Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


26. Дитяча нефрологія

5. "Методи досліджень в нефрології. Основні синдроми"


119. Яка із скарг не характерна для патології нирок:
120. Який із симптомів не характерний для гострого гломерулонефриту:
121. При гломерулонефриті набряки локалізуються переважно в ділянці:
122. Блідість шкіри і слизових оболонок у хворих з захворюваннями нирок обумовлені:
123. Біль в нижній частині живота (над лобком) з іррадіацією в промежину, посилення болів в кінці акту сечовипускання або після нього характерні для:
124. Транзиторні патологічні зміни в сечі екстраренального генезу спостерігаються при:
125. Що відноситься до екстраренальних симптомів гломерулонефриту:
126. Чим характеризується селективний тип протеїнурії:
127. Які нормальні показники сечовини в сироватці крові:
128. Які нормальні показники креатинінемії:
129. Для олігурії характерно:
130. Чим обумовлений набряковий синдром при гострому гломерулонефриті з нефротичним синдромом:
131. Характерний колір сечі при уратурії:
132. Підвищений вміст в сечі фосфатів надає їй кольору:
133. Яка нормальна кількість лейкоцитів при загальному аналізі сечі:
134. Частота сечовипускань за добу у здорової дитини у віці 1 - 3 років життя:
135. Частота сечовипускань за добу у здорових дітей дошкільного і шкільного віку:
136. Частота сечовипускань за добу у новонародженої дитини:
137. Яким з наведених захворювань не притаманна поліурія:
138. Що Ви розумієте під ніктурією:
139. Чи можуть спостерігатися зміни кольору сечі при прийомі лікарських препаратів:
140. При прийомі яких препаратів чи продуктів харчування спостерігаються зміни кольору сечі:
141. При яких ниркових захворюваннях не спостерігається стійка і виражена гематурія:
142. Макрогематурія при пієлонефриті буває:
143. Яка кількість еритроцитів допустима у здорової людини:
144. Які захворювання треба виключати за наявності еритроцитурії 5-10 в полі зору:
145. Переважання яких продуктів харчування обумовлює лужну реакцію сечі:
146. Яку пробу слід провести для встановлення топіки еритроцитурії:
147. Переважання яких продуктів харчування обумовлює кислу реакцію сечі:
148. У разі макрогематурії відзначають:
149. Який морфологічний тип лейкоцитів при дослідженні клітин осаду сечі характерний для пієлонефриту:
150. Який морфологічний тип лейкоцитів при дослідженні клітинного осаду сечі характерний для гломерулонефриту:
151. Назвіть кількість лейкоцитів у пробі за Нечипоренком у здорової дитини:
152. Яка кількість еритроцитів у пробі за Нечипоренком у здорової дитини:
153. Яка кількість циліндрів у пробі за Нечипоренком у здорової дитини:
154. Які циліндри можуть бути представленими поодинокими екземплярами і аналізі сечі здорової дитини:
155. Яке бактеріальне число є діагностично значущим у новонародженої дитини при взятті сечі методом надлобкової пункції:
156. Яке бактеріальне число є діагностично значимим у дитини при взятті сечі з середньої порції:
157. Яка реакція сечі у дітей при збалансованому харчуванні:
158. Яка кількість білку допустима при загальному аналізі сечі у здорової дитини:
159. Яка максимальна величина добової протеїнурії у здорової дитини:
160. З чого утворюються гіалінові циліндри сечі:
161. Який білок становить матрицю циліндрів:
162. Яким повинно бути співвідношення денного і нічного діурезів у здорових дітей при нормальному водному режимі:
163. При якому захворюванні можливе виявлення еритроцитарних циліндрів:
164. Відносна густина сечі у дитини дошкільного і шкільного віку при діурезі 1 -1,5 л за добу:
165. Клубочкова фільтрація у дітей становить:
166. Відсоток реабсорбції води у дітей становить:
167. Який з методів дослідження дозволяє найточніше оцінити функцію дистального канальця нефрону:
168. Який з методів дослідження дозволяє найточніше оцінити функції проксимального відділу канальця нефрону:
169. За яким показником не можна оцінювати функціональний стан нирок:
170. Який з методів дослідження дозволяє найточніше оцінити функції петлі Генле:
171. Який з методів дослідження дозволяє найточніше оцінити функцію клубочкового апарату нефрону:
172. Який з рентгенологічних методів дослідження проводиться за наявності еритроцитурії у дітей:
173. При хронічній нирковій недостатності протипоказане дослідження:
174. Оглядова рентгенографія нирок недоцільна у разі:
175. Вивчення яких відділів нирок і сечовивідних шляхів найбільш інформативне при екскреторній урографії:
176. Яке з рентгенологічних досліджень проводиться за наявності лейкоцитурії у дітей раннього віку:
177. Який з рентгенологічних методів дослідження застосовують при синдромі злоякісної гіпертензії:
178. Екскреторна урографія дозволяє визначити:
179. Абсолютні показання для проведення ультразвукового обстеження нирок у дітей:
180. При якій нирковій патології найбільша інформативність ультразвуковогодослідження:
181. Оглядовий знімок нирок дозволяє визначити:
182. Що є протипоказанням до проведення екскреторної урографії:
183. Показання для проведення нефробіопсії у дітей:
184. Протипоказання для проведення нефробіопсії у дітей:
185. Які з наведених збудників інфекції найчастіше передують виникненню гломерулонефриту:
186. Які з наведенихних збудників є найчастішими етіологічними факторами пієлонефриту:
187. При постстрептококовому гострому гломерулонефриті найчастіше виявляють:
188. Яку пробу слід проводити для виявлення прихованих набряків:
189. Що Ви розумієте під анурією:
190. В лейкоцитарній формулі здорової дитини у віці після року виявляється:
191. Червона кров здорового новонародженого характеризується:
192. Для лейкоцитарної формули новонародженої дитини в перші години життя характерні:
193. Для лейкоцитарної формули новонародженої дитини в віці 5 днів характерно:
194. Для лейкоцитарної формули дитини 11 місяців характерно:
195. Які з білкових фракцій найбільш інформативні при аутоімунному процесі:
196. Норма альфа-1-глобулінів сироватки крові:
197. Норма альфа-2-глобулінів сироватки крові:
198. Норма бета-глобулінів сироватки крові:
199. Норма гама-глобулінів сироватки крові:
200. Які з білкових фракцій найбільш інформативні для діагностування гострого гломерулонефриту з нефритичним та ізольованим сечовим синдромом:
201. Які з білкових фракцій найбільш інформативні для діагностування гострого гломерулонефриту з нефротичним синдромом (НС) і НС з гематурією і гіпертензією:
202. Які з білкових фракцій найбільш інформативні для діагностування загострення нефротичної і змішаної форм хронічного гломерулонефриту:
203. Які з білкових фракцій найбільш інформативні для діагностування вторинних гломерулонефритів, обумовлених дифузними захворюваннями сполучної тканини:
204. Які з білкових фракцій найбільш інформативні для діагностування вторинного гломерулонефриту, обумовленого геморагічним васкулітом:
205. Що таке тромбоцитарний індекс:
206. Норма тромбоцитарного індексу:
207. Норма фібриногену у сироватці крові:
208. Норма протромбінового індексу:
209. Протромбіновий індекс знижується при:
210. Протромбіновий індекс підвищується при:
211. Цукор крові в нормі:
212. Які показники холестерину сироватки крові в нормі:
213. Загальні ліпіди сироватки крові в нормі:
214. Норма калію сироватки крові (в ммолях/л):
215. Норма натрію сироватки крові (в ммолях/л):
216. Норма кальцію сироватки крові (в ммолях/л):
217. Норма іонізованого кальцію сироватки крові (в ммолях/л):
218. Норма фосфору сироватки крові (в ммолях/л):
219. Норма магнію сироватки крові (в ммолях/л):
220. Нормальний титр антистрептолізину-О у здорових дітей:
221. Ревматоїдний фактор в сироватці крові найчастіше виявляється при:
222. Час кровотечі за Дуке:
223. При проведенні проби Зимницького слід пам'ятати, що:
224. При інтерпретації проби Зимницького денний діурез оцінюється за порціями сечі, зібраними в такі години доби:
225. При інтерпретації проби Зимницького нічний діурез оцінюється за порціями сечі, зібраними в такі години доби:
226. Проба Зимницького проводиться для оцінки:
227. Проба Зимницького проводиться в умовах:
228. Що відповідає ізостенурії?
229. Що відповідає гіперстенурії ?
230. Що відповідає гіпоізостенурії ?
231. Які з наведених методів дослідження відносяться до неінвазивних:
232. Чи має ультразвукове дослідження нирок протипоказання?
233. Що оцінюють при ультразвуковому дослідженні нирок?
234. При УЗД кісти нирки виглядають як:
235. Яка з ультразвукових характеристик не властива для кісти нирки:
236. При УЗД пухлина нирки виглядає як:
237. Яка із ультразвукових характеристик не властива пухлині нирки:
238. При нефротичній формі гострого гломерулонефриту преднізолон призначається в максимальній терапевтичній дозі не менше:
239. Яка із ультразвукових характеристик не є вирішальною в дифдіагностиці пухлини і каменю нирки:
240. Яка з ультразвукових характеристик не властива для гідронефрозу нирки:
241. Які з органічних сполук йоду застовуються для контрастних рентгеноурологічних досліджень:
242. Вкажіть переваги триатомних йодвміщаючих контрастних речовин над дво- або одноатомними:
243. З якого розрахунку слід вводити рентгеноконтрастні речовини для проведення екскреторної урографії:
244. Максимальні дози рентгеноконтрастних препаратів для проведення екскреторної урографії незалежно від віку:
245. Які лікарські препарати застосовують у разі ускладнень рентгеноконтрастної урографії:
246. Яка підготовка проводиться перед рентгенурографічним обстеженням:
247. Яку інформацію можна отримати при проведенні ниркової ангіографії:
248. При яких захворюваннях не слід проводити мікційну цистографію:
249. Які контури сечового міхура на цистограмі характерні для пієлонефриту:
250. Які контури сечового міхура на цистографії характерні для хронічного циститу:
251. З допомогою яких радіофармпрепаратів слід проводити дослідження нирок у дітей:
252. Які радіофармпрепарати застосовуються для визначення функціонального стану канальцевого апарату нефрону:
253. Які фармпрепарати застосовуються для вивчення клубочкового апарату нефрону:
254. З яких сегментів складається радіонуклідна ренограма:
255. Що відображає васкулярний сегмент радіоінуклідної ренограми:
256. Тривалість васкулярного сегменту радіонуклідної ренограми:
257. Що відображає секреторний сегмент радіоінуклідної ренограми:
258. Що відображає видільний сегмент радіоінуклідної ренограми:
259. Скільки часу триває секреторний сегмент радіонуклідної ренограми:
260. Скільки часу триває видільний сегмент радіоізотопної ренограми:
261. Графічна характеристика судинного сегменту радіоізотопної ренограми в нормі:
262. Графічна характеристика секреторного сегменту радіоізотопної ренограми в нормі:
263. Графічна характеристика видільного сегменту радіоізотопної ренограми в нормі:
264. Скільки хвилин становить кліренс 131 І - гіпурану в нормі:
265. Для чого застосовується радіоізотопна ренографія:
266. Який характер кривої радіоізотопної ренограми характерний для хронічної ниркової недостатності:
267. Які ренографічні криві характерні для гломерулонефриту:
268. Які ренографічні криві характерні для пієлонефриту:
269. Який радіофармпрепарат застосовується для проведення гепатобілісцинтиграфії:
270. Чи доцільно проводити динамічну реносцинтиграфію при підозрі на пухлину нирки:
271. Чим характеризується гістограма нирки при пухлинному процесі:
272. Який з радіофармпрепаратів найчастіше застосовується для проведення сцинтиграфії нирок у дітей:
273. Які нормальні показники аланінамінотрансферази (АЛАТ) в сироватці крові в ммоль/г/л
274. Які нормальні показники аспартатамінотрансферази у сироватці крові в ммоль/г/л.:
275. Які нормальні показники тимолової проби в сироватці крові:
276. Які нормальні показники гематокриту цільної крові у дітей у віці 1 міс. - 1 рік.:
277. Які нормальні показники гематокриту цільної крові у дітей старшого віку:
278. Які показники рН цільної крові у дітей в нормі:
279. Які показники ВЕ у дітей в нормі:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів