарактерніші для системного червоного вовчака:
419. Які з наведених симптомів найхарактерніші для системної склеродермії:
420. Які з перерахованих симптомів найхарактерніші для дерматоміозиту:
421. Чи може нирковий синдром стати дебютом системного червоного вовчака,який попереджає з'явлення інших симптомів на декілька місяців або років:
422. Які найбільш інформативні імунологічні тести для діагностики вовчаковогонефриту Ви знаєте:
423. Особливість сечового синдрому при люпус-нефриті:
424. Найчастіші причини летального кінця при системному червоному вовчакові:
425. Найхарактерніші симптоми дерматоміозиту:
426. Для дерматоміозиту характерні:
427. Які ферменти найбільш інформативні для діагностики дерматоміозиту:
428. При яких захворюваннях найчастіше спостерігаються некротичні ураження шкіри:
429. Де утворюються кальцинати при системній склеродермії:
430. Де утворюються кальцинати при дерматоміозиті:
431. Яка з наведених форм вовчакового нефриту прогностично найбільш несприятлива:
432. Який з методів лікування найбільш ефективний при вовчаковому нефротичному синдромі:
433. Основний діагностичний синдром геморагічного васкуліту, який зустрічається у всіх хворих:
434. При яких із перерахованих захворювань спостерігається тромбоцитопенія:
435. Вторинний гломерулонефрит, обумовлений геморагічним васкулітом, найчастіше характеризується:
436. Вторинний гломерулонефрит, обумовлений геморагічним васкулітом:
437. Нефротична або змішана форма вторинного гломерулонефриту, обумовленого геморагічним васкулітом, потребує лікування максимальними дозами глюкокортикоїдів:
438. Вторинний гломерулонефрит, обумовлений геморагічним васкулітом, як правило:
439. Які зміни на шкірі характерні для вузликового панартеріїту:
440. Які шкірні зміни характерні для геморагічного васкуліту:
441. При якому захворюванні можна пропальпувати поодинокі або множинні вузлики за ходом судин:
442. При якому з наведених захворювань спостерігається синдром стійкої артеріальної гіпертензії:
443. Для якого захворювання характерно формування шкіряних некрозів після попередніх локальних щільних болючих набряків в ділянці великих суглобів, кистей, стоп:
444. Який синдром вузликового панартеріїту характеризується особливою важкістю і несприятливим прогнозом:
445. Вторинний нефрит, який розвинувся на фоні вузликового панартеріїту, найчастіше протікає за типом:
446. Вторинний гломерулонефрит, обумовлений хронічним активним гепатитом, характеризується:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів