Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


26. Дитяча нефрологія

17. "Сучасні питання дитячої нефрології"


951. Яка терапія не відноситься до альтернативної глюкокортикоїдам і цитостатикам при гломерулонефриті:
952. Найважливіша дія інгібіторів АПФ при гломерулонефриті:
953. Які засоби найефективніші в тривалій терапії гломерулонефриту:
954. Які з препаратів не застосовуються для тривалого профілактичного лікування пієлонефриту:
955. Вкажить правильну профілактичну дозу в лікувнні мікробнозапальних уражень нирок:
956. Який із препаратів не бажано застосовувати для тривалої протисклеротичної терапії гломерулонефриту:
957. Який із методів функціональної діагностики найбільш інформативний при синус-тромбозі, який виникає як ускладнення нефротичного синдрому:
958. Який з методів не є необхідним в діагностиці пухлини Вільмса:
959. Який з підходів є сучасним в терапії пухлини Вільмса:
960. Синдром лізису пухлини (ТLS) характеризується всіма наведеними ознаками, крім:
961. Лікування синдрому лізису пухлини передбачає всі заходи, крім:
962. В лікуванні геморагічного циститу, обумовленого терапією циклофосфаном (ендоксаном), найбільш ефективні:
963. При призначенні циклофосфаміду за наявності нефротичного синдрому розвивається:
964. Синдром неадекватної секреції антидіуретичного гормону розвивається при:
965. Діагноз синдрому неадекватної секреції антидіуретичного гормону документується при:
966. Специфічним препаратом, який гальмує дію антидіуретичного гормону в збірних канальцах є:
967. Якій парі антипіретиків слід віддавати перевагу при захворюваннях нирок:
968. Який з синдромів є вирішальним в діагностиці дисметаболічної нефропатії:
969. Чи можливо проведення хронічного гемодіалізу за відсутності гепаринізації крові:
970. Якому виду діалізу слід віддавати перевагу у дитячому віці:
971. В якому віці дія верошпірону найефективніша:
972. Яку пару препаратів доцільно призначати за наявності вегето-судинної дистонії за гіпертонічним типом в пубертатному віці:
973. Які речовини не відносяться до молекул клітинної адгезії:
974. Найінформативніший тест в діагностиці нефриту, обумовленого системним червоним вовчаком:
975. Доза неоралу в лікуванні нефротичного синдрому складає:
976. Кількість прийому неоралу при нефротичному синдромі складає:
977. Найефективніша терапія діабетичної нефропатії:
978. Коли треба розпочинати терапію ін?ібіторами АПФ при діабетичній нефропатії:
979. Найефективнішим препаратом в консервативній терапії ХНН є:
980. Який з інгібіторів АПФ не застосовують в плановій терапії ХНН:
981. Які нестероїдні протизапальні препарати можуть мати перспективу для застосування в нефрологічній практиці:
982. Препарати вибору в лікуванні енурезу:
983. Визначити поняття "мультікістоз":
984. Визначити різновиди полікістозу нирок:
985. Визначити клінічні варіанти аутосомно-рецесивного полікістозу нирок:
986. Визначить продукти гену при аутосомно-домінантному полікістозі нирок:
987. Визначити поняття Dепуs-Drаsh синдрому:
988. Визначити поняття Frаsіеr синдрому
989. Визначити поняття синдрому Поттера:
990. Чим морфологічно представлений ідіопатичний НС у дітей першого року життя:
991. Яким наказом регламентується надання інвалідності нефрологічним хворим:
992. Чи існує в Україні асоціація нефрологів?
993. Яка трансплантована нирка має більше шансів не відторгнутись реципієнтом:
994. В який термін діагностується перехід в ХНН за наявності порушеної функції нирок:
995. В який термін діагностується перехід в ХНН за наявності анурії ГНН:
996. Чи виправдано застосування гемодезу при пієлонефриті:
997. Чи можливо застосування похідних фторхінолонів при пієлонефриті:
998. Які середні дози альфа-токоферолу застосовують в монотерапії гломерулонефриту:
999. Які похідні фторхинолонів є перспективними в лікуванні пієлонефриту:
1000. Визначіть найкоротшу ефективну схему лікування гострого пієлонефриту:
1001. Чи можлива додіалізна трансплантація нирки за умов креатиніну нижче 0,44 ммоль/л:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів