Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


25. Дитяча неврологія

15. "Вегетативна нервова система."


1299. Виберiть положення, що вiдбивають найбiльш важливi функцiї вегетативної нервової системи /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1300. Виберiть правильнi положення, що стосуються парасимпатичної нервової системи /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1301. Структурнi особливостi парасимпатичної нервової системи вiдбитi в таких положеннях, за винятком:
1302. Анатомiчнi /структурнi/ особливостi симпатичних нервової систем зводяться до таких положень, за винятком:
1303. Стовбуровi /бульбарнi/ центри парасимпатичної нервової системи iнервують усi перерахованi органи, за винятком:
1304. Симпатична нервова система характеризується такими положеннями, за винятком:
1305. Визначення тонусу вегетативної нервової системи включає, за винятком:
1306. Визначення реактивностi вегетативної нервової системи включає, за винятком:
1307. Визначення вегетативної забезпеченостi включає, за винятком:
1308. Назвiть препарати, що знижують тонус симпатичного вiддiлу вегетативної нервової системи:
1309. Назвiть основнi фiзiологiчнi функцiї вегетативної нервової системи /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1310. Назвiть вiдмiннi риси вегетативної нервової системи вiд соматичної /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1311. Клiнiчнi критерiї симпатикотонiї:
1312. Клiнiчнi критерiї парасимпатикотонiї:
1313. Синдром Бернара-Горнера включає:
1314. Синдром Пурфур дю Птi включає:
1315. Вкажiть препарати, що пiдвищують тонус симпатичного вiддiлу вегетативної нервової системи:
1316. Вкажiть препарати, що пiдвищують тонус парасимпатичного вiддiлу вегетативної нервової системи:
1317. Вкажiть препарати знижуючi тонус парасимпатичного вiддiлу вегетативної нервової системи:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів