Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


26. Дитяча нефрологія

7. "Первиннні гломерулонефрити"


347. Гломерулонефрит - це захворювання, яке характеризується переважним ураженням:
348. Тривалість гострого гломерулонефриту становить:
349. Про перехід в хронічний гломерулонефрит можна судити при тривалостігострого:
350. Найхарактерніші ознаки ізольованого сечового синдрому гострогогломерулонефриту:
351. Для нефротичного синдрому гострого гломерулонефриту характерні:
352. Для повного нефротичного синдрому гострого гломерулонефриту характерні:
353. Що не характерно для гострого гломерулонефриту з нефротичним синд-ромом , гематурією, гіпертонією:
354. Неповний нефротичний синдром характеризується:
355. Тубулоінтерстиціальний компонент гломерулонефриту характеризується:
356. На підставі якої з ознак не можна судити про порушення функції нирок:
357. Порушення азотовидільної функції нирок в дебюті гломерулонефриту характерно для:
358. Ранньою ознакою хронічної ниркової недостатності при гломерулонефритіу дітей є:
359. Для діагностики порушення клубочкової функції нирок спочаткузастосовують:
360. Для діагностики порушення функції проксимального канальця нефронуспочатку застосовують:
361. Для діагностики порушень функції петлі Генле нефрону спочатку застосо-вують:
362. Для дітей перших 5-6 років найхарактерніші такі морфологічні зміни принефроттичному синдромі гломерулонефриту:
363. Для дітей передпубертатного віку найхарактерніші такі морфологічнізміни при нефротичному синдромі гломерулонефриту:
364. Для дітей пубертатного віку найхарактерніші такі морфологічні зміни принефротичному синдромі гломерулонефриту:
365. В розвитку первинного гломерулонефриту частіше беруть участь:
366. В розвитку швидкопрогресуючого гломерулонефриту частіше беруть участь:
367. Перебіг ізольованого сечового синдрому при первинному гломерулонефриті частіше:
368. В лікуванні ізольованого сечового синдрому первинного гломерулонефриту показані:
369. Делагіл (плаквініл) показаний в разі збереження еритроцитурії на 3-4 тижні від початку гострого гломерулонефриту у вигляді:
370. Які лікувальні призначення не відносяться до базисної терапії гострогогломерулонефриту:
371. Найчастіший наслідок первинного гломерулонефриту з ізольованимсечовим синдромом:
372. Нефротичний синдром гострого гломерулонефриту у дітей молодшого віку частіше має перебіг:
373. Найчастіші ускладнення в дебюті нефритичного синдрому гострого гломерулонефриту:
374. Найчастіший фактор, який провокує розвиток гострого гломерулонефриту у дітей:
375. В лікуванні нефритичного синдрому гострого гломерулонефриту показані:
376. Нефритичний синдром гострого гломерулонефриту у дітей частіше маєперебіг:
377. Гормоночутливий нефротичний синдром первинного гломерулонефритухарактерний для дітей у віці:
378. Гормоночутливий нефротичний синдром первинного гломерулонефриту має схильність до перебігу:
379. Гормонорезистентний нефротичний синдром первинного гломерулонефриту найбільше характерний для дітей у віці:
380. Гормонорезистентний нефротичний синдром первинного гломерулонефриту маєсхильність до перебігу:
381. Ускладненнями нефротичного синдрому в дебюті захворювання частіше є:
382. В лікуванні нефротичного синдрому гострого гломерулонефриту показані:
383. В період набряків нефротичного синдрому глюкокортикоїди призначаються:
384. Змішана форма гломерулонефриту має перебіг:
385. В лікуванні змішаної форми гломерулонефриту показані:
386. В лікуванні гормоночутливого гломерулонефриту у дітей до 9 років в дебюті захворювання показані:
387. В лікуванні гормоночутливого гломерулонефриту у дітей до 9 роківпісля розвитку рецидиву показані:
388. В лікуванні гормоночутливого гломерулонефриту у дітей понад 9 роківу дебюті захворювання показані:
389. Максимальні добові дози преднізолону при лікуванні гломерулонефриту удітей до 3 років:
390. Про гормонозалежність гломерулонефриту свідчить:
391. Про повну гормонорезистентність гломерулонефриту свідчить:
392. Про часткову гормонорезистентність гломерулонефриту свідчить:
393. Максимальні добові дози преднізолону при лікуванні гломерулонефриту удітей старшого віку:
394. Яким цитостатикам надається перевага при лікуванні гломерулонефриту:
395. Максимальна доза хлорбутину при лікуванні гломерулонефриту:
396. При якій формі гломерулонефри ту найчастіше застосовують фітотерапію:
397. Які лікарські рослини мають переважно гемостатичну дію:
398. Які лікарські трави мають переважно сечогінну дію:
399. Яка лейкоцитурія властива початковому періоду гострогогломерулонефриту:
400. Для лейкоцитурії початкового періоду гострого гломерулонефритухарактерно:
401. Гломерулонефрит називається первинним, якщо він розвивається:
402. Гломерулонефрит називається вторинним, якщо він розвивається:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів