Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


26. Дитяча нефрологія

14. "Гостра і хронічна ниркова недостатність. Невідкладні стани в дитячий нефрології"


732. Що Ви розумієте під гострою нирковою недостатністю:
733. Чи можуть бути в основі ГНН ренальні, аренальні, преренальні, постренальні причини:
734. Які основні причини преренальної ГНН:
735. Які структури нефрону переважно ушкоджуються при ГНН:
736. Які основні причини аренальної ГНН:
737. Які основні причини ренальної ГНН:
738. Які основні причини постренальної ГНН:
739. За наявності анурії першочергово:
740. Що є найчастішою причиною ГНН у дітей молодшого віку:
741. Що є найчастішою причиною ГНН у дітей старшого віку:
742. Які класифікаційні групи ГНН Ви знаєте:
743. Назвіть основний критерій, який відрізняє органічну і функціональну ГНН:
744. Які стадії гострої ниркової недостатності Ви знаєте:
745. Який мінімальний діурез у дітей до року свідчить про олігурію при олігоануричній стадії ГНН:
746. Який мінімальний діурез у дітей у віці від 1 року до 6 років свідчить про олігурію при олігоануричній стадії ГНН:
747. Який мінімальний діурез у дітей у віці 7 - 14 років свідчить про олігурію при олігоануричній стадії ГНН:
748. Який мінімальний діурез у дітей віком понад 14 років свідчить про олігурію при олігоануричній стадії ГНН:
749. Які основні причини ГНН у новонароджених дітей:
750. Які основні причини ГНН у дітей віком 1 міс.- 3 роки:
751. Який розчин не застосовується для проведення перитонеального діалізу:
752. Які основні причини ГНН у дітей віком 3 - 7 років:
753. Які основні причини ГНН у дітей віком 7 - 14 років:
754. Яка перша ознака дозволяє лікареві запідозрити розвиток ГНН:
755. Які зміни електролітного балансу крові найхарактерніші для початкової і олігоануричної стадій ГНН:
756. Які клінічні ознаки гіперкаліємії:
757. Що найчастіше призводить до гіперкаліємії:
758. Що найчастіше призводить до гіпокаліємії:
759. Характеристика зубця Т на ЕКГ при гіпокаліємії:
760. Характеристика зубця Т на ЕКГ при гіперкаліємії:
761. Які клінічні ознаки гіпермагніємії:
762. Чи часто спостерігаються геморагічні висипи на шкірі при ГНН:
763. Які клініко-лабораторні показники характерні для олігоануричної стадії ГНН:
764. Які порушення функціонального стану нирок спостерігаються при олігоануричній стадії ГНН:
765. Вкажіть найхарактерніші клінічні симптоми поліуричної стадії ГНН:
766. Чим характеризується концентраційна функція нирок в поліуричний стадії ГНН:
767. Що характерно для стадії одужання при ГНН:
768. Які функції нирок нормалізуються найшвидше в стадії одужання при ГНН:
769. Які функції нирок відновлюються повільніше в стадії одужання при ГНН:
770. Що розуміється під функціональною гострою нирковою недостатністю:
771. Що ми розуміємо під органічною гострою нирковою недостатністю:
772. Які показники функції нирок характерні для функціональної ГНН:
773. Які показники функції нирок характерні для органічної ГНН:
774. При якій гострій нирковій недостатності виникає гіперферментемія:
775. Які проби застосовуються для диференціальної діагностики функціональної і органічної ГНН:
776. Які інфузійні засоби використовуються з метою водного навантаження при диференційній діагностиці органічної і функціональної ГНН:
777. Яке лікування проводиться в початковому періоді ГНН:
778. Чи показане призначення салуретиків при ГНН, якщо величина систолічного артеріального тиску нижче 60 мм.рт.ст.:
779. Що частіше застосовується в якості стимулятора діурезу при ГНН в разі вираженої артеріальної гіпотонії:
780. В якій дозі дофамін підвищує рівень артеріального тиску:
781. В якій дозі дофамін виявляє діуретичний ефект:
782. Яка оптимальна доза салуретиків для форсування діурезу при ГНН:
783. Який розрахунок втрати рідини шляхом перспірації у дітей до 5 років:
784. Який розрахунок втрати рідини шляхом перспірації у дітей віком понад 5 років:
785. Які ознаки гіпергідратації при підтриманні балансу рідини у хворих з ГНН:
786. Які найнебезпечніші для життя ускладнення гіперкаліємії:
787. Який електроліт є антагоністом калію:
788. Які препарати слід призначити для корекції гіперкаліємії:
789. З якого розрахунку переважно використовують розчини кальцію для корекції гіперкаліємії:
790. Яку дозу натрію гідрокарбонату слід використовувати для корекції метаболічного ацидозу:
791. Які клініко-лабораторні показники є показанням до діалізу при ГНН:
792. Вкажіть показання до гемотрансфузії в початковій, олігоануричній стадіях ГНН:
793. Вкажіть співвідношення креатинину і сечовини при формуванні ХНН:
794. Які препарати крові і в якій дозі призначаються з метою заміщення при анемії на фоні ГНН:
795. Які найефективніші методи лікування ГНН:
796. Який лікувальний комплекс призначається в поліуричній стадії ГНН:
797. Які антибактеріальні препарати абсолютно протипоказані в олігоанурічний стадії ГНН:
798. Які найчастіші ускладнення ГНН:
799. Яким антибактеріальним препаратам слід віддавати перевагу в олігоануричний стадії ГНН:
800. Закінчення функціональної ГНН:
801. Закінчення органічної ГНН:
802. Симптомокомплекс, який виникає у потерпілих після їх звільнення з-під уламків споруд, що розтрощують частини тіла, які мають велику м'язову масу, називається:
803. Яка тріада симптомів характерна для синдрому тривалого розтрощення:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів