Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


26. Дитяча нефрологія

15. "Хронічна ниркова недостатність"


804. Які захворювання є найчастішою причиною ХНН у дітей:
805. Які захворювання є найчастішою причиною ХНН у дітей раннього віку:
806. Які захворювання є найчастішою причиною ХНН у дітей старшого віку:
807. Які морфологічні типи гломерулонефриту швидше призводять до ХНН:
808. При склерозі якої кількості нефронів і якій креатинінемії спостерігається прихована стадія ХНН:
809. При склерозі якої кількості нефронів і якій креатинінемії спостерігається компенсована стадія ХНН:
810. При склерозі якої кількості нефронів і якій креатинінемії спостерігається декомпенсована стадія ХНН:
811. Які електоролітні порушення спостерігаються в термінальній стадії ХНН:
812. Чи може анемія бути одним з перших проявів ХНН:
813. Які фактори відіграють провідну роль в генезі анемії при ХНН:
814. Які препарати стимулюють синтез еритропоєтину:
815. Чи спостерігається затримка фізичного розвитку у хворих на ХНН:
816. Які клінічні прояви геморагічного синдрому при ХНН:
817. Яка терапія найефективніша при синдромі гіперазотемії:
818. Які з наведених препаратів посилюють виведення азотистих речовин:
819. Яка дієтотерапія показана при метаболічному ацидозі:
820. Які препарати протипоказані в період корекції гіпертензивного синдрому ХНН:
821. При яких показниках гемоглобіну показана замісна гемотрансфузія:
822. Що передує трансплантації нирок:
823. Які симптоми ХНН характерні для тубулярної ниркової недостатності при тубулоінтерстиціальних захворюваннях нирок:
824. Які симптоми ХНН характерні для тубулярної ниркової недостатності у хворих на гломерулонефрит:
825. Що характерно для симптоматики тотальної ХНН, обумовленої гломерулярним і тубулярним ураженням нирок, при креатинінемії понад 0, 88 ммоль/л
826. Які симптоми тотальної ХНН найхарактерніші для тубулоінтерстиціальних уражень нирок при креатинінемії в межах 0,2-0,4 ммоль/л:
827. Які симптоми тотальної ХНН найхарактерніші у хворих на гломерулонефрит при креатинінемії в межах 0,2-0,4 ммоль/л:
828. З яких показників креатинінемії розпочинають плановий діаліз при ХНН:
829. З яких показників креатинінемії готують судинний доступ для проведення діалізу за наявності ХНН:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів