Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


26. Дитяча нефрологія

12. "Рідкісні захворювання і синдроми в дитячій нефрології"


538. Яка клінічна тріада симптомів характерна для симптому Гудпасчера:
539. Яка тріада симптомів характерна для синдрому ЛОУ:
540. Яка тріада симптомів характерна для гемолітико-уремічного синдрому:
541. Який з наведених синдромів відноситься до синдрому ЛОУ:
542. Який механізм розвитку гломерулонефриту при синдромі Гудпасчера:
543. Який імунологічний тест є необхідним у верифікації синдрому Гудпасчера:
544. Які метаболічні порушення сприяють розвитку синдрому Лоу:
545. Який з наведених патогенетичних механізмів не характерний для гемолітико-уремічного синдрому:
546. Які захворювання частіше характерні для продромального періоду гемолітико-уремічного синдрому:
547. Які захворювання ускладнюються амілоїдозом нирок:
548. Чим характеризується грануломатоз Вегенера:
549. Чим характеризується гепаторенальний синдром:
550. Які клінічні симптоми характерні для хвороби Мошковиця:
551. Який прогноз хвороби Мошковиця:
552. Чи ефективна спленектомія при хворобі Мошковиця:
553. Який із сучасних методів терапії може бути ефективним на ранніх етапах хвороби Мошковиця і гемолітико-уремічного синдрому:
554. Які лабораторні тести дозволяють діагностувати наявність гемолітичної анемії при хворобі Мошковиця:
555. Який з антигрибкових антибіотиків найбільш нефротоксичний:
556. При застосуванні яких препаратів може розвинутися каліопривна нефропатія:
557. Які клінічні прояви гіпокаліємії:
558. Які клінічні прояви гіпокальціємії:
559. Чи доцільне проведення короткого курсу антибактеріальної терапії при лікуванні медикаментозних нефропатій:
560. Які лікарські препарати можуть призводити до виникнення ГНН:
561. Які лікарські препарати порушують уродинаміку на метаболічному рівні:
562. Які структури нирок уражаються найчастіше при медикаментозній нефропатії:
563. В якому віці при тривалому прийомі ризик нефротоксичності аміноглікозидів і поліміксину найвищий:
564. Який відділ нефрону переважно уражається при медикаментозній нефропатії:
565. Чи може виникати нефротичний синдром при лікуванні пеніциламіном, препаратами золота, заліза:
566. Які з наведених лікарських препаратів можуть призводити до утворення каменів:
567. Який з цитратних препаратів містить магній:
568. При яких захворюваннях завжди необхідно проводити бактеріологічне дослідження сечі:
569. Які патологічні етапи можуть виникати при гіповітамінозі А:
570. Який тип спадкування при ювенільному нефронофтизі:
571. Які морфологічні зміни спостерігаються при нефронофтизі Фанконі:
572. Переважно в якому віці вперше з'являються клінічні симптоми ювенільного нефронофтизу Фанконі:
573. Яке завершення ювенільного нефронофтизу Фанконі:
574. Які зміни виявляються при рентгенологічному дослідженні у хворих на ювенільний нефронофтиз Фанконі:
575. Вкажіть на найбільш перспективний метод лікування ювенільного нефронофтизу Фанконі:
576. Ранні клінічні симптоми нефронофтизу Фанконі:
577. Що являє собою амілоїд:
578. Звідки походить назва "амілоїд":
579. В яких органах найчастіше відкладається амілоїд:
580. Через який час після затихання основного захворювання може виявитись вторинний амілоїдоз:
581. Які стадії розвитку амілоїдозу нирок Ви знаєте:
582. Які лабораторні показники характерні для протеїнурії і нефротичної стадій амілоїдозу нирок:
583. Який клінічний синдром ураження нирок спостерігається частіше при амілоїдозі нирок:
584. Чи спостерігаються ниркові варіанти генетичного (сімейного) амілоїдозу:
585. Які ниркові варіанти генетичного (сімейного) амілоїдозу Ви знаєте:
586. Що характерно для первинного амілоїдозу:
587. Найдостовірнішій метод діагностики амілоїдозу:
588. Які рекомендації щодо дієтотерапії амілоїдозу:
589. Який харчовий продукт рекомендується вживати роками у вигляді повторення багатомісячних курсів при амілоїдозі:
590. Чи застосовується 4-амінохінолінові препарати при амілоїдозі:
591. Які з наведених препаратів гальмують синтез фібрил амілоїдозу:
592. Який препарат знижує амілоїдогенез:
593. Який прогноз амілоїдозу:
594. Чи показане призначення курантилу, гепарину при амілоїдозі нирок:
595. Чи показане призначення левамізолу при амілоїдозі нирок:
596. Яким препаратам слід надавати перевагу при лікуванні амілоїдозу нирок:
597. Що розуміють під інтерстиціальним нефритом:
598. Які антибіотики можуть бути причиною розвитку інтерстиціального нефриту:
599. Які найчастіші морфологічні ознаки інтерстиціального нефриту:
600. Які з перерахованих препаратів можуть грати роль у виникненні інтерстиціального нефриту:
601. Що найчастіше призводить до виникнення інтерстиціального нефриту:
602. Які лейкоцити виявляються в уролейкограмі при інтерстиціальному нефриті:
603. Який характер гематурії при інтерстиціальному нефриті:
604. У якої кількості хворих з інтерстиціальним нефритом виявляються артеріальна гіпертензія в дебюті захворювання:
605. В які терміни від початку розвитку інтерстиціального нефриту знижується концентраційна функція нирок:
606. З чим пов'язана відсутність гіпертензії в дебюті інтерстиціального нефриту:
607. З чим пов'язані труднощі діагностики інтерстиціального нефриту:
608. Які прояви сечового синдрому характерні для інтерстиціального нефриту:
609. Який характер протеїнурії при інтерстиціальному нефриті:
610. Що лежить в основі тубулопатій:
611. З яким провідним синдромом тубулопатій найчастіше зустрічаються практичні лікарі:
612. В якому віці розвивається фосфат-діабет:
613. В якому віці розвиваються симптоми vіt D дефіцитного рахіту:
614. Яке захворювання резистентне до звичайних терапевтичних доз вітаміну Д:
615. Що лежить в основі фосфат-діабету:
616. Які біохімічні зміни характерні для фосфат-діабету:
617. Чим проявляється діабетична нефропатія:
618. Що лежить в основі уражень нирок при цукровому діабеті:
619. Які ранні ознаки діабетичної нефропатії:
620. Яка реакція сечі при нирковому тубулярному ацидозі:
621. Основні відміни ниркової глюкозурії від цукрового діабету:
622. В чому полягає симптоматична терапія ниркової глюкозурії:
623. Який препарат застосовується при лікуванні ниркового тубулярного ацидозу у дітей грудного віку:
624. Які електролітні порушення характерні для ниркового тубулярного ацидозу:
625. Який тип нирково-тубулярного ацидозу не зустрічається в дитячий нефрології:
626. Вкажіть основну причину розвитку ниркового тубулярного ацидозу дистального типу:
627. Вкажіть основну причину розвитку ниркового тубулярного ацидозу проксимального типу:
628. Які з наведенихних тубулопатій проявляються переважно поліурією:
629. Які з наведених тубулопатій проявляються переважно нефролітіазом:
630. Які з наведених тубулопатій проявляються переважно рахітоподібним синдромом:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів