Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


26. Дитяча нефрологія

11. "Вторинні артеріальні гіпертензії"


519. Які найчастіші причини вазоренальної гіпертензії у дітей:
520. Яка з ренальних гіпертензій найчастіше спостерігається в ранньому дитячому віці:
521. Яка з ренальних гіпертензій найчастіше спостерігається в старшому дитячому віці:
522. Патогенетичні механізми розвитку нефрогенної гіпертензії:
523. Для нефрогенної гіпертензії найхарактерніше:
524. Найчастіша причина ренопаренхімної гіпертензії:
525. Які захворювання супроводжуються синдромом злоякісної гіпертензії:
526. Для діагностики реноваскулярної гіпертензії найбільш інформативні:
527. Для діагностики злоякісної гіпертензії при феохромоцитомі найбільш інформативні:
528. Для діагностики злоякісної гіпертензії при вузликовому панартеріїті найбільш інформативні:
529. Дія простагландину Е на м'язи судин:
530. Дія ангіотензину П на синтез альдостерону:
531. Дія альдостерону на реабсорбцію натрію в нирках:
532. Дія брадикініну на судини:
533. Гуморальні фактори, що здійснюють пряму вазопресорну дію:
534. Дія альдостерону на секрецію реніну:
535. Назвіть гіпотензивні препарати-антагоністи кальцію:
536. Основна побічна дія гіпотензивних препаратів:
537. Які препарати ефективні для подолання гіпертонічного кризу:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів