Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


26. Дитяча нефрологія

4. "Ембріологія, гістологія, анатомія і фізіологія сечової системи"


48. Розміри нирок у дітей (норма):
49. Найчастіше розташування нирок відносно одна до другої:
50. Як розташовані нирки відносно до очеревини:
51. Що не забезпечує фіксацію нирки:
52. Оболонки нирки:
53. В нормі ниркові артерії відходять від черевної аорти на рівні:
54. Які з наведених судин не є відгалуженнями ниркової артерії:
55. Гілки яких нервових стовбурів не беруть участі у формуванні ниркового нервового сплетіння:
56. Структурно-функціональна одиниця ниркової тканини:
57. Які структури нирки визначаються макроскопічно на її поздовжньому розтині:
58. Які структури входять до складу нефрону:
59. Які структури включають кіркову речовину нирки:
60. Які структури включають мозкову речовину нирки:
61. Яка кількість нефронів міститься в кожній нирці:
62. З яких структур складається клубочок:
63. Які клітини входять до складу клубочка:
64. Що входить до складу мезангіальної зони:
65. Для подоцитів характерно:
66. Вкажіть структури, що створюють фільтраційний бар'єр нирки:
67. Ниркове тільце складається з :
68. Які структури входять до складу інтерстицію нирки:
69. Функції нирок:
70. Азотовидільна функція нирок забезпечується:
71. До ендокринного апарату нирок відноситься:
72. Які клітини ниркової тканини беруть участь у виробленні простагландинів:
73. Які процеси забезпечують парціальні функції нирок:
74. Однією із ендокринних функцій нирок є:
75. Які фактори регулюють процеси клубочкової фільтрації:
76. Які процеси характеризують функцію ниркового клубочка:
77. Які процеси характеризують функцію проксимального канальця:
78. Що регулює ренін - ангіотензин - альдостеронову систему:
79. При яких значеннях артеріального систолічного тиску припиняється ультрафільтрація крові в нирках:
80. Які з наведених субстанцій знижують об'ємний нирковий кровообіг:
81. Які з наведених субстанцій підвищують об'ємний нирковий кровообіг:
82. Які речовини реабсорбуються в канальцевому апараті нефрону:
83. В якому відділі нефрону здійснюється реабсорбція профільтрованого білка:
84. В якому відділі нефрону здійснюється реабсорбція калію:
85. В якому з відділів нефрону здійснюється реабсорбція глюкози:
86. В якому з відділів нефрону здійснюється секреція калію:
87. В якому з відділів нефрону здійснюється реабсорбція бікарбонатів:
88. Який з електролітів займає провідне місце в підтриманні об'єму екстрацелюлярної рідини:
89. В якому з відділів канальцевого апарату нефрону здійснюється секреція водневих іонів:
90. Фізіологічний об'єм сечового міхура у дітей до року:
91. Фізіологічний об'єм сечового міхура у дітей у віці від 2 до 5 років:
92. Фізіологічний об'єм сечового міхура у дітей у віці 9-12 років:
93. Фізіологічний об'єм сечового міхура у дітей у віці понад 12 років:
94. Який процес не здійснюється в структурних елементах нефрону:
95. Сечоводи походять з:
96. Нирки походять з:
97. В процесі свого розвитку нирки переміщуються до головного кінця тіла і:
98. Рrоперhrоs, або переднирка, у людини є першим зачатком нирки і:
99. До якого віку плоду проводиться переривання вагітності за наявності аномалій розвитку нирок:
100. Яка частота поєднаних аномалій сечової і статевої систем:
101. Зворотна дилятація сечового тракту називається:
102. Частота пульсу за 1 хвилину у здорового новонародженого:
103. Кількість нефронів досягає кількості нефронів дорослої людини на:
104. У більшості людей ниркові миски розташовані:
105. Частота пульсу у здорової дитини 1 року за 1 хвилину:
106. Частота пульсу за 1 хвилину у здорової дитини 5 років:
107. Частота пульсу за 1 хвилину у здорової дитини 10 років:
108. Частота пульсу за 1 хвилину у здорової дитини 13 років:
109. Нижній край печінки пальпується з-під правого підребер'я по середньоключичній лінії у дитини грудного віку:
110. Нижній край печінки пальпується з-під краю правого підребер'я по середньоключичний лінії у дитини 9 років:
111. Середні показники частоти дихання за хвилину у дітей річного віку:
112. Середні показники частоти дихання за хвилину у новонароджених:
113. Середні показники частоти дихання у дітей 2 - 6 років:
114. Середні показники частоти дихання у дітей 7 - 15 років:
115. Співвідношення частоти дихання і пульсу у дітей шкільного віку:
116. Співвідношення частоти дихання і пульсу у дітей дошкільного віку:
117. Співвідношення частоти дихання і пульсу у дітей грудного віку:
118. Співвідношення частоти дихання і пульсу у новонароджених:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів