Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


26. Дитяча нефрологія

6. "Медична генетика. Імунологія і імунопатологічні стани."


280. Визначення гена згідно з класичною генетикою:
281. Із методів генетичного аналізу в практичній нефрології найбільш частіше застосовується:
282. Особу, яка звернулась до лікаря за складанням родоводу, називають:
283. Брати і сестри при складанні родоводу називаються:
284. Символ пацієнта чоловічої статі при складанні родоводу:
285. Символ пацієнта жіночої статі при складанні родоводу:
286. При вказані родоводу пробанд вказується:
287. Хворі члени сім'ї із спадковою патологією при складанні родоводу позна-чаються:
288. Видозмінений вихідний ген, який призводить до виникнення різних варіацій однієї й ж цієї ознаки, називається:
289. Здорові члени сім'ї при складанні родоводу хворого із спадковою патологією позначаються:
290. Горизонтальна лінія, яка з'єднує в родоводі квадрат з кругом, називаєтьсялінією шлюбу:
291. Повний окремий комплект генів, які обумовлюють всю сукупність спадко-вих ознак, міститься в:
292. Повний подвійний(диплоїдний) комплект генів міститься в:
293. Організми, які мають в диплоїдному (подвійному) наборі два однакових алелі даного гену, називаються:
294. Організми, що мають в диплоїдному (подвійному) наборі два різних алелі даного гену, називаються:
295. Якщо хвороба контролюється домінантним (переважаючим) геном, локалізованим в аутосомі, то про який тип спадкування це свідчить:
296. Якщо хвороба контролюється і реалізується алелем, рецесивним щодо алеля нормальної ознаки, то про який тип спадкування це свідчить:
297. Якщо успадковуються ознаки, гени яких локалізовані в статевих хро-мосомах, то про який тип успадкування це свідчить:
298. Дія мутантного гену проявляється підряд в декількох поколіннях однієї сім'ї, один з батьків дитини обов'язково хворий, вірогідність захворювання у нащадків становить 50%, який це тип спадкування:
299. Батьки хворих дітей гетерозиготи, частіше фенотипічно здорові і (або) в кровній спорідненості, імовірність захворювання в потомстві становить 25%. Який це тип спадкування:
300. Для якої спадкової патології нирок характерний аутосомно-домінантний шлях спадкування:
301. Для якої спадкової патології нирок характерний аутосомно-рецесивний шлях спадкування:
302. Домінантний тип спадкування, зчеплений з Х-хромосомою характерний для:
303. Які зовнішні стигми дисембріогенезу найчастіше спостерігаються при спадковій патології нирок:
304. Які соматичні стигми дисембріогенезу найбільш часто спостерігаються при вроджених нефропатіях:
305. Який лейкоцитарний антиген гістосумісності (HLА) переважає у дітей з різними нефропатіями:
306. Визначення каріотипу:
307. Який каріотип здорової дитини жіночої статі:
308. Який каріотип здорової дитини чоловічої статі:
309. При яких хромосомних хворобах найчастіше виявляються різні аномалії органів сечової системи:
310. Які загальні клінічні ознаки виявляються найчастіше у хворих з аномаліями органів сечової системи внаслідок хромосомної патології:
311. При зовнішньому огляді у дитини виявлені: монголоїдний розріз очей, епікант, сплощене і широке перенісся, вкорочення кінцівок, мікробрахіоцефалія. Якій хромосомній хворобі це властиво:
312. У дитини жіночої статі виявлені:криловидні складки шиї, низька лінія росту волосся на потилиці, недорозвиток зовнішніх статевих органів, аномалії розвитку кісткової системи. Якій хромосомній патології це властиво для:
313. Під неспецифічною резистентністю, як правило, розуміють здатність організму:
314. Під імунною реактивністю, як правило, розуміють здатність організму:
315. Які з наведених факторів обумовлюють неспецифічну резистентність організму:
316. Які з наведенних факторів здійснюють імунну реактивність організму:
317. До центральних органів імунної системи відносяться:
318. До периферійних органів імунної системи відносяться:
319. Які клітини беруть участь в кооперації клітин імунної відповіді:
320. Які клітини імунної системи відповідальні за клітинну ланку імунітету:
321. Які клітини імунної системи відповідальні за гуморальну ланку імунітету:
322. Основна характеристика природних (нормальних) або спонтанних кілерів:
323. Як називаються Т-лімфоцити, які знищують клітини-мішені без участі антитіл і комплементу:
324. Як називаються Т-лімфоцити, які стимулюють продукцію антитіл плазмоцитами:
325. Як називаються Т-лімфоцити, які гальмують продукцію антитіл плазмоцитами:
326. Які з наведенних тестів дозволяють дослідити Т-ланку імунітету:
327. Які з наведених тестів дозволяють дослідити В-ланку імунітету:
328. Під впливом антигенних стимулів В-лімфоцити послідовно перетворюються в плазмобласти і плазмоцити:
329. Основні клітини, які синтезують імуноглобуліни:
330. Скільки класів імуноглобулінів Ви знаєте:
331. В процесі дозрівання і диференціювання В-лімфоцитів утворюються: Jg М, Jg G, Jg А, Jg Е, JgD:
332. Який імуноглобулін проходить через плаценту матері в кровообіг плода:
333. Які імуноглобуліни відіграють головну роль в реакціях підвищеної чутливості,обумовленої антитілами:
334. Який із класів імуноглобулінів, головним чином, здійснює захист слизовихоболонок:
335. Які Т-лімфоцити блокуються ВІЛ-інфекцією:
336. Рівень імуноглобулінів М в сироватці крові у дітей в нормі:
337. Рівень імуноглобулінів G в сироватці крові у дітей в нормі:
338. Рівень імуноглобулінів в А сироватці крові у дітей в нормі:
339. Які інфекційні захворювання дитина переносить важче при дефіцитігуморальної ланки імунітету:
340. Які інфекційні захворювання дитина переносить важче при дефіциті клітинноїланки імунітету:
341. При зниженні функції яких Т-лімфоцитів виникають імунокомплекснізахворювання:
342. При якому гломерулонефриті найбільше зниження показників Т-ланкиімунітету:
343. При якому гломерулонефриті частіше підвищується рівень імуноглобуліну М всироватці крові:
344. Для якої форми хронічного гломерулонефриту характерне значне зниження Jg G всироватці крові:
345. При якому захворюванні найбільше підвищуються показники В-ланки імунітету:
346. При медико-генетичному консультуванні жінок, хворих на спадковий нефрит,необхідно інформувати, що:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів